Rodopisná revue 
Rodopisné články, metodické materiály, výběr z pramenů a literatury.
Stránky se věnují hlavně jižním a.jihozápadním Čechám. ISSN 2533-7394
KONTAKT
aktualizace
10. března 2023

2009
 2    2010  1   2   3-4   5-6   7-8   9-10  11-12    2011  1  2  3  4    2012  1  2  3    2013  1  2  3    2014  1  2  3   2015  1  3    2016  2  3 .


 Oborový rejstřík článků
v RR a na Jihogenu 

Autoři a jejich
bibliografie v RR

Chytilův adresář
Království českého

Jihočeská
genealogie

Historické pošty
Českobudějovicka
 
Poštovní zaměstnanci
z Českobudějovicka
Výstřižky
z archivu  RR
Rodopisné korálky
.

.............................................      
Šumavské obce Ktiš, Rovence,
Mackova Lhota a Sádlno
na prahu 20. století
ííí
 
.
Ktiš a tři okolní obce v její správě - Mackova Lhota, Rovence a Sádlno (též Sádlná) - byly tenkrát součástí krumlovského politického okresu. Patřily pod pravomoc C. k. okresního soudu ve Chvalšinách, jemuž v té době předsedal JUDr. Karl Částka a z Chvalšin sem také dojížděl obvodní lékař MUDr. Josef Wolf. Ktiš s okolím byla součástí dohlédacího obvodu českobudějovické Obchodní komory, která také schválila a doporučila její zařazení do Chytilova Úplného Adresáře království Českého.Pocitadlo Web4U.cz            
863