Rodopisná revue 
Rodopisné články, metodické materiály, výběr z pramenů a literatury.
Stránky se věnují hlavně jižním a.jihozápadním Čechám. ISSN 2533-7394
Aktualizace
30. 6. 2024
.
Kontakt

2009
 2    2010 1   2   3-4   5-6   7-8   9-10  11-12    2011 1 2 3 4    2012 1 2 3    2013 1 2 3    2014 1 2 3  2015    1  3    2016  2  3

 Oborový rejstřík
článků v RR

Autoři a jejich
bibliografie v RR

Chytilův adresář 1915

Genealogií
a heraldikou

1929 - 1968

.
..
Zeměpisné
ozvěny


Historické pošty Českobudějovicka Poštovní zaměstnanci
z Českobudějovicka
Výstřižky
z archivu  RR

-----------------------------------------------------
Jan Antonín Mager
Příspěvek k rodopisu Resselů v jižních Čechách


"S osobností vynálezce lodního šroubu Josefa Ressela mne poprvé seznámil spisovatel a vědec František
Běhounek v knize „Fregata pluje kolem světa“. Její první vydání měla ve své knihovničce moje sestra
a tento román pro mládež patřil k mé nejoblíbenější četbě. A od roku 1969, kdy opět vyšel v nakladatelství
Albatros, nechybí ani v mé knihovně. Josef Ressel je výstižně autorem představen v druhé  kapitole a tento jeho obraz v sobě nesu do dnešních dnů."


.
MUDr.  Jan Antonín Mager
* 9. června 1941 v Plzni
+ 26. května 2024 v Prachaticích
------
Vražda v domě -----------
.
------------------------

Nejznámější Schikanederův obraz
Vražda v domě byl poprvé vystaven v roce 1890 a vyvolal řadu hypotéz. I přes jednoznačný název se lidé domnívali, že
dívka mohla sama skočit z okna, nebo že vrahem je někdo z přihlížejících. V dnešní době se nabízí otázka, zda takový dům skutečně existoval. Odpověď je ve stejnojmenném  článku z roku 2022.
 
         
.
Ke stažení ve formátu pdf, 3 Mb.xxx
© Miloslav Trnka,
Rodopisná revue on-line
 Počítadlo WWW

30. 6.  344