-----------
Rodopisná revue - hlavní stránka
.............
Rodopisná revue on-line
2 - 2011 
......  
......
  
V rámci rodopisných „novotin“ sezóny 2011 se dnes zastavíme o několik pražských ulic dál nad koktejlem genů, který se kdysi dávno míchal v domě U železných dveří v Michalské ulici č. 19. Premiéru v letním čísle  revue samozřejmě mají tradiční témata v novinkách
z jihu Čech: zamyšlení nad dějinami obce Jindřiš (Heinrichschlag), ležící v malebném koutku krajiny u Jindřichova Hradce, příspěvek
z historie schwarzenberské myslivosti, a šumavská genealogická klasika ve studii k původu Marie Markovcové, maminky tyrolského zemského hejtmana  Stumpfa. Památce historika jihočeského lesnictví Ing. Antonína  Nikendeye je v závěru věnována volná příloha.
.
............................ Jan Ant. Mager
Roman Frček
Pavel Koblasa
Miloslav Trnka
Antonín Nikendey
Hana Skočková
Michal Flegl
Rodové kořeny tyrolského zemského hejtmana F. J. Stumpfa
Ktišský hřbitov ožívá
Jindřiš vznikla na Jindřichově pasece  
Skladatel František Enengel, milovník krajiny kolem Jindřiše  
Gregor Řežábek a Myslivecké bratrstvo sv. Eustacha v Hluboké Pražské domy, kde žili moji předkové. Dům U železných dveří       České exulantské rody v Sasku v 17..století         
1
4
6
10
11
14
15
.
Prachatické portréty..
Z literatury
Svět je malý

Volná příloha
Johann Zdiarsky, starosta města v letech 1891- 1907 (Jan Antonín Mager)  
Putování za lidovou architekturou Písecka (Petr Luniaczek)  
Pražské Jezulátko má dvojče na Filipínách (Hana Skočková)
Seznam autorů a kontakty                            
Ing. Antonín Nikendey (1920 - 2011). Bibliografie prací publikovaných
v lesnické, myslivecké a historicko-vlastivědné literatuře v letech 1947 - 2010
17
18
20
22

1 - 11
.

.