Genealogie Českobudějovicka
Genealogie v pramenech, rody a rodáci - biogramy, rodopisná bibliografie,
první písemné zmínky, správní dějiny, matriky.
.
Předkládáme Vám místopisně členěné informace o málo známých vlastivědných pramenech z obcí a měst v katastru českobudějovického okresu. Jsou to zejména rodopisné studie, bibliografie starších článků z regionálního tisku, jména (někdy i biogramy) rodáků a anotace k vydaným knihám. Podporou časté aktualizace mohou být i materiály nových autorů, pro které je tu dostatek místa k prezentaci prací, dosud uložených jen v zásuvkách Vašich psacích stolů, přestože mohou být zajímavé a užitečné mnoha přátelům se shodnými zájmy.
.......
Abeceda názvů lokalit
A  B  C-Č  D  H  CH  J  K  L  M  N  O  P  R  Ř  S  Š  T  U  V  Z  Ž

.
.
U jednotlivých obcí Českobudějovicka a města Č. Budějovic jsou připojeny příslušné texty z Chytilova úplného adresáře království Českého, 1915. Jjihočeské okresy  z  "Chytila" jsou v mnohem větším rozsahu dostupné  na dalších webových stránkách  z redakce RR. 
.
                  Mapa okresu   .....Rodopisná revue

      Start 1. 3. 2002.