--------
Rodopisná revue - hlavní stránka
-------------
Rodopisná revue on-line
1 - 2010 
......
......
  Karel Štika: Karel Hynek Mácha (dřevoryt)

V prvním čísle nového ročníku revue se vracíme nejen do jižních Čech, ale také k práci genealoga MUDr. Jana Antonína Magera na.máchovské téma. Čtenáře vybízíme i  k důležité poznámce do diáře, že Památník národního písemnictví v  Praze právě připravuje velkou výstavu věnovanou zakladateli české moderní poezie Karlu Hynku Máchovi (*16. 11. 1810, † 5. 11.1836) u příležitosti dvoustého výročí jeho narození. Kdy a kde? Vernisáž bude 28. června 2010 v 17 hodin v letohrádku Hvězda na Bílé Hoře, výstava potrvá do posledního října. Zatím si v dnešní nabídce zaskočte hned na první stránce na návštěvu jednoho archivního fondu v hlavním městě našich prababiček a pradědů.
.

...... Pavel Koblasa
Jan A. Mager
Martina Sudová
Miloslav Trnka
Viktor Sušický
red.
Václav Fürst
Rodinný archiv Paarů ve Vídni
Několik slov ke smrtelnému onemocnění básníka Máje
Prodaná Mařenka z Modré Hůrky
Kronikář Václav Fürst, historik jihočeské obce Kočín
Preludium pro Elišku
Klíč snů (Clev des Songes) Jindřicha Štyrského
Jindřich Štyrský (1899 - 1942) - rodopisná studie
1
3
7
9
10
11
12
Prachatické portréty
Publikace
Odváto větrem?
Autoři a kontakty
Žurnalista Josef Tvrzický,  1884 - 1920  (Jan Antonín Mager)
Ze státního okresního archivu v Čes. Krumlově (Věra Mašková)
Češi ve válce Jihu proti Severu (Miloslav Trnka)
15
16
17
18
.