.
Rodopisná revue - hlavní stránka
-- .
Rodopisná revue on-line 1-2013    
.

....
Olympionik Josef Straka  (1904 - 1976)


Že rodokmeny našich významných sportovců nezůstávají genealogickou popelkou, připomínají dvě  úvodní práce březnového vydání revue. Po nahlédnutí do dějů někdejšího majorátního dominia hr. Nostitzů v Krušnohoří a minizastávce na téma zmizelý Vamberk zveme čtenáře na Jih, protože jedním ze základních kamenů regionální vlastivědy a historie jsou také dějiny místního školství. Máme zde čest prezentovat další, nejnovější studii Dr. Magera k učitelským rodinám. Věnována je rodopisu Trinkwitzů (Trenkviců). Blok článků uzavírá pozdrav z archivního srdce monarchie. V létě se opět uvidíme.  
.....
...........
... Hana Skočková  -.-- Most veslaře olympionika Josefa Straky v Mělníku     1 ---
Sylvie Straková  Rod Straků ze Starých Hradů na Jičínsku. Nástin rodokmenu    5
Pavel Koblasa  Jindřichovické panství ve druhé polovině 19. století (Rod Nostitz-Rieneck) 6
Bohumila Trnková  Rodný dům mojí babičky ač zbořen, žije dál (Vamberk)          8
Jan Antonín Mager Trinkwitzové, učitelé na jihu Čech      9
Jan Antonín Mager Nástin rodokmenu učitelské rodiny Trenkviců v jižních Čechách  12
Jan Antonín Mager Nástin rodokmenu Trinkwitzů z Chýnova a z Vimperka     13
Blanka Lednická  Obec Horní Bolíkov na Jindřichohradecku v lánovém rejstříku  15
Michal Flegl Sestry Kalašovy 16
Pavel Koblasa  Rodinný archiv Auerspergů ve Vídni  18
.
Archiválie Zachovací a výhostní listy v archivu města Počátek (František Navrátil)  21
Biografie Olympionik Karel Ardelt nepřišel na svět v Praze, ale v Písku (Miloslav Trnka)  24
Kniha  Historik Josef Klik. Nad knihou Bohumila Jirouška (Michal Flegl)    25
Místopis Vokovice a Dlouhá míle.  (Bohumila Trnková)  28
Památka Pomník obětem světových válek v Záblatí na Prachaticku (foto Jan Mertlík) 30
Region  Novinky jihočeské regionální literatury vydané v roce 2012 (Daniel Kovář)  31
Seznam autorů a kontakty   33
.