--
Rodopisná revue - hlavní stránka
........
Rodopisná revue on-line 1-2016

Záhlaví účtu vystaveného 1. 4. 1881 lékárníkem Ferdinandem Sedleckým.  
SOkA Prachatice, fond: Archiv m. Prachatice, sign 7 26/12, foto 18. 2. 2015 MUDr. Jan Antonín Mager.
... ............
Jan Ant. Mager
..... O prachatických lékárnách  1 ..,,,,,,,,
red. Biogram:  Spisovatel Hugo Jindřich Slípka 5
Miloslav Trnka Stanislav V. Kocmoud, budějovický bibliofil 6
František.Kadeřávek F. J. Gerstner (1756 - 1832), první ředitel a prof. pražské polytechniky 8
Pavel Koblasa Péče o korunovační klenoty v období monarchie 12
Hana Skočková Krinerové v Horním Bavorsku 16
Hana Skočková Střípek z rodokmenu doc. MUDr.  Jaroslavy Moserové 18
red. Zemřelí za Velké války v digitalizovaných matrikách (3. část) 22
Jan Ant.  Mager Ze strunkovického Slavína: P. Josef Vačkář (1830 - 1893) 25
Autoři a kontakty t