--
Rodopisná revue - hlavní stránka
----
Rodopisná revue on-line 2-2016

.
Karel LIebscher: Loděnice v Budějovicích
Jan Otto: Čechy II. – Vltava (1884), s. 74
-
Miloslav Trnka Jan Václav Kautsky: Moldaulandschaft. Olejomalba, 1853  1
Jan Antonín Mager Karl Ludwig Hoschna (1876 - 1911) a jeho rod    2
Hana Skočková Tajemství matrik (7) O české stopě u pramenů Tigridu  8
... red. Rolník Václav Vejvar z Dvorců u Soběslavi přijel do Argentiny v roce 1913 ............ 10
Pavel Koblasa Milešovský svěřenský statek a jeho zánik 11
Hana Skočková Tajemství matrik (8) První sňatek Bedřicha Smetany   14
red. Zemřelí za Velké války v matrikách Rakouského státního archivu (4. část) 15
Jan Antonín Mager.... Josef Koschin rytíř z Freudenhofu skonal jako lázeňský host 20
red. Z matričních zápisů P. Matěje Bahy, faráře u sv. Štěpána v Praze 20
Miloslav Trnka Z budějovických obrázků: Kněžská ulice. Litografie od B. Valdaufa 21
-
Autoři a kontakty t
-....

.

.

.

.

.

4.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.