.
. .
Rodopisná revue - hlavní stránka
----
Rodopisná revue on-line 3-2013
.  
.

Navzdory zimnímu termínu vydání jde vesměs o příspěvky slunečné až tropické, badatelsky přívětivé a geograficky pestré. Od Afriky (Etiopské císařství s. 1, Pretoria s. 21) přes Slovensko (s. 4) s ohlédnutím do dějů malebného zámku a někdejšího panství Alsókorompa - Dolná Krupá, až po rodopisné ozvěny ze Šumavy a z Prahy. Klasickou genealogii na stránkách revue (8-14) opět prezentuje MUDr. Jan A. Mager ve stati o původu „otce zakladatele“ českého agrárního hnutí včetně tabulkových přehledů k rodům Rosenauer, Šťastný, Ledl a Decastello. Na jaře na viděnou.  

Přírodovědec Dr. Antonín Stecker (1855 - 1888), rodák z města Kosmonosy u Ml. Boleslavi.

 
...
.......
... Red. ... Příběh černouška pokřtěného v Praze  1
Jan V. Želízko Z výzkumných cest Dr. Antonína Steckera, badatele v Habeši  1
Pavel Koblasa Uherská linie hrabat Chotků 4
Jan Ant. Mager Příspěvek k rodopisu Alfonse Šťastného (1831 - 1913) 8
Jan Elias Šumavou na Křišťanov (Christianberg), do Seníků a Broukáren   15
Bohumila Trnková Šumavské hledání 16
Michal Flegl Jan Vojáček z Tetína  20
Hana Skočková Jak Jarin z JARu k nevěstě a rodokmenu přišel  21
Michal Flegl Znalci pražských památek Jaromír Soukup a Karel Saska 22
Hana Skočková Pražské domy, kde kdysi žili mí předkové (5. část). Dům U Kleů  25
Rudolf Kuchynka Dům čp. 480 na Staroměstském rynku v Praze 25
...
Biografie Za profesorem Františkem Zoulíkem, 1933 - 2013  (Michal Flegl) 28
Literatura Heraldika v souvislostech. Knižní novinka z nakladatelství Agentura Pankrác 29
Rozhledy
Dvacet minut s historií šumavské obce Knížecí Pláně 29
----
  Slovníček Jan Jakeš, zakladatel Společenstva mlynářů českokrumlovského okresu (red.)  30
Seznam autorů a kontakty     31

.........