--
Rodopisná revue - hlavní stránka
-- .
Rodopisná revue on-line 3-2012    
.
Zimní vydání RR odkrývá v Prachaticích a na vyšebrodském panství Komařice genealogické stopy po výskytu nositelů příjmení vynálezce lodního šroubu. Druhý článek je připomínkou významného onomastického díla k nastávajícímu 111. výročí narození jeho autora v lednu 2013. Třetí pojednání přibližuje rod barona Matthiase Friedricha von Riese, železářského a agrárního podnikatele v Čechách na panstvích Nová Bystřice, Vodolka - Panenské Břežany a Vojkov. Blok malých biografií přináší tři příspěvky o významných rodácích: z města Sušice, obce Semtěše (Čáslavsko) a z Třebějic (Táborsko). Nedílnou součástí revue zůstávají osobní i rodinné vzpomínky, procházka za obnovou drobné šumavské památky v katastru obce Ktiš, nebo sonda do hlubin uherské aristokracie, jak se zatím jeví v obrázku knižní produkce XXI. století.     
.
Jan Antonín Mager Příspěvek k rodopisu Resselů v jižních Čechách  1
Josef  Beneš Jak vykládat naše příjmení 3 ...
Pavel Koblasa Svobodní páni Riese-Stallburg v Českém království 5
 Michal Flegl Vzpomínka na historika Hugo Rokytu 7
 Rostislav V. Němejc .... Ohlédnutí za IV. historickým setkáním rodu Němejců    8
Hana Skočková Krvavá česká svatba v Nebrasce  10
Malé biografie
Jana Bartošová  Sofoniáš Rosacius Sušický (1567 - 1622)     11
Michal Flegl Čeněk Dušek - život a dílo (1843 - 1918) 14
Václav Reisner  Dějepisec umění František Xaver Jiřík a „Lásenická Madona“     16
.
Kalendář Vzpomínka na kronikáře Františka Šírla (Helena Hůlová, Lucie Sedláková Hůlová) 18
Z díla  Lata Brandisová (1895 - 1981) - vítězka Velké pardubické v roce 1937 (František Šírl)     19
Ozvěny  Zajímavé ohlasy na mé rodopisné články (Hana Skočková) 21
Novinka Michal Flegl: Jak jsem je znal ... Portréty osobností - dějiny a památky (red.)  23
Rozhledy Květy moruší mu připomínaly rozkvetlé sady rodného Lhenicka  (Miloslav Trnka)  23
Památky Z kroniky Historického spolku Bartoloměj v Ktiši na Prachaticku (Roman Frček)  24
Literatura Nová literatura o uherské šlechtě (Pavel Koblasa)  26
Seznam autorů a kontakty 28
.
.
.