....
-
Rodopisná revue - hlavní stránka a
....................
.... Rodopisná revue on-line        1 - 2012 .................................. ....

.........................................................................................................
Jarní vydání revue zve k procházce obvyklé pro říjen nebo listopad, ale co můžeš udělat hned, neodkládej na zítřek. I to bývalo heslem genealoga Pilnáčka, jehož pamětní deska neunikla pozornosti autora prvního článku, a to při jeho cestě do Sloupu, kde členové jedné z nejvýznamnějších moravských rodin sní svůj věčný sen. Krajanská „pohlednice“ ze zámoří zas připomíná Čechy navěky spící za Atlantikem a práci těch, kteří stále pečují o jejich památku. Co máme z jihu? O své osobní vzpomínky na jednoho z tvůrců skvělých muzejních expozic v loveckém zámku Ohrada se s námi dělí pan profesor Flegl. Za jedním purkmistrem, nebo za starou předmanželskou smlouvou
se vypravíme na Prachaticko. Také je čas seznámit se aspoň v přehledu s historicko-vlastivědnou knižní produkcí regionu.  

 

Jan Antonín Mager  Pozdrav z Moravského krasu   (Rod Salm-Reifferscheidt ve Sloupu)..  1 ........
Hana Skočková  Český národní hřbitov v Chicagu a jeho Přátelé  5
Břetislav Rérych   „Za živa zdála se nevrlá, leč Bohu se líbila.“  Poznámky písařů z Polné  8
Michal Flegl  Josef Tlapák, historik zemědělství a lesnictví, archivář a muzejník 10
Miloslav Trnka .. „Perem stihnuto, pro paměť zapsáno ...“ v roce 1655  (obec Velká Smědeč) 13
..
Prachatické.portréty   Martin Mayer, ranlékař, purkmistr města Prachatic  (Jan Antonín Mager)  14
Výtvarné umění
  Schöpfova kresba pro malbu v českobudějovické radnici (Rudolf Kuchynka) 15
Rodopisné.poznámky
  z jihu Čech a Šumavy. Nabídka nových sešitů edice Pramínek (red.) 17
Literatura   o jižních Čechách, vydaná v roce 2011 (Daniel Kovář) 18
  Seznam autorů a kontakty     22
..

.
 

 


 


 

počítadlo.abz.cz