Zpět na hlavní stránku
Vojáci z jihu Čech zemřelí v nemocnicích za 1. světové války
---
Během 1. světové války působilo v obvodu hlavního města Vídně celkem 26 vojenských nemocnic. Devatenáct bylo tzv. záložních (K. u. k. Reserve-Spital Nr. 1–5, 7–12, 14–21) a sedm dalších neslo název válečné (K. u. k. Kriegs- Spital, Nr. I.–VII.). Z jejich administrativní činnosti se dochoval ucelený soubor téměř padesáti knih – úmrtních matrik, které evidují 12 089 zemřelých. Knihy opatruje Rakouský státní archiv ve fondech svého Válečného archivu. V dolnorakouských posádkových městech tehdy také zemřely tisíce rakousko-uherských vojáků. Podobně jako z Vídně se i.z tamních nemocnic dochovaly úmrtní matriky. Druhá sonda do „zlatých fondů“ rakouských archiválií uvádí další účastníky 1. světové války. Všichni spočinuli na na místních hřbitovech. V krajině svého domova snad nezůstanou zapomenuti. Výpisy z matrik ponechávám v jazyce originálu archivního pramene.   (mt, 2020)
Jinřichohradecko  Táborsko  Písecko  Strakonicko  Českokrumlovsko  České Budějovice  Českobudějovicko
.
Jindřichohradecko         Jmenný rejstřík ------------------------------------------------------------------------
Vojáci z bývalého soudního okresu Nová Bystřice zemřelí ve Vídni (1917 - 1920)
Muži z Novobystřicka zemřelí ve voj. nemocnicích Klosterneuburg, Korneuburg, St. Pölten a Wiener Neustadt (1915 - 1918).
Rodáci z města Třeboně zemřelí v dolnorakouských nemocnicích (Tulln a. d. Donau, Wien)
Vojáci z bývalého politického okresu Dačice zemřelí ve Vídni (B - Ch)
Vojáci z bývalého politického okresu Dačice zemřelí ve Vídni (K - P)
Vojáci z bývalého politického okresu Dačice zemřelí ve Vídni (S - Z)
Vojáci z dolnorakouských obcí okr. Gmünd připojených k Československu (Saint-Germain, 1919) 
Vojáci z obce Kunžak zemřelí ve Vídni (c. a k. válečné a záložní vojenské nemocnice)
Vojáci z bývalého soudního okresu Třeboň zemřelí ve Vídni a v Tulln an der Donau
Vojáci z Jindřichohradecka zemřelí v nemocnicích ve Vídni (B - H)
Vojáci z Jindřichohradecka zemřelí v nemocnicích ve Vídni (K - W)
Vojáci z Jindřichohradecka zemřelí v dolnorakouských nemocnicích mimo Vídeň
.
Táborsko     Jmenný rejstřík
Vojáci z Táborska zemřelí v nemocnicích ve Vídni (A - H)
Vojáci z Táborska zemřelí v nemocnicích ve Vídni (K - N)
Vojáci z Táborska zemřelí v nemocnicích ve Vídni (P - R)
Vojáci z Táborska zemřelí v nemocnicích ve Vídni (S - Š)
Vojáci z Táborska zemřelí v nemocnicích ve Vídni (T - Z)
Vojáci z Táborska zemřelí v dolnorakouských nemocnicích mimo Vídeň
,
Písecko    Jmenný rejstřík
Vojáci z Písecka zemřelí v nemocnicích ve Vídni (B - K)
Vojáci z Písecka zemřelí v nemocnicích ve Vídni (M - St)
Vojáci z Písecka zemřelí v nemocnicích ve Vídni (Su - Z)
Vojáci z Písecka zemřelí v dolnorakouských nemocnicích mimo Vídeň
.
Strakonicko   Jmenný rejstřík
Vojáci ze Strakonicka zemřelí v nemocnicích ve Vídni (B - Koš)
Vojáci ze Strakonicka zemřelí v nemocnicích ve Vídni (Kow - R)
Vojáci ze Strakonicka zemřelí v nemocnicích ve Vídni (S - Z)
Vojáci ze Strakonicka zemřelí v dolnorakouských nemocnicích mimo Vídeň
.
Českokrumlovsko    Jmenný rejstřík
Vojáci z Českokrumlovska zemřelí v nemocnicích ve Vídni (B - H)
Vojáci z Českokrumlovska zemřelí v nemocnicích ve Vídni (J - N)
Vojáci z Českokrumlovska zemřelí v nemocnicích ve Vídni (P - S)
Vojáci z Českokrumlovska zemřelí v nemocnicích ve Vídni (T - W)
Vojáci z Českokrumlovska zemřelí v dolnorakouských nemocnicích mimo Vídeň (A - K)
Vojáci z Českokrumlovska zemřelí v dolnorakouských nemocnicích mimo Vídeň (L - M)
Vojáci z Českokrumlovska zemřelí v dolnorakouských nemocnicích mimo Vídeň (P - S)
Vojáci z Českokrumlovska zemřelí v dolnorakouských nemocnicích mimo Vídeň (T - W)
..
České Budějovice     Jmenný rejstřík
Vojáci z Českých Budějovic zemřelí v dolnorakouských nemocnicích (B - P)
Vojáci z Českých Budějovic zemřelí v dolnorakouských nemocnicích (S - Z)
.
Českobudějovicko      Jmenný rejstřík
Vojáci z Českobudějovicka zemřelí v dolnorakouských nemocnicích (A-Č)
Vojáci z Českobudějovicka zemřelí v dolnorakouských nemocnicích (D - Heř)
Vojáci z Českobudějovicka zemřelí v dolnorakuských nemocnicích (Ho-Kop)
Vojáci z Českobudějovicka zemřelí v dolnorakouských nemocnicích (Kos - M)
Vojáci z Českobudějovicka zemřelí v doln orakouských nemocnicích (N - P)
Vojáci z Českobudějovicka zemřelí v dolnorakouských nemocnicích (R - Sm)
Vojáci z Českobudějovicka zemřelí v dolnorakouských nemocnicích (So - Š)
Vojáci z Českobudějovicka zemřelí v dolnorakouských nemocnicích (T - Z)
Pocitadlo Web4U.cz
.