Optimalizováno pro Mozilla Firefox.


Historické pošty Českobudějovicka

...
.... ...

Adolf Bohumil Červenka
(1874 – 1931)
C. k. vrchní poštovní oficiál
v Budějovicích
Budějovice I, Budweis I
Budějovice II, Budweis II
Budějovice III, Budweis III
Budějovice IV, Budweis IV
Budějovice, telegrafní sekce
Besednice
Borovany, Forbes
Bzí, Bzy
Čakov, Gross-Čekau
Dobrá Voda, Brünnl
Dolní Bukovsko, Unter-Bukowsko
Dříteň, Zirnau
Dubné, Duben
Hluboká, Frauenberg
Chrášťany, Chrašťan
Kamenný Újezd, Steinkirchen
Koloděje, Kaladey
Komařice, Komařitz
Ledenice, Ledenitz
Lišov, Lischau
Nákří, Nakři
Neznašov, Nezdaschow
Nové Hrady, Gratzen
Olešnice, Elexnitz
Pištín, Pischtin
Poříčí, Pořič
Purkarec, Burgholz
Rudolfov, Rudolfstadt
Rychnov, Deutsch Reichenau
Římov, Řimau
Suché Vrbné, Dirnfellern
Ševětín, Schewětin
Štěpánovice, Stěpanowitz
Temelín, Gross-Temelin
Trhové Sviny, Schweinitz
Týn nad Vltavou, Moldauthein
Zliv, Zliw

Rejstřík osob

O lidech z pošty

Prameny
+ dva plné texty:
.Poštovní stanice, sběrny a poštmistři

Související stránky         Jihogen       Chytilův adresář     Rodopisná revue.


C. k. poštovní a telegrafní úřad Budějovice I (Budweis I),
náměstí
Hlavní městská pošta, zřízena erárem r. 1874 v domě čp. 374 na rohu hlavního náměstí a Biskupské ulice,
dne 4. srpna 1918 pak zahájila poštovní provoz  v novostavbě  na Senovážném náměstí, kde sídlí dodnes.
1913, celkem 116 zaměstnanců,  vrchní poštovní ředitel – Novák František.
Vrchní kontrolor – Robert Lasser rytíř ze Zollheimu.
Kontroloři – Krauser Antonín, Erben Antonín, Švehla Karel.
Vrchní oficiálové – Vesecký Bohumil, Pechtl Ferdinand, Krejsa Václav, Hájek Engelbert, Fritsch Karel,
                             Knapp František, Knapp Jan, Palliardi Karel, Kohner Gustav, Fučík Jakub,
                              Jackl Václav, Reitinger Matyáš, Čapek František, Konáš Václav.
Oficiálové – Schranz František, Kovářík Karel, Wottawa Ferdinand,
                    Jodl Franz, Herzig Jan, Svoboda Josef, Maglia Jan.
Asistenti – Bukvic Rudolf, Matouš František ml., Hötzl Jan,
                 Weiner Bohumil, Plánička Eduard, Břísko Augustin.
Praktikant – Šicner František.
Adjunkt – Hamrník Vojtěch.
Officianti – Chlumecký Josef, Brabetz Franz, Nikolini Karel, Novotný Jaroslav.
Adjunktky – Vesecká Gabriela, Kočková Marie, Vesecká Františka, Klimešová Marie,
                     Střízková Karla, Bayerová Marie, Prnková Marie, Heinyová Amalie, Tischlerová Milada.
Officiantky – Fleischnerová Eliška, Fingerová Marie, Pirková Ĺ˝ofie šl., Pauerová Anna, Heydová Anna,
                      Mastalirzová Karla, Smetanová Marta, Šibalová Kristina, Aglerová Adéla, Mahrová Arnoštka,
                      Klarová Arnoštka, Klarová Josefa, Mastalirzová Vilemína, Voborníková Božena, Kastlová Marie,
                      Schöfflová Ludvika, Wagnerová Marie, Truxová Anežka.
Podúředníci – Lausecker Kaspar, Humler Josef, Kozák Cyprian, Kubát František, Kindl František,
                       Schánilec Josef, Fiala Jan, Klug Karel, Gratzl Lorenz, Kluzaček Franz, Marko Jan, Matoušek Jan,
                       Matschin Jan, Rieger Bedřich, Schicha Joseph, Soukup Matyáš, Vávra Petr, Zelenka Rudolf,
                       Bernard Tomáš, Bezděka Antonín, Hofmann Václav, Janeček vulgo Truhlář Václav,
                       Jelínek Emanuel, Kirschner Karel, Klouda Václav, Kněžínek Jindřich, Pávek Kajetán,
                       Stecker Anton, Tůma Adolf, Zlunka Jakub.
Sluhové – Heidinger Adolf, Hrubecký Josef, Kříž Vojtěch, Kroutl František, Lexa Jan, Liebl Jan,
                 Matouš František st., Reitmayer Adolf, Schestauber Martin, Simmelbauer Josef, Strobl Franz,
                 Strouha Karel, Svoboda František, Lexa Josef.
Výpomocní sluhové – Kovářík Josef, Macialek Ferdinand, Němec František, Scharnagl Joseph.
Roznašeči telegramů – Gröschl Adalbert, Lipert František, Liška Jan.

C. k. poštovní a telegrafní úřad Budějovice II (Budweis II)
, Linecké předměstí,
zřízen 18. června 1891, původně jako filiálka hlavní pošty, od 16. května 1901sídlil v Hardtmuthově ul. čp. 292,
podávací pošta listovních i povozných zásilek, poukázek, šeků poštovní spořitelny a telegramů.
1913 vrchní poštmistr Josef Kykal (působil zde od 22. 7. 1907 do r. 1923),
Marková Marie – officiantka, Dvořák František – výpomocný zřízenec.

C. k. poštovní a telegrafní úřad Budějovice III (Budweis III), Nádražní ul. čp. 468,
dnes Pošta České Budějovice 2, Nádražní ul. č. 118 / 6, 370 02 České Budějovice.
Úřad zřízen 1. února 1900, v prosinci 1908 přesídlil do vlastní poštovní budovy čp. 468 vedle nového nádraží, přednostenský úřad vlakových pošt.
Celkem 76 zaměstnanců (8 ve vedení provozu, 24 v ambulatních, tj. vlakových poštách, 44 v místním poštovním provozu tj. vlaková a silniční překládka, doručovatelé expresních zásilek, kočí.

1914 vrchní poštovní správce  – Böhm Ferdinand (úřad vedl od 18. 8. 1914 do 9. 11. 1918).
Vrchní kontrolor – Zauf Jan.
Kontroloři – Klar Ferdinand, Hauser Karel.
Vrchní oficiálové – Toman Karel, Nicolini Karel, Linhart Jiří, Schubert Emil, Rešl Adolf.
Oficiálové – Niepel Josef, Matějovský Bedřich, Svoboda František, Svoboda Karel, Dolejšek AntonínBartyzal Jan,
                   Lipanský Adolf, Šinka František, Schafranek Hugo, Holluba V., Váňa Karel, Vážný Václav, Sompek Arnošt,
                   Soudek František, Černý František, Peterka František, Vavruška Karel.
Praktikanti –Straka Václav, Bayer Jakub.
Adjunkti    – Říha Václav, Michal Václav, Riedl Josef.
Oficianti    – Hubatius z Kotnova Arnošt, Brož Karel, Štěpán Oskar, Körner Václav, Fladrich Josef, Schrabal Otomar,
                    Král z  Dobré Vody František.
Podúředníci – Lorenz Václav, Rašín Václav, Dvorský Ignaz, Spěvák Jan, Ledwina Jakub, Busta František, Fischer Alfred,
                      Kazmann Josef, Welser Franz, Vodal Vojtěch, Tarantík Martin, Plojhar Jan, Sackmauer Josef,              
                      Novotný Bartoloměj, Mattl Franz.
Sluhové – Bárta František, Hrádek Antonín, Šebesta Leonhard, Stárek František, Übermayer Filip, Veselý Jan,
                Slavíček Antonín, Vach Jan, Schwarz Josef, Jirásek Zdeněk, Fišák Josef, Sojka František, Pomahač Jan.
Výpomocní sluhové – Mařinec František, Podhradský Antonín, Štěpka Jakub, Krčmář Josef, Witt Gustav, Kumpfmüller Jan,
                                 Honner Josef, Panzl Stanislav, Červák Alois, Hausírek Jan.
 


C. k. poštovní a telegrafní úřad Budějovice IV (Budweis IV), Střelnická čp. 13.
zřízen 1. června 1896,
podávací pošta listovních i povozných zásilek, poukázek, šeků poštovní spořitelny a telegramů.
1913 vrchní poštmistr - Kratochvíl František,
officiantky – Muttichová Apolena, Nováková Zdeňka.

C. k. sekce poštovní telegrafní linie XVI., Budějovice, Ferusův dům, Nákladní třída čp. 9,
zřízena r. 1875 k  udržování a pořizování telegrafních a telefonních staveb, sítí a zařízení.
1913 inž. Mašek Vojtěch – stavební komisař (sekci vedl 1910-1920), inž. Fischer Josef – stavební adjunkt,
Karlík Hugo – poštovní praktikant
Koch Bedřich a Boháček Josef – stavební příručí, Cvrček Bedřich – mechanik.
V roce 1923 krom techniků zaměstnávala 14 dílovedoucích, 21 montérů a 15 dělníků.


C. k. poštovní úřad Besednice (Bessenitz), soudní okres Trhové Sviny,
dnes okr. Český Krumlov
1913 Vágnerová Julie – poštmistrová.
C. k. poštovní a telegrafní úřad Borovany (Forbes), soudní okres Trhové Sviny
1913 Vodvářka Josef – poštmistr, Honsová Marie – expedientka.
C. k. poštovní a telegrafní úřad Bzí (Bzy), soudní okres Týn nad Vltavou
1913 Voborníková Marie – poštmistrová.
C. k. poštovní úřad Čakov (Gross-Čekau), soudní okres Budějovice
1913 Uzlová Božena – expedientka.
K. k. Postamt Brünnl (Dobrá Voda), soudní okres Nové Hrady
1913 Waage Friedrich – Postmeister.
C. k. poštovní a telegrafní úřad Dolní Bukovsko (Unter-Bukowsko), soudní okres Veselí nad Lužnicí
1913 Štilec Josef – poštmistr.
1923 Voborníková Marie – poštmistrová (v roce 1913 c. k. poštmistrová v obci Bzí),
          Kolářová Františka – úřednice-expedientka,
          dva listonoši – Josef Stögl z domu čp. 241 (manželka Marie) a Václav Krištof z čp. 52 (Marie),
          dva postilioni – Josef Stögl (manž. Anna) a František Stögl, svob., oba z Dolního Bukovska čp. 145.
          Zdroj: Pamětní kniha obce Dolního Bukovska, 1. díl. 1923-1938 (SOkA Č. Budějovice).
          Z obce také pocházela Marie Davidová, v roce 1923 poštmistrová v obci Nákří.
C. k. poštovní a telegrafní úřad Dříteň (Zirnau), soudní okres Hluboká
1913 Kliment Antonín – poštmistr.
C. k. poštovní úřad Dubné (Duben), soudní okres Budějovice
1913 Smetana Vojtěch, poštmistr.

C. k. poštovní úřad Hluboká (Frauenberg), soudní okres Hluboká, zřízen a otevřen v Podhradí dne 10. ledna 1867
1867 Bezděka Martin – první c. k. poštmistr,
1913 Raus Jan – vrchní poštmistr, Kacerovská Marie – officiantka, Pechová Růžena – aspirantka, 3 listonoši.

1887 připojen telegraf ze schwarzenberské kanceláře kde fungoval od r. 1871, 1904 zaveden telefon. Do zřízení c. k. úřadu hlubočtí Schwarzenbergové drželi týdenní spojení se svými dominii v Čechách a se sídelním městem Vídní vlastními kurýry, výsadními posly. Po vzniku zdejšího úřadu přispívali novému poštmistrovi ročním paušálem 26 zlatých v hotovosti, žitem
a 16 plnometry palivového dříví. Doprava pošty z Hluboké je však listinně  doložena již 30. 12. 1682, z roku 1730 pak pochází zpráva o poště z Hluboké dopravované přes Vodňany, Strakonice a HoražÄŹovice do Schwarzenbergu v Bavorsku. Podle zachované poštovní mapy z r. 1748 jezdil dostavník z Č. Budějovic přes Hlubokou do Písku, kde navazoval na další poštovní spoje a směry.

Literatura
- red. [Miloš Svoboda]: Sto let poštovního úřadu Hluboká nad Vltavou.
   Výběr z prací členů Historického kroužku při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, roč. 4, 1967, č. 1, s. 36.
- red. [Miloš Svoboda]: Tradice poštovní služby na Hluboké nad Vltavou. Tamtéž, s. 36-37.

C. k. poštovní úřad Chrášťany (Chrašťan), soudní okres Týn nad Vltavou
1913 Buděšínská Ludmila – poštmistrová.
C. k. poštovní a telegrafní úřad Kamenný Újezd (Steinkirchen), soudní okres Budějovice
1913 Voráček Petr – poštmistr.

C. k. poštovní úřad Koloděje nad Lužnicí (Kaladey a. d. Lužnitz), soudní okres Týn nad Vltavou
1913 Radoková Julie – poštmistrová.
C. k. poštovní úřad Komařice (Komařitz), soudní okres Trhové Sviny
1913 Kubata Tomáš – poštmistr.
C. k. poštovní a telegrafní úřad Ledenice (Ledenitz), soudní okres Lišov
1913 Bednářová Anna – poštmistrová.
C. k. poštovní a telegrafní úřad Lišov (Lischau bei Budweis), soudní okres Lišov
1913 Cikánek František – poštmistr, Hončová Justina – officiantka.
C. k. poštovní úřad Nákří (Nakři), soudní okres Hluboká
1913 Hlaváček Jan – poštmistr.
C. k. poštovní úřad Nezdášov (Nezdaschow), soudní okres Týn nad Vltavou
dnes Neznašov
1913 Macnerová Božena – poštmistrová.
K. k. Post- u. Telegrafenamt Gratzen (Nové Hrady), soudní okres Nové Hrady
1. ledna 1838 - 19. 12. 1840 samostatná sběrna pošty, vedl Franz  Strasky, místní lékárník.
1840, od 19. prosince poštovní relais - Dominik Nehamer, doložen 1840-1843.
1849 od toho roku poštmistr Franz Karel Tobisch.
1913 Pinsker Inozenz – Oberpostmeister,
         Hlawatsch Franz – Offiziant, Thür Mathias – Offiziant, Mikiška Beatrix – Offiziantin.
C. k. poštovní úřad Olešnice (Elexnitz), soudní okres Trhové Sviny
1913 Glosauerová Barbora – expedientka.
C. k. poštovní úřad Pištín (Pischtin), soudní okres Hluboká
1913 Marešová Marie – poštmistrová.
C. k. poštovní úřad Poříčí u Budějovic (Pořič bei Budweis), soudní okres Budějovice
1913 Wittinger Robert – poštmistr.
C. k. poštovní úřad Purkarec (Burgholz), soudní okres Hluboká
1913 Strnadová Ludmila – expedientka.
K. k. Postamt Rudolfstadt (Rudolfov), soudní okres Budějovice
1913 Brousil Anton – Postmeister.

K. k. Post- u. Telegrafenamt Deutsch Reichenau bei Gratzen (Německý Rychnov), soud. okr. Nové Hrady
dnes Rychnov u Nových Hradů
1913 Leisch Maria – Postmeisterin.
C. k. poštovní úřad ňímov (ňimau), soudní okres Budějovice
1913 Kosobudová Anna – poštmistrová.
K. k. Postamt Dirnfellern (Suché Vrbné), soudní okres Budějovice
1913 Bukvicová Milada – Postmeisterin, Türbekova Maria – Aushilfbeamtin.
C. k. poštovní úřad Ševětín (Schewětin), soudní okres Lomnice nad Lužnicí

Od 3. 5. 1784 poštovní mezistanice, ale již 10. 3. 1785 odvolána. Od 6. 2. 1846 znovu mezistanice.
Poštovní úřad byl zřízen dne 7. března 1861 v domě čp. 44. Listovní i balíkové zásilky dopravoval z Českých Budějovic,  zajišĹĄoval i poštovní přepravu ze Ševětína do Veselí nad Lužnicí. Ve stavení byl i zájezdní hostinec, v němž přenocovali formani dopravující zboží z hornorakouského Lince přes Budějovice do Prahy. Obec měla v té době necelých 600 obyvatel. Prvním poštmistrem v Ševětíně byl titulárně ustanoven čtyřiašedesátiletý Emanuel rytíř Mašek z Maasburgu (1804-1868, rod nobilitován císařovnou Marií Terezií 15. 7. 1750). Z dalších obyvatel domu čp. 44 dobové archivní prameny uvádí paní poštmistrovu - manželku Karolinu rozenou šlechtičnu Simon ze Simonsbergu (v matrikách je psána jako „plukovnická dcera v Rychmburku“, tj. Rychmburku u Skutče, dnes Předhradí v okr. Chrudim). Také jmenujme jejich syna Karla, nebo např. jednoho z poštovních vozků Vojtěcha Marka s rodinou. Veškerou náročnou organizační práci poštovního expeditora však tehdy prakticky zastával jen jeden člověk, již zmíněný syn Karel, plným jménem Karel Jan Antonín Emanuel rytíř Mašek z Maasburgu.

Tento pětadvacetiletý rodák z nedalekého města Týna nad Vltavou (přišel tam na svět 15. 1. 1843 v domě čp. 78) převzal po úmrtí otce 24. 10. 1868 vedení úřadu a v lednu 1869 byl jmenován poštmistrem. Mašek junior se také v Ševětíně r. 1870 oženil. Nevěstou byla panna Quidobaldina Maria Pflanzer, dcera Ignáce Pflanzera, sládka v pivovaru velkostatku Zeleč u Plané n. Lužnicí a jeho ženy Aloisie. V čísle 44 se jim postupně narodily 3 děti: dcery Johanna Maria Karolina Quidobaldina (*21. 11. 1870,  † 30. 5. 1872) a Albertina Baldina Karolina (*22. 4. 1872,  † 30. 4. 1872). Dospělého věku se však dožil jen prvorozený syn Karel Josef Rudolf rytíř Mašek z Maasburgu (*17. 4. 1873 Ševětín čp. 44).

Jeho rodiče ještě zažili napojení Ševětína (včetně pošty) na železnou dráhu, i slavnostní přivítání prvního vlaku z Budějovic do Veselí dne 8. 6. 1874.  Ročního Karlíčka takový zážitek zřejmě nikterak neovlivnil, takže v poštovní profesi nepokračoval. Na pražské technice vystudoval pozemní stavitelství a v inženýrské práci byl znám jako vyhledávaný odborník - vrchní stavební rada v Praze. Jím také skončila ševětínská epizoda jedné zajímavé linie rodu rytířů Mašků z Maasburgu. Karlův mladší bratr se pak narodil r. 1877 až ve vzdálené Polici nad Metují. Ševětínský dům čp. 44 i se zájezdním hostincem pak přešel prodejem do jiného vlastnictví a poštovní úřad přesídlil do nájmu ve zdejším  čp. 1 (schwarzenberský statek). 
V roce 1913 úřad vedl Hlaváček Josef – poštmistr.         

Prameny
- Státní oblastní archiv Třeboň, Sbírka matrik. Matriky Farního úřadu Ševětín.
- Pamětní kniha obce Ševětín (Obecní kronika 1923-1981). Státní okresní archiv České Budějovice.
  Zápis o poště na s. 3-4 pořídil kronikář František Suk, řídící učitel v.v.. Digitální archiv SOA v Třeboni 
C. k. poštovní a telegrafní úřad Štěpánovice (Stěpanowitz), soudní okres Lišov
1913 Nedobitá Anna – poštmistrová.
C. k. poštovní a telegrafní úřad Velký Temelín (Gross-Temelin), soudní okres Týn nad Vltavou
1913 Waldhauserová Barbora – poštmistrová.
C. k. poštovní a telegrafní úřad Trhové Sviny (Schweinitz), soudní okres Trhové Sviny
Od roku 1849 poštovní úřad bez výměny koní. Poštmistrem Ferdinand Porák, řezník.
1913 Stibor Otakar – poštmistr, Türbeková Antonie  a Slomková Terezie – expedientky.

C. k. poštovní a telegrafní úřad Týn nad Vltavou (Moldauthein), soudní okres Týn nad Vltavou
1913 Drexler Karel – vrchní poštmistr, Němec Adolf – assistent,
         Boučková Marie, Dittrichová Ida, Halačková Josefa – expedientky.
C. k. poštovní a telegrafní úřad Zliv (Zliw), soudní okres Hluboká
1913 Volfová Marie – poštmistrová, Pavlů Marie – officiantka.
Prameny a literatura

Státní oblastní archiv Třeboň, fond Sbírka matrik Jihočeského kraje. Digitální archiv SOA v Třeboni.

Chytilův Úplný adresář království Českého. Díl III., obvod Obchodních komor v Č. Budějovicích, v Plzni a v Chebu. Uspořádal Alois Chytil v Praze Smíchově v březnu 1915. Nákladem vlastním. Vytiskla Knihtiskárna Jos. B. Zápotočný v Rokycanech, Rokycany 1915.

Šedesát let Jirsíkova gymnasia v Č. Budějovicích, 1868 - 1928. Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zloušky sestavil ředitel Jirsíkova gymnasia Dr. Karel Vodička. Pamětní publikaci připravili Karel Straka, Emanuel Fenzl, Karel Vodička a Adolf Träger. Vydal Výbor pro oslavu šedesátiletého trvání ústavu v Českých Budějovicích, vytiskla Knihtiskárna Karla Fialy. České Budějovice 1928.

Padesát let Státní čsl.  reálky Dra Augusta Zátky, 1884 - 1934. Seznam absolventů ústavu od r. 1887 / 88 sestavil prof. J. Ĺ˝lábek. Vydáno nákladem Výboru pro oslavu padesátiletého trvání St. čsl. reálky Dra Aug. Zátky v Č. Budějovicích. Vytiskla Knihtiskárna K. Fiala v Českých Budějovicích v září 1934. České Budějovice 1934.

František Roubík, Poštovní stanice, sběrny a poštmistři v jižních Čechách do roku 1850
Z autorovy studie „K vývoji poštovní dopravy v jižních Čechách do poloviny 19. století“.
In: Jihočeský sborník historický, roč. 39, 1970, č. 2, s. 69-79, č. 3, s. 154-172.  Plný text

Miloš Svoboda, Jak to vypadalo před 105 lety s dopravou pošty a s dostavníky v Českých Budějovicích?
Publikováno v českobudějovickém muzejním časopisu Výběr v roce 1967
(Výběr z prací členů historického kroužku při Jihočeském muzeu v Č. Budějovicích. Ročník 4, 1967, č. 3, s. 43-44). Plný text

..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.