..
.
Rodopisná revue - hlavní stránka
Rodopisná revue on-line
2 - 2009
.
.
Revue, kterou právě otevíráte, navazuje na předchozí vydávání tiskem v letech 1999-2009. Elektronický "tah na branku" jihočeské i jiné genealogie a vlastivědy startujeme jen zvolna, věrni tradiční českobudějovické interpretaci  písmen L a P jako  "langsam, pomalu". El a pé bylo úřední označení na zdejších tramvajích, pendlujících od Lineckého po Pražské předměstí. Před stoletím - v červnu 1909 - vozy z.Ringhoferovy vagonky zahájily v Českých Budějovicích řádný provoz, aby majestátně a plynule brázdily jihočeskou metropoli s každodenním nákladem starostí i radostí jejích obyvatel.  Některé z nich život nasměroval jinam, podobně jako rodinu Jana A. Palouše, kterému je věnován úvodní článek dnešní Rodopisné revue.
.
-......... O b s a h ........... ...............
Miloslav  Trnka
Hana Skočková
Jan Antonín Mager
Michal Flegl
Pavel Koblasa
Bohumila Trnková
Jana Bartošová
Blanka Lednická
Bohumila Trnková
Martin Slaboch
Pavel Koblasa
Ferdinand Vlčka
Karel Liška
Miloslav Trnka
Českobudějovický rodák Ing. J. A. Palouš (1888 - 1971)
Příběh "mořské porcelánové soupravy
Wolfartové, prachatický rod údobí renesance
Jan Dyk a rody spřízněné. Anotace k sešitu č. 19 v edici Pramínek
Ozvěny z historicko-vlastivědné literatury Jindřichohradecka
Letní pobyt Karla Čapka na jihu v roce 1923
Rudolf Kůs, učitel a národopisec ze Sušicka (1886 - 1966)
Jindřichohrad. obce panství Telč v lán. rejstříku - Jilem a Domašín
Kronika rodů z Úpice. Ke stálé rubrice v časopisu Rodným krajem  
Potomci slavných vzpomínají po čtvrté.  Edice ČT
Tachovské panství po smrti maršála Windisch-Grätze  
Seznam vojínů zemřelých a na hřbitovech v Dobřanech pohřbených
Symboly hornického města Dobřany, okres Plzeň-jih  
Není Baštýř jako Baštýř. Rodopisná poznámka k jedné biografii z Netolic
1
2
4
10
10
11
12
15
16
16
17
20
23
24
..
Prachatické.portréty:.Spisovatel.Josef.Messner,.1822.-.1862.(Jan.AntonínMager).. 25
Novinky jihočeské regionální literatury  (Daniel Kovář) ... 26
Rodopisné ohlédnutí za rokem 2009  (Viktor Sušický, Miloslav Trnka) 27
Seznam autorů a kontakty     28
...