----
.
Rodopisná revue - hlavní stránka
--
Rodopisná revue on-line
3-4  2010 
......
......
Orest Dubay: Slunce (linoryt)
-------

Dvojčíslo revue s dubnovým sluníčkem otevírá již dvanáctou část biografické série Prachatické portréty, tentokrát o autorovi   prvních dějin města. Sepsal a vydal je roku 1833 pod názvem Obraz minulosti starožitného města Prachatic. Portrét provází ukázka z reference o této knize z pera tehdejšího českobudějovického biskupa Jana Valeriána Jirsíka v dobovém tisku. Také se blíží pětašedesáté výročí  (27. 5. 2010) tragického úmrtí třeboňského rodáka prof. Josefa Šusty. Méně známé okolnosti výběru místa jeho posledního odpočinku v pražské Tiché Šárce najdete na s. 2. Pokračují i výhledy z Prahy k jihozápadu -  na Blatensko, do farních archiválií města Sušice,  nebo za místopisem Tachovska.

------
............................ Martina Sudová
Michal Flegl
Josef. M. Jakubička
Bohumila Trnková
Růžena Pokorná
Pavel Koblasa
Jana Bartošová
Miloslav Trnka
-- Antonín Jaroslav Puchmajer - autor první učebnice cikánštiny           
Hrob historika Josefa Šusty u kostela sv. Matěje v Praze             

Dějiny rodu Jaroslava Vrchlického (1944)                 
K frídovské studii Josefa Metoděje Jakubičky                 
Můj dědeček Jan Evangelista Purkyně a Blatná                 
Pomístní názvy na někdejším kolowratském panství Dvory          
Památnosti královského města Sušice                                
Písecký světoběžník Dr. František Czurda           
1
2
3
6
7
9
10
14
Prachatické portréty František Josef Sláma Bojenický, první historiograf města Prachatic    
Ohlédnutí za výstavou Umění české reformace (Michal Flegl)                 
Za knihami a časopisy k rodopisu (Viktor Sušický, Miloslav Trnka)                 
Seznam autorů a kontakty                    
16
17
18
19
. . . .. . .

. . . .. . .