.................
.
Rodopisná revue - hlavní stránka...........................,,,,..................
.
Rodopisná revue on-line 2-2014

Červená Lhota od jižní strany. Kresba Karla Liebschera
pro Sedláčkovy Hrady zámky a tvrze království Českého. Díl čtvrtý. Vysočina Táborská. Praha 1885

.
..................... Pavel Koblasa     Dědictví barona Stillfrieda   1 .......................
Jan Ant. Mager  Obyčejné životní příběhy?   4
Michal Flegl  Archeolog Josef Švehla a husitské jižní Čechy  8
Hana Skočková Sňatek Maxe Švabinského ve svatoprokopské farní matrice (Žižkov) 11
Bohumil Sláma Umělecká výchova na naší reálce (1898 – 1905)  12
Miloslav Trnka Josef Fučík - severočeský výtvarník rodem z jihočeských Bernartic   16
Hana Skočková Pražské domy, kde kdysi žili moji předkové (6. díl) 19
Michal Flegl Za Josefem Lomským (1894 - 1981)  21
František Navrátil Rod básníka Otokara Březiny  22
H. Skočková, I. Herynk Rod Frenzl - k Tajemství rodu M. Viewegha  30

Obsah, seznam autorů a kontakty  33

,.