.............
..
Rodopisná revue - hlavní stránka
....................
.... Rodopisná revue on-line        2 - 2012 .........
-

.

Letní vydání RR on-line především přibližuje genealogické stopy a příbuzenské vztahy chodského národopisce J. Jindřicha, které sahají z Kasejovic na jižním Plzeňsku až do Klenčí pod Čerchovem. Druhý článek  prezentuje archivní fondy, týkající se vojevůdce Gebharda Lebrechta knížete Blüchera von Wahlstatt (1742-1819) a může být i pozvánkou k návštěvě přívětivého prostředí dvou archivů (Potsdam a Berlín) na území někdejšího Pruského království. Blok článků ze „země zamyšlené“ pak uvádí dvě práce k počátkům historie jihočeského letectví a tři základní příspěvky k biografiím i genealogii významných rodáků. Stránky revue mj. uzavírají novinka k dějinám evangelické Prahy a malé ohlédnutí na téma aristokracie v nedávné knižní produkci. 
 
.....
...
Antonín Špelda Rod hudebního skladatele a etnografa Jindřicha Jindřicha (1876-1967)  1
Pavel Koblasa Archiv knížat Blücher von Wahlstatt 4
Jan Antonín Mager  O původu jihočeského vzduchoplavce Víta Fučíka, řečeného Kudličky 6
Bohuslav Trnka Zlatý ptáček, nebo kacíř na křídlech?  Vít Fučík (1733-1804)  10
Jindřich Bukovský .. Odkaz P. Františka Xavera Pintera  13
Pavel Koblasa Černínský archivář Tischer a jeho rodina 16
Miloslav Trnka O původu dunajského kapitána Rudolfa Karla Kollera 17
Michal Flegl Maršál Dagobert hrabě Wurmser a toleranční evangelíci v Praze 18
Hana Skočková. Pražské domy, kde kdysi žili moji předkové (3) 20
Kalendář Jubilea houslových pedagogů Otakara Ševčíka a Theo Müllera (Jan A. Mager) 21
Rozhledy Co vypráví jméno domu „Roušínů“ ve Lhenicích, Bavorovská ulice (Miloslav Trnka) 22
Literatura Některé novinky z literatury o uherské šlechtě (Pavel Koblasa) 23
Seznam autorů a kontakty 24

.