------------
.
Rodopisná revue - hlavní stránka
-
.... Rodopisná revue on-line        4 - 2011 .................................. ....
Jízdní posel na obálce  zimního vydání RR napovídá, že v prosinci nastávají poštovní žně. Obor, který v naší zemské historii překonal dálky a.stavěl první pevné komunikační mosty mezi lidmi, si vždy zasluhuje pozormost. Nejen v období, kdy se koncem roku zvýšenou měrou  a.pílí věnuje své tradiční činnosti, vnitrostátní i mezinárodní přepravě a doručování vánočních zásilek. Než některou z nich objevíte ve.schránce, je tu zatím k počtení blok poštovních střípků ze starých časů. Nechybí ani klasická genealogie z.Prachaticka, nebo vánoční česko-americký příběh z hájovny „U pěti dubů“ nedaleko Lán na někdejším fürstenberském panství. Vyprávění historika Dr..Flegla tentokrát připomíná architekta - rodáka z Velké Lhoty u Dačic. Pohodový sváteční čas všem přejí autoři a redakce. ..
Jan Antonín Mager Učitelský rod Svobodů v jihozápadních a jižních Čechách............ .1
Veronika Kittlová Starý kamenný můstek v Olšině na Šumavě.................................. 6
Michal Flegl Bohumír Kozák - architekt a kreslíř staré Prahy............................. 7
Martina Sudová Vltavotýnský šlechtic a poštmistr Jan Jiří z Walcherů ((1785-1854)  10
Miloslav Trnka Ševětínská epizoda poštmistrů Mašků z Maasburgu  ..................... 11
Milan Sláma Poštmistři v Jindřichově Hradci .................................................... 12
red. Z poštovních vzpomínek................................................................ 15
Hana Skočková,  Miroslav Šimek Vánoční dar knížecího hajného Antonína Müllera........................... 16
....
Prachatické portréty Prof. PhDr. Eduard Eisenmeier, germanista a slavista  (Jan Antonín Mager) ............ ........... 20
Rodopisné rozhledy Z Boubína - Z Jilemnice - Perličky z matrik (Hana Skočková a red.)........................ ............ .21
Literatura Šumavské knižní novinky léta a podzimu roku .2011.......................................... ................. 22
Seznam autorů a kontakty    ............................................................................ ................ 23
Volná příloha PhDr. František Roubík: Poštovní stanice, sběrny a poštmistři v jižních Čechách do roku 1850
Z autorovy studie „K vývoji poštovní dopravy v jižních Čechách do poloviny 19. století“    ...   1 - 4
.

.