Rodopisná revue
Rodopisné články, metodické materiály, výběr z pramenů a literatury.
Stránky se věnují hlavně jižním a.jihozápadním Čechám. ISSN 2533-7994
2009-1   RR on-line     2009  2    2010  1   2   3-4   5-6   7-8   9-10  11-12    2011  1  2  3  4    2012  1  2  3    2013  1  2  3    2014  1  2  3   2015  1  3    2016  2  3 .
 Oborový rejstřík článků
v RR a na Jihogenu 

Autoři a bibliografie jejich prací
publikovaných v Rodopisné revue


Chytilův adresář
Království českého

Jihočeská
genealogie
 Historické pošty
Českobudějovicka
 
Výstřižky
z archivu  RR
.
. Hudební skladatel  Carl j. A. Zeller
a Dobrá Voda..

Publikace obsahuje genealogické slovníky:
... latinských, německých i archaických
         slov a zkratek  .... ekvivalentů křestních jmen-
...  povolání, řemesel, funkcí, hodností apod.. -
... příčin úmrtí a  chorob;  Jména měsíců;\ Míry a váhy.  
Celkem cca 5.600 hesel  výrazů, které ke svému výzkumu
potřebují amatérští i profesionální rodopisci..
Nakladatelství PHDr. Ivo SPERÁT


Rodopisné korálky Příběhy psané životem Pověsti, legendy a vyprávěnky Poznámky ze Lhenicka
.Podrobný místopis jihozápadních Čech ČGHSP MGHS NEUHAUS Časopis OBNOVENÁ TRADICE
GENEBAZE KONTAKT
aktualizace
16. 5. 2022
Poštovní zaměstnanci z Českobudějovicka v ozvěnách z drobných pramenů

  Pocitadlo Web4U.cz


884