..
Historie a osobnosti
Zpět na hlavní stránku
Rodopisné revue
Římskokatoličtí duchovní Lhenicka v letech 1655 - 2015
----
O Františku Tinhoferovi (*1883), kronikáři městyse  Lhenic
. .....
. Lheničtí mezi prvními studenty budějovického Jirsíkova gymnázia
.
Antonín Kindlmann  (1890-1916), obránce vlasti
.....
František Kindlmann (1888-1915), starší bratr Antonína Kindlmana 
....
Filip Kindlmann (1874-1920), šumavský učitel.
---
----
----