Rodopisná revue - hlavní stránka

---------------------------

Články  na stránkách  Rodopisné revue roztříděné podle kategorií 

Archiváři

Genealogie jinak


Metodika

Spisovatelé

Aristokracie

Historikové


Militaria

Sportovci

Aristokracie - archivy

Hřbitovy


Osudy památek

Stavitelé a architekti

Bibliografie

Hudba


Podnikatelé

Teologové

Cesty a cestovatelé

Kronikáři a vzpomínky


Pošta a doprava

Učitelé a školství

Časopisy

Ktiš a okolí


Povolání

Vystěhovalectví

Domy a lidé

Lesnictví


Přírodovědci

Výtvarné umění

Doprava

Matriky


Redaktoři a tiskaři

Výtvarná řemesla

Galerie rodů

Města, obce


Rodopisci

Vzducho a vodoplavba

Zdravotnictví

.....
Archiváři

Jan Kühndel,  1889-1970. Archivář a historik.

Šedesát let II. oddělení Národního archivu

Přehled archivních fondů II. oddělení Národního archivu

Archiv březnického muzea v letech 1936 - 1949

Černínský archivář Tischer a jeho rodina

Smutný osud archiváře Fabiana (1867 - 1911)


Aristokracie

Z libějovického sídelního zámečku  J. J. Adolf Josef kníže Schwarzenberk

K fotografii také literaturu a pramen?  Karel hrabě Lažanský

Ze zapadlých kronik  (Konstantin Nádherný v Krkonoších)

Saša Kolowrat a jeho továrna na sny

O rodině hraběte Karla Reye

Lata Brandisová - vítězka Velké pardubické v roce 1937

Pozdrav z Moravského krasu (rod Salm-Reiferscheidt ve Sloupu)

Poslední cesta arcivévody Františka Ferdinanda  

Uherská linie hrabat Chotků

Kounicové a Nový zámek

Eugen Czernin (*1851)

Razumovští a Picchioniové na Českém Rudolci

Bratranci Heniksteinové na poli orném i bitevním

Jindřichovické panství ve 2. polovině 19. století   (Nostitz-Rieneck)

Nejvyšší maršálek království Českého, princ Ferdinand Lobkowicz v tisku 1908

Rodinný archiv Auerspergů ve Vídni   

 Mezi Konopišťem, Dachau a Arstettenem  (Max Hohenberg) 

Svobodní páni  Riese-Stallburg v Českém království

Zay de Cs
ömör - uhrovečtí páni

Zemanský rod Zerdahelyi a historik František Palacký

Krátký příběh F. J. G. Krinera, syna rytíře z Ejbsee

Genealogická detektivka. Byli naši předci Krinerové z Kr
ünu? 

Tachovské panství po smrti maršála Windisch-Grätze

Pomístní názvy na kolowratském panství Dvory

Ze zapadlých kronik (Konstantin rytíř Nádherný)

Dědictví barona Stillfrieda

První  Lichtenstein

Karel F. E. rytíř Kořistka

O panu Kryštofovi Kořenském z Terešova

Rodina a potomci  V. Albína z Helfenburka

Dodatek ke genealogii Albínů z Helfenburka

Málo známá postava  Mag z Maggu

Jan Kristián z Eggenbergu, Lhenice 1708

Drobná šlechta v Mirovicích před válkou třicetiletou  1. část 

Drobná šlechta v Mirovicích před válkou třicetiletou  2. část

Panství Štěkeň a Windischgraetzové

Záhada rodokmenu Malovců z Malovic

O posledních majitelích relikviáře sv. Maura ( (Beaufort-Spontin)

Konzervativní politik Eduard Taaffe

Jak má vypadat černínský erb 

Černínská sbírka starožitností

Příspěvek k dějinám rodu hrabat Czerninů z Chudenic

O majetkových poměrech hrabat Czerninů z Chudenic

Diplomat na Červené Lhotě.  (Schonburg-Hartenstein)

Fideikomisní panství Landstein.   (Herberstein a Sternbach)

Berthold hrabě z Aichelburgu  

Zeehova matrika české šlechty

Era brazilských císařů

Přehled schwarzenberských zámků v Čechách

Maďarská šlechta na Vltavotýnsku

Hraběcí rodina Pálffy v Čechách

Sláva a význam knížat Esterházy

Esterházy - nejbohatší rodina v Evropě

Panství Lukavice  a hraběcí rodina Schonbornů

Vývoj libochovického panství od 17. století

Rodina Desfours-Walderode a její državy v Čechách

Česká Olešná a její novodobí majitelé


Aristokracie - archivy

Rodinný archiv Auerspergů ve Vídni     

Rodinný archiv Paarů ve Vídni

Archiv knížat Blücher von Wahlstatt

Svědectví archivů o kolodějském zámku


Aristokracie - literatura

Jindřichovické panství ve druhé polovině 19. století

Markéta Babenberská a Krumlov

Eggenberské nobilitační diplomy

Některé novinky z literatury o uherské šlechtě

Nová literatura o uherské šlechtě


Bibliografie 

Historie a vlastivěda v regionálním měsíčníku 
Lhenický zpravodaj a Moje Lhenicko


Ing. Antonín Nikendey - bibliografie

Články z GHS v Ústí nad Orllicí 1977 - 1990


Cesty a cestovatelé

Jindřich L. Ambrož  1878 - 1955  Propagátor Krkonoš, geograf  a ochránce přírody Z výzkumných cest Dra Antonína Steckra, českého badatele v Habeši

Od Moravice za voláním divočiny  (Joy Adamson a lvice Elsa)

Písecký světoběžník Dr. František Czurda

Pozdrav z Moravského krasu
     (Rod Salm-Reifferscheidt)

Návrat do Íránu 

Archivnictví v novodobém Estonsku

Estonské ozvěny


Časopisy

Zpravodaj GHSP v Ústí nad Orlicí 1977 - 1980

K XX. ročníku Obnovené Tradice


Domy a lidé  

Nešťastný souboj v Klamovce

Tichý dům na Malé Straně   

Kolik bylo pošt ve čtyřech městech pražských

Život a smrt v ulici Na Poříčí  

Podskalí  (Český svět 1905)

Fišpanka

Jan Vojáček z Tetína

Z dějin Dobišova mlýna a zdejšího rodu Fidlerů

Z historie statku čp. 11 ve Dvorech (Prachaticko)

Rodný dům mojí babičky ač zbořen, žije dál  

Z pamětí Olšanského dvorce   

Ve stínu nebahovské lípy   (Fidlerové)

Historie jednoho domu ve Lštění nad Sázavou  

Hotel AXA v Praze a plavkyně Běla Fidlanderová

Kdo byl válečný pilot Karel Kahovec (na stránce dole)

Příběh ze staré pražské fary  (U Sv. Ducha) + poznámka  K rodu Zikmunda Wintera 

Dům U Roušínů ve Lhenicích  (okr. Prachatice)

Sukdolovský grunt v Úsilném

Rod Křížů, Vrábče čp. 4  a čp.8

Rod Hálů, Vrábče čp. 9

Rod Vyžrálků, Vrábče čp. 15

Upomínka na starostu Budějovic  (Josef Taschek)

Jak jsem hledala Nováky, aneb jehla v kupce sena

Setkání rodáků a přátel obce Olešná (okr. Písek)


Doprava
O počátcách autobusové dopravy na Šumavě


Galerie rodů

O setkání "cousins"

Poznámka k rodu  Demuth

Rod Hlouchů z Blatenska

Z genealogie rodu Gherbetzů

Rod spisovatele Františka Heritese 

K rodu Herites  

Památce MVDr. Roberta Kohna - Kalenského 

Z kalendária rodu Pilátů 

Příběh rodu od srdce Vltavy 

O Tonince z holandského rodu + tabulka   (Reissová, provd. Čelakovská)

Rod Karla Václava Klíče, tvůrce nové polygrafické techniky

Rodové kořeny tyrolského zemského hejtmana F. J. Stumpfa

Vltavotýnští soukeníci z rodu de Bois.

Rod Julese Vernea

Vyznamenané lesnické rody

Rod Skoček z Poličné

Cedrych, Cedrich, Zedrich

Malá historie rodu Trumpfů

Rod Počepických žil v Lipnici  u Třeboně

Českobudějovická léta rodiny Heyrovských 

Rod Heyrovský v Rokycanech.

Z kroniky rodu Klavíkova a Zátkova (úvod)

Z Kroniky rodu ... Stulíkové

Z Kroniky rodu ... Strandlové

Z Kroniky rodu ... Klavíkové

Proč rodokmen? (Jiří Kolafa)

K rodokmenu Kolafů

Jmenovci + K  původu Štechů

Háchové na Milevsku (Josef Kytka)

Náš rod  - Theodor Hácha

Ševcovský rod Komrmajerů z Veselí nad Lužnicí

Staré rody selské na Táborsku

Rodový vývod Olgy Fastrové

Rody Matoušků a Šroubků

Rod Bernardinů v Plzni

Amerlingové v záp. Čechách

Vochozkové v Břilicích

Ludvík Domečka a jeho rod

Příspěvek k dějinám lipovokamenických Vacků --

Rybářský rod Štípků z Myslíva na Klatovsku

Staré měšťanské rody v Horní Plané


 Genealogie jinak

Obyčejné životní příběhy?  Josef Samec, nar. 1859 v Táboře

Vánoční příběh (K povídce K. Klostermanna Vánoce pod sněhem)

Příběh s neznámým koncem ("od ní, od těhotné pryč odešel") 

Příběh černouška pokřtěného v Praze

Několik slov ke smrtelnému onemocnění básníka Máje

Příspěvek k rodopisu Resselů v jižních Čechách

Není Baštýř jako Baštýř

Maloúpská kniha rodokmenů 

O Janovce a prezidentu Klestilovi

Prameny Tichých vod   (Spisovatel Bohumil Havlasa)

Proč se Bohumil Havlasa nenarodil ve Strunkovicích nad Blanicí 

Výhostní listy Soběslav 

Z historie soběslavských rodin

Dvě závěti z Veselí nad Lužnicí

Dvojčata, nikoli superfetace

Vypsáno z prachatického  radního protokolu 1706 - 1707


Historikové

Malá vzpomínka na Dr. Michala Flegla, aneb Kdo hledá, najde

Za Josefem Lomským (*1894)

Památce Augusta Sedláčka

Kdo byl František Borovský?

Literární pozůstalost historika Martina Koláře v Archivu města Tábora (autor Dr. E. Ježek)

Historik Josef Klik. Nad knihou Bohumila Jirouška  

František  Roubík  a  česká historická vlastivěda

Dobroslav  Líbal   -  historik umění a památkář (1911 - 2002)

Alois  Kubiček  -  historik architektury a  památkář

Josef Tlapák, historik zemědělství a lesnictví, archivář a muzejník


Vzpomínka na historika Hugo Rokytu


Má studia na budějovické reálce v letech 1903 - 1910
(Jan Petr)

Jan Heller  - biblista a religionista


Čeněk Dušek  -  život a dílo 

Jan Peisker - jihočeský historik a etnograf

Karel Němec   . . . a muzejník  /1/

Karel Němec .....   a archivář  /2/

K rodu Karla Němce a  Z historie gruntu U Němců


Hřbitovy

Písecký hřbitov u Nejsvětější Trojice (1934)

 J. L. Malostranský hřbitov v Košířích. Pavel Palát, Recenze na publikaci

Ostrůvek v moři lesního stromoví  (Lhenice)   

Albrechtické zastavení      

Vojenský hřbitov Hradčany    

Vyšehrad a Čechové budějovičtí 

Parva domus, magna quies ...   (Malý dům, velký klid ...)

Psáno o loňských dušičkách     (Malvazinky)

Seznam vojínů zemřelých a na hřbitovech v Dobřanech pohřbených

Hrob historika Josefa Šusty u kostela sv. Matěje v Praze

Poslední cesta arcivévody Františka Ferdinanda   

Kdo odpočívá v podzemním sklípku chrámu vlachobřezského?


Osm jihočeských  zastavení v Praze na Vyšehradě


Český národní hřbitov v Chicagu a jeho Přátelé


„Za živa zdála se nevrlá, leč Bohu se líbila.“

Ktišský hřbitov ožívá

Pohřbení v kostele v Čížové  1700-1772


Hudba

Ladislav Mráz, pěvec ze Strakonic

Josef Ambrosch, tenorista a skladatel

Moravané v názvech ulic Prahy 13 (Alois Hába a  B.A. Wiederman)

Josef Slavík

Biogram dirigenta Františka Spilky  (M. Trnka)

Spilka František, dirigent. Výstřižek z čas. Jas,  č. 4/1934

Jeremiášové a České Budějovice

Tamara Platonovna Karsavina, vzácný a milý host baletu ND

Moravané v názvech ulic Prahy 13    

Hudební skladatel Carl Zeller a Dobrá Voda  

Rod houslového virtuosa Jana Kubelíka 

Ema Destinová tak trochu budějovická

Prodaná Mařenka z Modré Hůrky  (Eleonora-Gayer Ehrenberg)

Životopis komponisty Follbergera z Ratibořských Hor 

K. Strakatý, první pěvec české hymny

Kadlíku, muziky se nikdy nespouštěj ...“ (Rod Komzáků)

František Arnold Vogl, profesor pražské konservatoře

Isidor Stögbauer – hudební skladatel ze Šumavy

Dva vozy jedou, varhany vezou ...“  (Varhaník Fridrich J. Semrád)

Skladatel František Enengel, milovník krajiny kolem Jindřiše

Rod hudebního skladatele a etnografa Jindřicha Jindřicha

Jubilea houslových pedagogů O. Ševčíka a T. Müllera

O jedné vánoční písni

Z pamětí hudebníka E. Witticha

Pravdivá píseň o bošileckém mostku

Vítězslav Novák a  Kostelní Radouň


Kronikáři a vzpomínky

Stanglerovské časy košetického zámku

Leopold Felix - 60 let od úmrtí   (+8.5.1945 při Pražském povstání) 

Josef Kytka a Smolná kniha města Milevska

Štědrý večer kronikáře Fischera

Vzpomínky na Horní Planou

Z kroniky obce Chlumany

Rudolf Kůs, učitel a národopisec ze Sušicka  (1886 - 1966)

Kronikář Václav Fürst (1909 – 1983), historik obce Kočín

Vzpomínka na Františka Šírla

Rodopisné vzpomínání Františka Navrátila

Kaiserky a můj dědeček Josef Kozlík    

Pražský francouzský klub  


Ktiš a okolí

Šumavské hledání  Blanický mlýn a okolní zaniklé pily

Šumavou na Křišťanov (Christianberg), do Seníků a Broukáren r. 1908

Historický spolek Bartoloměj v obci Ktiš na Prachaticku

Ktiš, Rovence, Mackova Lhota a Sádlno na prahu 20. století

Ktišsko včera a dnes - proměny času ve fotografiích

Ktiš na Šumavě, kde historie stále žije nejen na pohlednicích

Smědečské ozvěny

Šumavou z Kuglveitu do Ktiše (Tisch)  r. 1908

Ktišský hřbitov ožívá

Perem stihnuto, pro paměť zapsáno ... “ (1655 Velká Smědeč)

Mor v ktišské farnosti  1646 - 1648


Lesnictví a myslivost

Hoštička / Hostička, František (1861 -1937)

Ze zapadlých krkonošských kronik  (Konstantin v. Nadherny,  1912)

Gregor Řežábek a  Myslivecké bratrstvo sv. Eustacha v Hluboké

Vánoční dar knížecího hajného Antonína Müllera

Vyznamenané lesnické rody

Vzpomínka na Josefa Štěpána z Nových Hradů

Zapomenutý jihočeský umělec Jan Pták

Lesmistr Josef Havlíček

Kmen lesníků Paleczků na Šumavě


Matriky

O nezvěstné strunkovické matrice

Tajemství matrik: Bratři Frídové ve světle svatoštěpánských matrik

Tajemství matrik: Sňatek Maxe Švabinského ve svatoprokopské farní matrice (Žižkov)

Tajemství matrik: Josef Lomský (na stránce dole) 

Tajemství matrik: Cyril Purkyně a Berta Feistmantel (na stránce dole)

Tajemství matrik: Vojtěch Náprstek, rodák od Šturmů z Uhelného trhu

Tajemství  matrik: O paní Johanně Jungmannové, rodem Světecké z Černčic

Z vodňanských matrik  

43 let bez křestního listu  (Josef Traxler) 

Nejstarší lhenická matrika vypravuje  

Pozdrav z výletu do míst vzniku našich nejstarších matrik

Čtyři generace Hietlerů v pohořských matrikách

Turci v Praze pokřtění.

Z nejstarších choustnických matrik.

Z křestních matrik chotovinských

Nejstarší matriky uložené v SOAT

Rodové katastry uložené v SOAT

Nejstarší blažejovská matrika

Zeehova matrika české šlechty


Města, obce

Zachovací a výhostní listy v archivu města Počátky   

Hory Zelnavské. O Volarech.  (autor F. Borovský, viz článek. Kdo byl František Borovský?  )

Jindřiš vznikla na Jindřichově pasece

O minulosti obce Boršova u Českých Budějovic

Trojí tradice Dobré Vody u Českých Budějovic

Obyvatelé Dolního Bukovska r. 1691 a 1746 

O Janovce, Kapinosu a Hlínově

Jen devět rodin tvořilo obec Mladé

Vznik a vývoj osady Nemanice

Želno

Italové ve městě na soutoku Malše a Vltavy, aneb Oč by byly Budějovice chudší 

Dívčí Kámen

Spor o Dolní Dvořiště?

Větřenští, nebo větřínští?

Ženská Bída a Tři Facky

Jindřichohradecké panství - první písemné zmínky o obcích

Kladrubský hřebčín neznámý

První sčítání lidu na Jindřichohradecku


Metodika

O německých příjmeních Čechů  Josef Beneš

Jak vykládat naše příjmení    (Doc. Beneš)

Doc. PhDr. Josef Beneš, Csc.

Rodopis v praxi  (Aug. Bek,1941)

Exlibris a supralibros rodopiscovou pomůckou

O původu příjmení Salač

Příjmení havířská


Militaria

Historie posádky klatovských dragounů

Bratři Poklopové z Velké Turné v 1. světové válce 

Pomník obětem světových válek v Záblatí na Prachaticku      

Vánoční noc  Zánik křižníku Scharnhorst

Odváto větrem? Češi ve válce Jihu proti Severu

O filmu Král Šumavy

Brigádní generál Tomáš Plch (1890 – 1942) 

K. Kahovec, pilot eskadry Spa 75

Černínská zámecká nemocnice v Jindřichově Hradci

Pruská vojska na Frýdlantsku


Osudy památek

Příběh spolkového pečetítka

Škrétův obraz za jeden zlatý

Archeolog Josef Švehla a husitské jižní Čechy

Tycho Brahe a osud Kurzova letohrádku na Hradčanech

Portréty hradeckých pánů na čalouníkově domě

O čem vypovídá kaplička v Petrově dvoře

Nástin rozrodu Thomase Amorta a Marie Anny roz. Tausch

Portréty Branišovských v kostele Navštívení P. Marie, Vojnice

Znalci a popularizátoři pražských památek Jaromír Soukup a Karel Saska

Pražské Jezulátko má dvojče na Filipínách

Starý kamenný můstek v Olšině na Šumavě

Poutní místo U Svatého kamene

O rohanovské poustevně

Osudy kostela ve Strážném

Kterak Nahořany ke kapli přišly  

Památky téměř zapomenuté (Blatensko) 


Podnikatelé

100 let výroby cukrovinek zn. Stollwerck

Příběh duritky

Jak Praha nepřišla zkrátka (firma Singer)

Bratři Švertáskové

Pošumavská luštírna semen, zal. Emanuel Rechts. Obchodní styky, mj. i s Ruskem.

Kdo to byl Friedrich Reifeisen?

Proškové  (pivovar v Sofii a vazby na třeboňský rod Pecinovských)

Ing. F. A. Hering - významná osobnost v podnikatelském světě  (autor Ing. Pavel Hering CSc.)

Rodáci v Baťově reklamě letní sezóny 1940

Baťa majitelem bojnického panství

Dominik Nehammer, novohradský  barvíř, obchodník a purkmistr

Kaiserky a můj dědeček Josef Kozlík 

Rodina Hölzlova v Žebráku a spříznění hořovičtí továrníci

Ernst W. von Siemens

Bratři Pohlové - Jizerské hory

Rod Jínů z Lomnice n. Popelkou

Poznámky k 300. výročí úmrtí M. Müllera 

K rodu Jínů z Lomnice nad Popelkou

Ervín Sprenger a dívka s patentkou.

Fiedorové z Opavy

Vltavotýnští soukeníci z rodu de Bois

Chvalšinský rodák Josef Rosenauer.

Sirkař Scheinost a šotek z Karlína.

O rodině Škodů  v Plzni


Pošta 

Kolik bylo pošt ve čtyřech městech pražských

Jak to vypadalo před 105 lety s dopravou pošty a s dostavníky v Č. Budějovicích  (článek z r. 1967)

Jak staré jsou staré pohlednice

Historické pošty Českobudějovicka

Poslední rekomando Františka Trnky

Poštmistr Jan Jiří z Walcherů ((1785-1854)

Ševětínská epizoda poštmistrů Mašků z Maasburgu

Poštmistři v Jindřichově Hradci 

Z poštovních vzpomínek

Poštovní stanice, sběrny a poštmistři v jižních Čechách do roku 1850

Jede poštovský panáček  (Stachové z Přeštic).


Povolání

Staropražský mlynářský rod Strašpitlů

Jihočeští drnomistři v 18. století   Jmenovitý výčet jihočeských pohodných

O českodubském rodáku Václavu Jírovi, brusiči drahokamenů

K malým historiím Velkého Boru v okr. Klatovy  (Puškař Sylvestr Krnka)


Přírodovědci

Prof.  František Nekut (1840 - 1909)

Maria Curie-Sklodowska  (rodopisná tabulka)

Můj dědeček Jan Evangelista Purkyně a Blatná

Rodokmen Jana Ev. Purkyně (studie z r. 1937)

Příběh "mořské porcelánové soupravy
(Soupravu obdržel darem od Františka Palackého Jan Evangelista Purkyně)

Botanik Josef Šourek   

Dvě jubilea přírodovědce Jana Johna ze Žimutic


Redaktoři a tiskaři

Není Baštýř jako Baštýř

Žurnalista Josef Tvrzický

Říkali si "chasa černého umu"  Josef Sova, Tiskárna Pokrok v Praze

Dvořákova tiskárna ve Vodňanech

Zavátou stopou novináře Rudolfa Procházky

Tomáš Pavlica, český novinář


Rodopisci

Augustin Bek  /1875-1942)

A. Bek: Rodopis v praxi

Artur Brožek  (1882-1934)

Alšoviny Jiřího Aleše

Začátky rodopisu u nás

Za rodopisem náchodským krajem

Rodopisné vzpomínání F. Navrátila 


Spisovatelé

Jaroslav Maruna

Josef Rank a Domažlicko

František Rada

Rod básníka Otokara Březiny (V. I. Jebavý)

Eduard Bass a Horní Sněžná 

Polská ozvěna ze Zlaté Prahy r. 1909 (Juliusz Slowacki 1809 - 1849)

Rodový vývod Olgy Fastrové

Jak se narodily Mlhy na Blatech.

Letní pobyt Karla Čapka na jihu v roce 1923

Odváto větrem? Margaret Mitchell a její Jih proti Severu

Dějiny rodu Jaroslava Vrchlického (1944)  

K frídovské studii Josefa Metoděje Jakubičky

J. Dobrovský v Sebrání básní a zpěvů A. J. Puchmajera

Z rodinné kroniky A. J. Puchmajera

Rod Václava Beneše Třebízského

Růže z Tetína  (J. K. Chmelenský a Josef Vorel)

Profesor Bohumil Karel Vydra ze Lštění na Šumavě

Rod Julese Vernea.

Spisovatel Benjamin Fragner - Klička (1897 - 1943) a jeho rod

Prameny Tichých vod  (Spisovatel Bohumil Havlasa)

Proč se Bohumil Havlasa nenarodil ve Strunkovicích nad Blanicí  

Christian  H. Spiess.

Rod básníka Josefa Lindy

Bezručovi předkové z Jindř. Hradce 


Sportovci

Mgr. Jan Rosenfelder *21. 10. 1943 Lhenice, † 2018 Praha.

Annie Londonderry (1870 – 1947) První žena, která objela svět na bicyklu.

Karel Mejta, OH Helsinky 1951

Čsl. hokejová reprezentace v roce 1932

Olympionik Karel Ardelt nepřišel na svět v Praze, ale v Písku    

Josef Rössler Ořovský

Most veslaře olympionika Josefa Straky v Mělníku

Rod Straků ze Starých Hradů na Jičínsku

Kpt. Rudolf  Poppler /1899-1932/ jezdec Velké  pardubické steeplechase 

Českobudějovický rodák, olympionik Ing. J. A. Palouš

Fletcherové a Velká pardubická

Řepové - od kovářů k automobilovým závodníkům

O Rošických ve Vodňanech 

Miroslav Tyrš a vznik sokolské Tělocvičné jednoty v roce 1862

Eliška Junková (1900 - 1994)

Hvězdná desetina vteřiny


Stavitelství a architekti

Vzhůru k výškám!  (Stavba petřínské rozhledny, J. Trčka)

O spříznění architekta Antonína Cechnera s rodinou Kvapilů

O třech generacích stavitelů  (Novotný, Staňkové, Beladové) 

Stavitelský rod Fortinů

Stavba barokního kostela ve Lštění na Šumavě

Bohumír Kozák, architekt a kreslíř staré Prahy

Známý - neznámý Tomáš RossiTeologové

Odkaz P. Františka Xavera Pintera 

Servité přišli do Nových Hradů s Buquoyem

Z pobytu p. Koniáše na českém jihu


Učitelé a školství

Od pivní holby k rodině Czastků

Vánoční nadílka žákům obecné školy (Pelechy na Chodsku)

Trinkwitzové, učitelé na jihu Čech

Nástin rodokmenu Trinkwitzů z Chýnova a z Vimperka

Nástin rodokmenu učitelské rodiny Trenkviců v jižních Čechách

K pamětem prof. kreslení  Roberta Hartmanna


Učitelstvo na Prachaticku 1915

Jan Václav Budínský (*1887 v Úpici)

Vznik a zánik přádelnické školy ve Strážném

Písečtí studenti - "šermíři" 19. století

Marie Holešovská (1891-1975)

Z římovských letopisů (Josef Havelský)


Vystěhovalectví

Zimní romance

Francouzští emigranti na Táborsku


Výtvarné umění

Prof. Jan Koula   (1855 - 1919)  Architejt, malíř a etnograf

Zlatník František Xaver Weber, výrobce loveckých šperků v Písku

Rytec a zlatník - Rechnerové otec a syn (k Nerudově povídce Psáno o letošních dušičkách)

Z budějovických obrázků Františka Bohumíra Kouby  

Marie Kašprová z Mirovic a její syn Felix L. Fíbus

Václav Junek, ilustrátor dětských knih, učebnic
a dobrodružného čtení pro mládež  (1913 - 1976)

Josef Fučík - severočeský výtvarník rodem z jihočeských Bernartic

Umělecká výchova na naší reálce (Č. Budějovice 1898-1905)

Petr Dillinger (1899-1954)

František Foltýn (1894-1976)  

Klíč snů (Clev des Songes) Jindřicha Štyrského

Jindřich Štyrský (1899 - 1942) - rodopisná studie

K pamětem prof. kreslení  Roberta Hartmanna

Zápisky  prof. R Hartmanna.

Zapomenutý malíř František Doubek

Malíř Václav Slaboch  (1874 - 1904)  


Výtvarná řemesla

Schöpfova kresba pro malbu v českobudějovické radnici

Kovářský rod Klementů, Šumava

Zapomenutý jihočeský umělec Jan Pták

Slečny Stogrovy - učitelky ručních prací v Sušici

Zvony farního kostela ve Veselí nad Lužnicí -


Vzducho a vodoplavba

Svatodušní aviatický mítink, aneb  TAKÉ SLEČNY MOHOU LÉTAT
Renée v. Lindenthal, slečny Doubková, Kriegrová,
Lepařová a  Božena Láglerová (1886 -1941)

První jihočeská pilotka Marie Doubková – Bělohlávková (2.1.1915 v Levíně, +1969)

Aviatické pokusy a vynálezy Metoděj Vlach

Dobrodružné cesty aeroplánemVincenc (Čeněk) Barthell

Kroužil ve výšinách jako smělý pták (Eugen Čihák)

Aby koně neobvyklým lomozem létadla nebyli znepokojováni  (ing. J. Kašpar)

Balónem na císařské manévry

Záhada hlavolamu vyřešena (J. Hirsch, létající kolo)

Zlatý ptáček, nebo kacíř na křídlech?  (Vít Fučík)

O původu jihočeského vzduchoplavce Víta Fučíka řečeného Kudličky

Přítel mraků. K jubileu historika českého letectví Bohuslava Trnky 

Zapomenutá voroplavba na Novohradsku-


Zdravotnictví

Pošumavský doktor Vilém Frenzl

O nejstarší českobudějovické lékárně v 15. - 18. století

Jedličkův ústav v Sušici

Prof. MUDr. František Šamberger (1871 - 1944) 

90. výročí úmrtí MUDr. Jana Janského

Dětská ozdravovna Coe College Camp v Černovicích u Tábora

Málo známá postava  Mag z Maggu

Morová epidemie v roce 1680 a její oběti ve farnosti Horní Záhoří

Profesor Václav Trnka z Křovic

Hlavní příčiny úmrtí lhenických obyvatel okolo r. 1800

Mor v ktišské farnosti  1646 - 1648