.

.---
Zpět na stránku:   Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue Rodopisná revue - hlavní stránka

 S

..

...

Sakař Josef
Z rodinné kroniky Antonína Jaroslava Puchmajera
. RR 7, 2005, 3, s. 10.

Samek Tomáš
Problematika příjmení "po živnosti" v Pošumaví.
(obce Přečín, Miřetice, Zdíkovec, Nespice Horysedla, Jaroškov, Hodonín u Vacova, Branišov, Lhota nad Rohanovem, Račov). RR 3, 2001, 3, s. 14-15.
Soudnička z rožmberského archivu. [1551]. RR 4, 2002, 3, s. 28.

Sassmann Alois  Soupis článků

Sekanina František
Jak se kdysi jmenoval rod P. Jindřicha Šimona Baara?
RR 8, 2006, 3, s. 18.

Skočková, Hana  Soupis článků

Slaboch Martin  

Genealogie
Malíř Václav Slaboch (1874-1904). Rod akademického malíře Václava Slabocha.
Tab., ilustrace z díla v textu, foto umělcova pískovcového náhrobku na hřbitově v Úhonicích. RR 2, 2000, 1, s. 10-13.

Anotace, recenze, zprávy
Turci v Praze pokřtění. Blahowěst. Paběrky P. Františka Eckerta (1845-1902) v Katolickém týdeníku  pro Čechy, Morawany, Slowáky a Slezany, roč. 28, 1878. RR 3, 2001, 1, s. 16.
Malovaný kraj, národopisný časopis z Břeclavi, 37. ročník. Info o rodopisných článcích. Ref: RR 3, 2001, 3, s. 32-33.
Genealogické výstavy v roce 2002. [Putování za předky - Beroun, Šlechtické almanachy 17.-20. století - Národní muzeum Praha]. RR 4, 2002, 4, s. 16.
Farmáři amerického Středozápadu 1885-1889. RR 5, 2003, 3, s. 7.
„Bůh, čest a vlast“ - výstava k rodu Kinských ve Žďáru nad Sázavou. RR 5, 2003, 4, s. 27.
Výstava o minulosti rytířského rodu Veseckých z Vesce pod Blaníkem. RR 5, 2003, 4, s. 31.
Archivní a muzejní léto 2004 v Jindřichově Hradci. RR 6, 2004, 4, s. 22.
Knihovna České genealogické a heraldické společnosti v Praze. RR 10, 2008, 3. s. 16.
„Potomci slavných vzpomínají“ po čtvrté. Ref. k publikaci ČT, Praha 2009. RR 11, 2009, 2, s. 16.

Sláma Bohumil
Umělecká výchova na naší reálce v letech 1898-1905.
[České Budějovice]. RR 16, 2014, 2, s. 12-15.

Sláma Milan
Poštmistři v Jindřichově Hradci.
RR 13, 2011, 4, s. 12-14.

Sloup Bohuslav
Genealogie na internetu.
K založení Mezinárodní genealogické spol. (International Internet Genealogical Society dne 15. 5. 1997. RR 1, 1999, 2, s. 25.

Smolle Leo
První Liechtenstein - pověst ze Štýrska.
Překlad PhDr. Věra Smolová. RR 5, 2003, 1, s. 1.

Smolová Věra
Smolle, Leo: První Liechtenstein - pověst ze Štýrska.
Překlad PhDr. Věra Smolová. RR 5, 2003, 1, s. 1.
Fink, Franz: Rodokmen Adalberta Stiftera. Pro Rodopisnou revue přeložila PhDr. Věra Smolová, 2005. RR 7, 2005, 3, s. 14-22.

Smrčka - Říčanský Jaroslav
Rodový vývod spisovatelky Olgy Fastrové
. RR 7, 2005, 1, s. 15.
Ke spisovatelce: M. Trnka, Co ještě napsali o paní Fastrové. RR 7, 2005, 1, s. 15-16.

Sommer - Batěk Alexandr
Rod Josefa Baťka, někdejšího řídícího učitele v Lišově.
Text a rdp. tab. (Rozhledy). RR 2, 2000, 2, s. 41.
Vltavotýnští soukeníci z rodu de Bois. RR 9, 2007, 3, s. 12-13.

Spěváček Václav
Amerlingové v západních Čechách.
RR 9, 2007, 3, s.16.

Sršeň Lubomír
Jihočeskou stopou za romantickými portréty první poloviny 19. století
. [Antonie roz. Reisová a Jan Branimír Tyl].  RR 7, 2005, 3, s. 8.
Osobnost Josefa Dobrovského prezentovaná portréty. J. Dobrovský v „Sebrání básní a zpěvů“ vltavotýnského rodáka A. J. Puchmajera. RR 7, 2005, 3, s. 11.

Strejček Ferdinand
Božena Čechová, provdaná Uhlířová
(1847-1880). RR 15, 2013, 2, s. 26-27.

Stuchlá Pavla
Městské muzeum a galerie ve Vodňanech.
RR 5, 2003, 2, 2. s. obálky.
Šestý sborník Vodňany a Vodňansko. RR 7, 2005, 1, s. 25.
Prachatický vikariát 1676 - 1750. Vybrané otázky církevní správy. FF UK Praha, 2004. Ref. RR 7, 2005, 2, s. 24.
O původu prachatického děkana P. Martina Širokého (1675 - 1718). RR 7, 2005, 4, s. 5-10.
Chudoba za kněžské povolání P. Karla Hubky (1697-1724). RR 9, 2007, 4, s. 12.
Kostelní lavice. RR 10, 2008, 4, s. 6-7.

Sudová Martina
Po stopách šlechtického rodu Wratislavů.
RR 9, 2007, 1, s. 5.
Prodaná Mařenka z Modré Hůrky. RR 12, 2010, 1, s. 7-8.
Antonín Jaroslav Puchmajer - autor první učebnice cikánštiny. RR 12, 2010, 3-4, s. 1.
„Kadlíku, muziky se nikdy nespouštěj ...“ Sága hudebního rodu Komzákových. RR 12, 2010, 11-12, s. 1-6.
Vltavotýnský šlechtic a poštmistr Jan Jiří z Walcherů (1785-1854). RR 13, 2011, 4, s. 10.

Sušický Viktor
Genealogie
Ing. František Herles a jeho rod. [1861-1938, chemik a vynálezce v cukrovarnickém průmyslu].
S rodopisnou tab. Herlesů a spřízněných rodů, fotografie z archivu autora. RR 3, 2001, 2, s. 24-25.
Malé album rodu Sušických. Tab. Nástin rozrodu. RR 6, 2004, 1, s. 19-21.
Anotace, recenze, zprávy
Nová literatura vydaná nakladatelstvím Agentura Pankrác v Praze. RR 9, 2007, 1, s. 16.
Preludium pro Elišku. [E. Kacerovská v publikaci Eliška - všední příběh nevšední ženy. 2009]. RR 12, 2010, 1, s. 10.
K publikaci o nové šlechtě Rakouského císařství. Praha 2006. RR 12, 2010, 3-4, s. 18.
Na rozcestí. Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie. Vydalo nakladatelství Agentura Pankrác, Praha 2010. RR 12, 2010, 7-8, s. 14.
Heraldika v souvislostech - autor Camillo Pohanka. Novinka z nakl. Agentura Pankrác. [2013]. RR 15, 2013, 3, s. 29.

Svoboda Antonín
Písecký hřbitov u Nejsvětější Trojice (1934)
. Ze zápisků Msgra J. P. Hille, vikáře v Blatné. RR 17, 2015, 1, s. 1-6

Svoboda Milan
Příběh vojáka ze světové války.
K nálezu pohřebních knih se zápisy o zemřelých v turnovském lazaretu. [Turnov, duben 2000]. RR 3, 2001, 4, s. 7.


 Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue


 


..
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
.
.
...
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
..
.
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.