.

.---
Zpět na stránku:   Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue
Rodopisná revue

Alois  Sassmann
.

... 2001
Klabouchové na Lišovsku. RR 3, 2001, 3, s. 16-17.
Genealogická společnost Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (Mormonů)
. RR 3, 2001, 3, s. 33.
O anglické „berní rule“ Viléma Dobyvatele z roku 1085.
RR 3, 2001, 3, s. 34.
Hrdějovice s Opatovicemi 1350-2000.
(Vydal OÚ Hrdějovice 2000). Ukázka z knihy, která mj. poprvé představuje dějiny jednotlivých usedlostí s posloupnostmi jejich držitelů v Hrdějovicích čp. 1-29 a v Opatovicích čp. 1-12. RR 3, 2001, 3, s. 35.
Pozůstalost genealoga Rudolfa Kryla (1901-1978).
Soupis genealogického a topografického materiálu, charakteristika fondu Kryl v Archivu Národního muzea.
RR 3, 2001, 4, s. 27-29.  

2002

Kniha osady Lomecké z roku 1851-1867.
SOkA Strakonice, fond FÚ Lomec, kniha č. 3, Soupisy farníků a odkazy na matriky 1851-1867. RR 4, 2002, 1, s. 26.
Urbář fary Dubné u Č. Budějovic z konce 16. století (cca 1595). RR 4, 2002, 1, s. 27-29.
„Bude za mušketýra ve Vodňanech“ aneb Protokoly o souhlasech k sňatku na panství Hluboká z let 1665-1729. RR 4, 2002, 2, s. 17.
Platinový prsten Jana Amose Komenského. RR 4, 2002, 2, s. 18.
Osudy staré obálky. (Odchod autorových prarodičů z vlasti, 1946). RR 4, 2002, 2, s. 19.
Rodové katastry fary Rychnov u Nových Hradů.
RR 4, 2002, 3, s.  22.
Vzpomínka na zemřelého regionálního historika a genealoga Františka Josefa Čapka.
RR 4, 2002, 3, s. 23.
O břehovských rodinách
. RR 4, 2002, 4, s. 10-11.  

2003

Bürger, Josef: Usedlostní jména na Šumavě. Pro RR přeložil Alois Sassmann. RR 5, 2003, 1, s. 21-23.
Práce Dr. Johanna Endta o jižních Čechách (1).
RR 5, 2003, 1, s. 27.
Sníte někdy o slavných předcích? Nedoporučuje se ... (Ad fontes). RR 5, 2003, 1, s. 30.
Práce Dr. Johanna Endta o jižních Čechách (2.)
RR 5, 2003, 2, s. 13.
Cikhart, Roman: Staré selské rody na Táborsku
. [1944]. Pro RR připravil Alois Sassmann. RR 5, 2003, 3, s. 8-11.
Neobvyklé zápisy jezuity Magistra Tobiase L. Khala Lusatia
v první lodhéřovské matrice (1651-1684). RR 5, 2003, 3, s. 26.
Obecní pastýři na hlubockém panství v letech 1710 a 1740. RR 5, 2003, 4, s. 9-11.
Cikhart, Roman: Staré selské rody na Táborsku. [1944]. Dokončení.
Alois Sassmann, RR 5, 2003, 4, s. 22-25.
Doklady árijského původu.
Ad fontes - k pramenům. RR 5, 2003, 4, s. 32.  

2004

Huyer, Reinhold: K rozdělení hlubockých dvorů
. [1924]. Pro Rodopisnou revue přeložili František a Alois Sassmannovi. RR 6, 2004, 1, s. 12- 13.
První československé sčítání lidu v roce 1921.
RR 6, 2004, 1, s. 32.
Teichl, Robert: Anton Teichl - obraz o životě.
Tab. Předkové Antona Teichla. Pro RR připravil Alois Sassmann. RR 6, 2004, 2, s. 4-5.
Rod a usedlost Kubatů ve Zbudově
. O Kubatovi, co nedal hlavu za Blata. RR 6, 2004, 3, s. 1-3.
O jedné švédské návštěvě.
RR 6, 2004, 3, s. 26.
Svatby cizinců v Nových Hradech na přelomu 17. a 18. století.
RR 6, 2004, 4, s. 25.  

2005

Biskupská genealogie papeže Jana Pavla II
. RR 7, 2005, 2, s. 21.
Staré pacovské rody.
O staré publikaci B. Matouše. RR 7, 2005, 1, s. 24.
Návštěva Státního oblastního archivu ve Vadstena, aneb Můj švédský sen se naplnil. RR 7, 2005, 3, s. 2-3.
Hospodářské a poddanské poměry na Novohradsku do roku 1848.
RR 7, 2005, 4, s. 2-4.  

2006

Erby donátorů na obrazech novohradské klášterní galerie
. RR 8, 2006, 1, s. 5-9.
Teplý, František: Začátky rodopisu u nás.
Dopis archiváře F. Teplého redaktoru R. Krylovi. Pro RR připravil Alois Sassmann. RR 8, 2006, 2, s. 10-13.
Lékař, astronomové a rytíři z rodu Oppolzerů.
RR 8, 2006, 2, s. 14-15.
Rozhlasový seriál Kořeny vychází v knižní podobě
. RR 8, 2006, 4, druhá str. obálky.  

2007 
Huyer, Reinhold: Dobrá Voda u Nových Hradů. Překlad František Sassmann. RR 10, 2008, 1, s. 16-17.
Ukázková kapitola z druhého dílu knihy Kořeny.
RR 10, 2008, 1, s. 20-21.      

Seriál
Z historie vsi Veveří a jejích rodin. Ztracený svět aneb Rodopisné toulky po bývalém hrabství novohradském (1). RR 9, 2007, 1, s. 10-13.
O rodech ve Štiptoni u Nových Hradů
. Ztracený svět aneb Rodopisné toulky po bývalém hrabství novohradském (2). RR 9, 2007, 2, s. 19-21.
Z historie rodin v Byňově u Nových Hradů.
Ztracený svět aneb Rodopisné toulky po bývalém hrabství novohradském (3). RR 9, 2007, 4, s. 19-21.
Jak naši předkové platili za místo v kostelních lavicích.
Ztracený svět aneb Rodopisné toulky po bývalém hrabství novohradském (4). RR 10, 2008, 3. s. 12-13.  

O autorovi:
Příběhy z královských Blat.
A. Sassmann, Z historie Mydlovar a okolí. Mydlovary 2001. (Trnka), RR 4, 2002, 2, s. 26.
Cyklus českobudějovických rozhlasových pořadů
Aloise Sassmanna „Kořeny“. Ref. M. Trnka. RR 8, 2006, 1, s. 3.    

 Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue

 


.
.
.
.
..
.
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.