.

.---
Zpět na stránku:   Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue
Rodopisná revue - hlavní stránka

 Š - U

..

...


Šírl František
Lata Brandisová (1895-1981), vítězka Velké pardubické v roce 1937. RR 14, 2012, 3, s. 19-20.
O autorovi: Vzpomínání na pana Františka Šírla. (M. Trnka). RR 5, 2003, 4, s. 25.
Vzpomínka na Františka Šírla. (Hůlová, Helena - Sedláková Hůlová, Lucie) RR 14, 2012, 3, s. 18.

Škopková Věra
Nový sborník Zlatá stezka (10. ročník, vyd. v prosinci 2004). RR 7, 2005, 1, s. 26.
Co přináší sborníky Zlatá stezka 2008 a 2009. RR 12, 2010, 9-10, s. 22-23.

Špelda Antonín
Rod hudebního skladatele a etnografa Jindřich Jindřicha (1876-1967). RR 14, 2012, 2, s. 1-3.

Štech Václav
Jmenovci. Výňatek z novely napsané r. 1899. [Strniska - Humoresky. Praha 1901]. RR 6, 2004, 3, s. 12.
O autorovi: Trnka Miloslav, K jihočeskému původu rodu Štechů. Tab. Potomci Tomáše Štecha z Oslova na Písecku.
RR 6, 2004, 3, s. 13.

Štěpán Josef
Vzpomínka na lesního radu Ing. Josefa Štěpána z Nových Hradů. RR 11, 2009, 1, s. 2-3.


Teichl Robert
Anton Teichl - obraz o životě. Tab. Předkové Antona Teichla. Pro RR připravil Alois Sassmann. RR 6, 2004, 2, s. 4-5.

 
Teplý František
Začátky rodopisu u nás. Dopis archiváře F. Teplého redaktoru R. Krylovi. Ed. A. Sassmann. RR 8, 2006, 2, s. 10-13.
Záhada v rodokmenu Malovců z Malovic. RR 9, 2007, 4, s. 22.

 
Tomanová Vladimíra
Z letopisů rodiny Pecinovských. RR 7, 2005, 3, s. 26.

 
Tomáš Zdeněk
Lexikon české šlechty. Akropolis Praha, říjen 1999. Ref. RR 1, 1999, 4, s. 7.

 

Trnka Bohuslav
Zlatý ptáček, nebo kacíř na křídlech? [Vzduchoplavec Vít Kudlička]. RR 14, 2012, 2, s. 10-12.
O autorovi: Trnka Miloslav, Přítel mraků. K jubileu historika jihočeského letectví. (B. Trnka, *28. 1. 1931 České Budějovice). RR 3, 2001, 2, s. 4.

Trnka, Miloslav  Soupis článků

Trnková Bohumila  Soupis článků

.

Urban Otto
JUDr. Franz Schuselka (1811-1886). (Listujeme). RR 9, 2007, 3, druhá s. obálky.

 

 
 


..
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
.
.
...
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
..
.
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.