.

.....
.---
Zpět na stránku:   Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue
Rodopisná revue - hlavní stránka
. .
Miloslav TRNKA

...

 1999

Úvodem. K prvnímu sešitu Rodopisné revue. RR 1, 1999, 1, s. 1.
Z kalendária rodu Pilátů. RR 1, 1999, 1, s. 5.
Příběh rodu od srdce Vltavy. Předkové A. Stiftera v H. Plané čp. 21. RR 1, 1999, 1, s. 10-12.
O Tonince z holandského rodu. Předkové a potomci Ant. Reisové, 2. ženy Čelakovského. RR 1, 1999, 1, s. 14-16.
Kam s ním? K nálezu rodopisné práce „Úryvek rozrodu Peřinů ze století XVIII-XX“ od lesního ředitele v.v. Fr. Peřiny (*1877). RR 1, 1999, 2, s. 8-10.
305 let lhenické matriky. (Založena 4. června 1694). RR 1, 1999, 2, s. 13.
Místo tkalce báňským inženýrem. (C. k. horní rada Dr. h.c. Jan Mayer 1839-1917). RR 1, 1999, 2, s. 26-27.
Jihočeští předkové Egona Schieleho. (Šimákovi z Bechyně a Soukopovi z Mirkovic, tab.). RR 1, 1999, 3, s. 14-15.
Náš rodný erb, ten tvrdého je slohu ... Jihočeské rody a jejich vyznamenání získaná v celostátní akci k ocenění starobylosti selských rodů, 1935-1941. 
V příloze 2 rodopisné přehledy (Špalkové v Žáru čp. 16 a Štěchové v Horních Slověnicích čp. 18). RR 1, 1999, 3, s. 17-19.
Legiemi cifer podmanil si záhady světa i života. Matematik F. J. Studnička, 1836-1903. RR 1, 1999, 3, s. 29.
Vánoční noc. (26. 12. 1943, poslední boj námořního kadeta Buquoye na křižníku Scharnhorst. RR 1, 1999, 4, s. 2-3.
Jak se narodily Mlhy na Blatech. Od sklářů ke spisovateli (tab.). RR 1, 1999, 4, s. 12-13.
Zimní romance. (Příběh Mary Weyrauchové, industriální učitelky v americké zimě 1913). RR 1, 1999, 4, s. 24-25.

Seriály 1999
Od sousedů, z Evropy a zámoří:
Kri ni voda. Genealogická společnost ve Slovinsku. RR 1, 1999, 1, s. 6.
Drobné genealogické info z Vídně, Budapešti, Brodzan, z Islandu a amerického Kansasu. RR 1, 1999, 2, s. 34-35.
Genealogické informace ze Slovenska, Maďarska. Jihočeši v americké obč. válce 1861-65. RR 1, 1999, 3, s. 24-25.
Genealogické informace z Polska, Slovenska, Německa a z časopisu Our Families
(Czechoslovak Genealogical Society St. Paul, Minnesota). RR 1, 1999, 4, s. 28.

Knížky ke kávě a k rodopisu:
O suchém lámání, boží kázni a znuzení těla. K vydání Latinsko-německo-českého slovníku nemocí, úrazů a příčin smrti
od autorů MUDr. Boleslava Lutonského a MUDr. Jaroslava Černého. RR 1, 1999, 1, s. 9.
Z nakladatelské rodopisné produkce 1998-99. RR 1, 1999, 3, s. 26-27
Životní příběh Františka bar. Kasky (1834-1907), příslušníka Maxmiliánova vojenského sboru a magistra farmacie v Mexiku. 
Odkazy předků, vyd. Městské muzeum Horažďovice 1998. RR 1, 1999, 4, s. 29.
Josef Březina, Děti slavných rodičů (1998). Ref. : RR 1, 1999, 2, s. 36.
Z jižních Čech až na konec světa. Naši cestovatelé a geografové (Libri 1998). Ref: 1, 1999, 3, s. 27.

Rodopisné rozhledy:  RR 1, 1999, č.1, s. 18-19 / č.2, s.  37-42 / č.3, s. 28-33 / č.4, s. 31-33. 

Rodopis v kraji pod Černou věží
Z kalendária jihočeské genealogie (1)
. O prvních členech Rodopisné společnosti československé v Praze, rodácích z jihu
(F. M. Čapek, J. Kadlec, V. J. Pelikán, J. Lintner). RR 1, 1999, 2, s. 1.
Z kalendária jihočeské genealogie (2). [Badatelé F. M. Čapek, Václav Fürst,]. RR 1, 1999, 3, s. 4-5.

Anotace, recenze, zprávy 1999
Rodopisec P. Václav Pulec, 1876-1944. (55. výročí úmrtí jihočeského genealoga). RR 1, 1999, 1, s. 4.
Paměti lékárníka. Rozrod lékárníka PhMr. Otty Rydla a Františky Svobodové ve třech generacích 1919-1984, tab.
a zpráva k rukopisu jejich syna RNDr. et PhMr. Otty Rydla „Vzpomínky třeboňského lékárníka“. RR 1, 1999, 1, s. 20.
Jižní Čechy a „Rodokmen“. Jihočeské práce v časopisu Rodokmen, prameny a literatura. RR 1, 1999, 2, s. 22-24.
Praděd sedlal "Lejdy Én". (Soňa Klimentová: Fletcherové v Čechách 1886-1988). RR 1, 1999, 2, s. 37.
Veselý redakční šotek si pěkně zařádil. (Sirkařský průmyslník Vojtěch Scheinost). RR 1, 1999, 2, s. 38-39.
Zakázaný rodokmen. (Rakouský president Franz Jonas, v úřadu 1965-1974). RR 1, 1999, 2, s. 40.
Winzenz Priessnitz (1799-1881). Setkání potomků v Jeseníku, červenec 1995. RR 1, 1999, 3, s. 25.
Historik Carl Jahnel (*23. 1. 1853 Soběslav, † 30. 1. 1913 Ústí n. Labem). RR 1, 1999, 3, s. 29.
K rodu cestovatele Dr. Emila Holuba. RR 1, 1999, 3, s. 33.
Dvě jubilea - historik a genealog Jan Kühndel (1889-1970), autor knih Rod Jiřího Wolkra (Praha 1934), Dům U tří zajíců vypravuje
(Prostějov 1940) a Kronika jednoho rodu (Rolných, Prostějov 1941). RR 1, 1999, 4, s. 30.
O Rošických. Vodňany a Bára Ladíková v rodopisné práci MUDr. Miroslava Rošického. RR 1, 1999, 4, s. 31.
Hospodáři ze Stožic na Vodňansku v berní rule 1654. RR 1, 1999, 4, s. 32.
Vyšehrad a Čechové budějovičtí
. [Vyšehradský hřbitov v Praze: hudební historik P. Karel Konrád, redaktor Budivoje Josef Kratochvíl,
starosta budějovické Besedy JUDr. Vendelín Grünwald]. RR 3, 2001, 3, s. 24.
Karel Sabina a jeho původ v publikaci Dr. V. Slobodziana: Lobeč, historie a současnost (1998). RR 1, 1999, 4, s. 33.

 
2000

Od Moravice za voláním divočiny. Předkové Frederiky Viktorie r. Gessner - Joy Adamson (1910-1980). Tab., prameny a liter. RR 2, 2000, 1, s. 14-15.
Kde karty šustí, tu moli šat nežerou. Malá historie rodu Trumpfů. RR 2, 2000, 2, s. 10-13.
Dva obrázky zapomenutého malíře. (Vojtěch Jaromír Pelikán, 1905-1997). Připojeny kresby znaku budějovické měšťanské rodiny Alsterl v. Astfeld,
1943 a heraldické exlibris rodu Wostárek z Wacetína, 1934. RR 2, 2000, 3, s. 4.
175 let od narození lexikografa Františka Štěpána Kotta (1825-1915). RR 2, 2000, 4, s. 26. 

Seriály 2000
Od sousedů, z Evropy a zámoří: 
Informace z bulharských státních archivů.
RR 2, 2000, 1, s. 33 
Genealogické drobnosti ze Slovenska, Dánska a upozornění na hamburské seznamy vystěhovalců.

(Spoluautoři D. Sankotová a M. Slaboch). RR 2, 2000, 2, s. 22.
Tři genealogické slovníky z ČGHS v Praze. RR 2, 2000, 1, s. 33.
Jan M. Dobrzensky z Dobrzenicz,
Z Dobřenic je cesta dlouhá. 3. vyd., H. Brod 1996. RR 2, 2000, 2, s. 23.
Knížka ze srdce Šumavy. Jaroslava Vávrová, Kapitoly z minulosti Kvildy (Kvilda 1999). RR 2, 2000, 2, s. 29.
Vesničce krásné nad Blanicí.
Anna Wretzlová, Putim své kroniky netají. Putim 1992. Ref: RR 2, 2000, 3, s. 30.
Šumava. Místopisný slovník. Vladimír Záruba - Pavel Koblasa,Č. Budějovice 2000. Ref: RR 2, 2000, 3, s. 30.
Jihočeští rodáci v knize Miloslava Rechcígla,
Postavy naší Ameriky (Praha 2000). RR 2, 2000, 4, s. 25. 

Rodopisné rozhledy:
  RR 2, 2000, č. 1, s. 29-32.   RR 2, 2000, č. 2, s. 27-29. RR 2, 2000, č.3, s. 31. RR 2, 2000,  č. 4, s. 26. 

Anotace, recenze, zprávy 2000
Kladenské zastavení
. Jihočeši v publikaci Kladno v osobnostech (SVK Kladno 1998). Ref: RR 2, 2000, 1, s. 25.
Listování v kalendáři. Archivář Hynek Gross (1859-1945). RR 2, 2000, 1, s. 26-27.
Provaznické rody.
Karel Klik, Provaznictví v Čechách a na Moravě (1996). RR 2, 2000, 1, s. 32
Vyšehrad a Čechové budějovičtí
. [Vyšehradský hřbitov v Praze: hudební historik P. Karel Konrád, redaktor Budivoje Josef Kratochvíl,
starosta budějovické Besedy JUDr. Vendelín Grünwald]. RR 3, 2001, 3, s. 24.
Potomci slavných žijí mezi námi.
V. Filip - L. Štědrá, Praha 2000. Ref. RR 2, 2000, 2, s. 27.
Vzhůru do Doubravice!
(III. novodobé setkání rodu Tibitanzlů 10. 6. 2000). RR 2, 2000, 2, s. 27.
Před 75. lety zemřel vlastivědec Jan Tiray
(1858-1925). RR 2, 2000, 2, s. 29.
Odváto větrem
/ Gone With the Wind. 62 let od 1. českého vydání Jihu proti severu. O autorce Margaret Mitchell, roz. Möschl (1900-1949)
a jejím původu z Kasperhofu, o. Grasset (Jehličná okr. Sokolov). RR 2, 2000, 3, s. 31.
Czerninové z Chudenic. Pavel Koblasa. Stručné dějiny rodu a schematismus rodových panství. RR 2, 2000, 4, s. 4.
Rodopisná práce Františka Peřiny.
Úryvek rozrodu Peřinů ze stol. 18.-20., přímá linie rodu 1752-1912. Sest. F. Peřina, Č. Budějovice 1940.
RR 2, 2000, 4, s. 6-7.
Jede, jede poštovský panáček. Od Stacha k Hlávkovi. Rozrod poštmistra Jakuba Stacha († 1807) a Marie Anny Foedisch.
Ke knížce Miroslava Tupého
Z historie přeštické pošty (Přeštice 1998). RR 2, 2002, 4, s. 22-23.
Rodový kalendář na r. 2000
vydal Peter Bechinie v. Lazan v Nizozemsku. RR 2, 2000, 4, s. 24.
Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích
(zal. 14. 12. 1990) a publikace vyd. jeho nákladem do r. 2000. RR 2, 2000, 4, 3. s. obálky.

 

2001

Kouzelný dům. (Rodina městského ranhojiče Antona Schadenböcka a Johann Bartl, autor brožury Höritzer Ősterspiele o historii,
významu a tradici zdejších pašijových her). 3 foto, tab. Schadenböckové, Hořice na Šumavě, dům čp. 77. RR 3, 2001, 1, s. 1-2.
Přítel mraků. K jubileu historika jihočeského letectví. (B. Trnka, *28. 1. 1931 České Budějovice). RR 3, 2001, 2, s. 4. 
Vyšehrad a Čechové budějovičtí
. [Vyšehradský hřbitov v Praze: hudební historik P. Karel Konrád,
redaktor Budivoje Josef Kratochvíl, starosta budějovické Besedy JUDr. Vendelín Grünwald]. RR 3, 2001, 3, s. 24. 
Nejstarší lhenická matrika vypravuje:
Vzhůru k výškám - rozrod Václava a Žofie Trčkových. Rody od srdce Vltavy (Stifter, Fripes, Kögler, Tinhofer, Mayer). Grillové - příjmení, které už se nezmění. Tři rody Kunešů. Trnkové. Příběh malé knížky ze Svatojánské ulice. O lhenických jménech a kováři Milštainovi. Co přinesl rok 1701. Věrné pomocnice (lhenické porodní báby v přísaze z r. 1726). RR 3, 2001, 4, s. 14-20.

Seriály 2001
Knížky ke kávě a k rodopisu:
Z Galerie c. k. fotografů.
Hornoplánský rodák, lékárník a fotoamatér Antonín Stifter (1855-1910).
Ref. k publikaci Pavla Scheuflera (Grada Publishing, Praha 2001). RR 3, 2001, 2, s. 30.

Rodopisné rozhledy:
RR 3, 2001, č. 1, s. 24-26 / č.2, s. 31-32 / č. 3, s. 35-37. 

Anotace, recenze, zprávy 2001

Karel F. E. rytíř Kořistka.(1825-1906). Kresba znaku K. Liška, 1978. RR 3, 2001, 1, s. 11.
Strakoničtí rodáci v novém lexikonu (J. Tomeš, Český biografický slovník XX. století, 1999). RR 3, 2001, 1, s. 13.
František X. Bucha, Rod a dětství Václava Brožíka na Plzeňsku. Plzeň 2000. Ref: RR 3, 2001, 1, s. 25.
Válečný pilot Václav Kahovec.
(Polní pilot 1914-1918). Foto v textu. RR 3, 2001, 1, s. 26.
Kdo byl Václav Kahovec?
[Válečný pilot V. K., 1877-1933]. RR 16, on-line, 2014, 1, s. 20.
B. Trnka - M. Malý, Třistadvanáctá peruť RAF a jižní Čechy.
Č. Budějovice 2001. Ref: RR 3, 2001, 2, 2. s. obálky.
Rožmberský regent.
O vydání románu J. Bartla o Krčínovi (R. Promberger, Olomouc 1941). RR 3, 2001, 2, s. 31.
Guolfingerové ze Steinsbergu v časopisu Obnovená Tradice 23/2001,
s. 51-62. RR 3, 2001, 2, s. 32.
Studenti z Vlachova Březí v Písku. Ilustrace z archivu autora. RR 3, 2001, 3, s. 20.  

2002

Vlasti vzdálen, pamatoval na ni. (P. Matěj Farník, 1864-1908, osada sv. Ludmily v Chicagu). RR 4, 2002, 2, s. 21.
Vyznamenané lesnické rody a poslední šumavská medvědice
[1941, 1944]. RR 4, 2002, 3, s. 12-13.
Klíč snů Jindřicha Štyrského.
RR 4, 2002, 3, s. 18.
Básník a hvězdář.
O spříznění rodu Tupých (B. Jablonského) a Františka Nušla. RR 4, 2002, 4, s. 1.  

Seriály 2002
Jihočeští rodáci ve Slezsku a na severní Moravě, aneb proskočte se biografickým slovníkem:
Antonín Barcal (1847-1927).
Z Biografického slovníku Slezska a severní Moravy, sv. 4, 1995. RR 4, 2002, 1, s. 17.
Bohumil Pelikán (1908-1993),
voják čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii. RR 4, 2002, 2, s. 14.  

Archiváři a rodopisci v drobné grafice XX. století:
František Navrátil, Jiří Záloha, Jan Olejník
. Ilustrace - knižní značky a volná grafika v textu. RR 4, 2002, 1, s. 20.
Stanislav Hlinovský, P. František J, Tischer.
RR 4, 2002, 2, s. 7.  

Knížky ke kávě a k rodopisu:
Příběhy z královských Blat.
Alois Sassmann, Z historie Mydlovar a okolí. Mydlovary 2001. RR 4, 2002, 2, s. 26.
Hölzlové, Javůrkové, Lokajové, Mangoltové, Pistoriusové, Roreitnerové a Schmiedové původem ze Žebráku.

K rodopisné práci Hany Skočkové z r. 2001. RR 4, 2002, 2, s. 26.
Ref. k souboru „Rodopisná práce“ Heleny Voldánové (Písecko a Strakonicko). RR 4, 2002, 2, s. 27.
Ref. k publikaci MUDr. Jaroslava Černého „Moji svobodníci“
(Táborsko). RR 4, 2002, 2, s. 27.  

Rodopisné rozhledy: RR 4, 2002, č. 3, s. 34.  

Anotace, recenze, zprávy 2002 
PhDr. Artur Brožek (1882-1934). RR 4, 2002, 2, s. 6.
Josefský katastr a Hambergerové.
(Rod ve Vadkově na Prachaticku). RR 4, 2002, 2, s. 28.
Badatelské zdroje z jižních Čech v soupisech Josefa Klika z let 1957 - 1962.
RR 4, 2002, 3, s. 1.  

2003
Budějovičtí v Albu reprezentantů.
[Praha 1927]. RR 5, 2003, 1, s. 17-19. 
Štědrý večer kronikáře Fischera.
Připojena tab. Ahnentafel M.U.Dr. Adolf Martin Pleischl, k. k. Regierungsrat,
Professor für Chemie an den Universitäten Prag und Wien. RR 5, 2003, 4, s. 6-7.   

Seriály 2003
Od sousedů, z Evropy a zámoří:
K příjmení Kaláb na starém kontinentu i ve světě.
RR 5, 2003, 3, s. 7.  

Rodopisné rozhledy: RR 5, 2003, 2, s.  29-30.  

Anotace, recenze, zprávy 2003
Časopisy Hrz (1992-1998), Menhart (2002) a Jihočeský Herold (2002).
Ref. RR 5, 2003, 1, s. 28.
Genealogicko-heraldické ohlédnutí za 20. stoletím.
RR 5, 2003, 1, s. 29.
Náš elektronický rozhovor: S Ing. Milanem Daňkem, šéfredaktorem časopisu Jihočeský Herold. RR 5, 2003, 2 , s. 6-7.
Na prázdninové téma o knížkách s autory a čtenáři Rodopisné revue.
 RR 5, 2003, 2 , s. 28.
Velocipedisté Stifterova pošumavského železničního spolku z Vimperka a Volar.
RR 5, 2003, 3, 2. s. obálky.
Náš elektronický rozhovor:
S PhDr. Markétou Novotnou, Státní okresní archiv Tachov. RR 5, 2003, 3, s. 6.
Vzpomínka na pana Františka Šírla.
RR 5, 2003, 4, s. 25.
Exilový heraldik Adolf  F. J. Karlovský
(1922 - 1995). RR 5, 2003, 4, s. 29.    

2004

Šumavské kořeny Petra Dillingera (1899 - 1954). Tab. Dillingerové, rod z Jezerních Luk. RR 6, 2004, 1, s. 6-9.
K jihočeskému původu rodu Štechů.
Tab. Potomci Tomáše Štecha z Oslova na Písecku. RR 6, 2004, 3, s. 13.
Poslední rekomando Františka Trnky.
(S D. Kovářem). RR 6, 2004, 4, s. 11.  

Seriály 2004
Krajem já šel ...
[Boris Procházka, J. Š. Baar, Božena Heritesová, K. Klostermann].  RR 6, 2004, 1, s. 26.
Krajem já šel ...
[Ludovika Barbora Marie Griez de Ronse (1803-1879)]. RR 6, 2004, 2, s. 7.
Krajem já šel ... [Karel Čada - Šarlih *8. 8. 1882 Včelná pod Boubínem, † 18. 4. 1916 Vídeň]. RR 6, 2004, 3, s. 5.  

Rodopisné rozhledy: RR 6, 2004, č. 1, s. 31 / č. 2, s. 30 / / č. 4, s. 29.  

Anotace, recenze, zprávy 2004
Čtrnáct let časopisu Obnovená Tradice
(1990-2003). RR 6, 2004, 2, s. 14-17.
Skladatel z Třešňových sadů - Theodor Kössel
(1886-1969). RR 6, 2004, 1, s. 24.
František Peltan, radista vysílačky VĚRA 1940 - 1942. Ref., Minulostí Berounska. Beroun 1999. RR 6, 2004, 3, s. 18.
Rodina Šimona Trnky v Týně nad Vltavou.
(S D. Kovářem). RR 6, 2004, 3, s. 22-23.  

2005

Listujeme ... František Czurda (20. 8. 1844 Písek - 2. 12. 1886 Tjirebon, Indonésie). RR 7, 2005, 1, druhá s. obálky.
Bezručovi předkové z Jindřichova Hradce.
Připojen „Přehled předků Petra Bezruče“ (autoři A.Kučík a grafik
V. Bílovský, Opava 1947). RR 7, 2005, 1, s. 18-19.
Listujeme ...
Emil Holub († 21. února 1902 Vídeň). RR 7, 2005, 2, druhá s. obálky.
Adresát: Marie Kindlmannová
(1903 - 1964), nebe. RR 7, 2005, 2, s. 12.
Listujeme ...
František Gregora (1819 - 1887), hudební skladatel. RR 7, 2005, 4, druhá strana obálky.  

Seriály 2005
Krajem já šel ...
[Akademická sochařka Karla Vobišová (1887 - 1961)]. RR 7, 2005, 2, s. 22.
Krajem já šel ... [Akademický malíř Antonín Waldhauser (1835 -1913)]. RR 7, 2005, 2, s. 22.  

Rodopisné rozhledy: RR 7, 2005, č. 1, s. 24 / č. 3, s. 28.  

Anotace, recenze, zprávy 2005
15. vydání ročenky Vlastivědný sborník Pelhřimovska.
RR 7, 2005, 1, s. 25.
Staré časy genealogie.
RR 7, 2005, 2, s. 21.
Děkan František Bernard Vaněk
(1872 - 1943), s rdp. tab. RR 7, 2005, 2, s. 23.
K rodopisu Klicperů z Chlumce nad Cidlinou
. RR 7, 2005, 2, s. 24.
Rod Julese Vernea.
RR 7, 2005, 2, s. 25.
Z římovských letopisů: Josef  Havelský
(1895 - 1953). Text Marie Bártů a M. Trnka. RR 7, 2005, 2, s. 1-2.
Stifteriana v grafické tvorbě Vlastimila Kačírka.
RR 7, 2005, 3, s. 27.  

2006
Z blednoucích obrázků: Artur Brožek
(1882-1934). RR 8, 2006, 2, s. 1.
Tři studie k rodu Julia Zeyera
z prací členů Rodopisné společnosti v Praze 1940-1941. RR 8, 2006, 4, s. 1.
Vévoda Jan Kristián z Eggenbergu ve Lhenicích roku 1708
. RR 8, 2006, 4, s. 4.  

Seriály 2006
Krajem já šel ...
[Ing. Theodor Hácha (1874-1957)]. RR 8, 2006, 2, s. 27.
Krajem já šel ...
[Z produkce nakladatelství PRAAM Písek: Malíř a grafik Josef  Krejsa]. RR 8, 2006, 3, s. 21.
Krajem já šel ...
[O eggenberských nobilitačních diplomech]. RR 8, 2006, 4, s. 23.  

Anotace, recenze, zprávy 2006
Cyklus českobudějovických rozhlasových pořadů
Aloise Sassmanna Kořeny. RR 8, 2006, 1, s. 3.
Pozdrav z Horních a Dolních Chrášťan.
(ThDr. Leon Schneedorfer (1839-1914). RR 8, 2006, 1, s. 11.
Kapitoly z minulosti Kvildy.
Ref., RR 8, 2006, 1, s. 21.
Listujeme ... K příběhům rodu Dyků. [Sedm dílů na pokračování v RR]. RR 8, 2006, 2. druhá s. obálky.
Rodopisní badatelé známí i zapomenutí: PhDr. F. Mareš - Třeboň, MUDr. Václav Cedrych - Ml. Boleslav, Ing. Jiří Oliva - Praha, Berta Steinmannová,
roz. Geislerová - Olomouc, Msgre Václav Kubíček - Loštice, Eduard Zvěřina - Konice u Prostějova. Rodopisná revue. Roč. 8, 2006, č. 2 - léto 2006, s. 26.
Ad fontes / K pramenům:
Prokazování rodového původu v roce 1940. RR 8, 2006, 2, s. 28.
Listujeme ...
J. Schinko: České Budějovice 1948-1989. (Č. Budějovice, 2006). RR 8, 2006, 3, druhá s. obálky.
Věstník rodu Křikavů
(Křikawů) a kmenů rodin s ním příbuzných, 1931-1932. RR 8, 2006, 3, s. 4.
K publikaci R. Berky:
Kdo byl kdo v českém a moravském rybářství. Vodňany 2006. Ref. RR 8, 2006, 3, s. 9.
Rodopisní badatelé známí a zapomenutí:
V. Davídek / K rodu Emila rytíře Škody. RR 8, 2006, 3, s. 24.
Listujeme ... Alois Sasmann: Rozhlasový seriál Kořeny vychází v knižní podobě. RR 8, 2006, 4, druhá s. obálky.  

2007

O lhenickém zámku - Panský dům čp. 156.
RR 9, 2007, 2, s. 2.
Ema Destinnová tak trochu budějovická.
RR 9, 2007, 4, s. 1.
 
Seriály 2007

Z blednoucích obrázků: Botanik Josef Krauskopf
(1854-1937). RR 9, 2007, 2, s. 17.
Z blednoucích obrázků: P. Josef  Bláha
(1866-1910). RR 9, 2007, 3, s. 18.  

Anotace, recenze, zprávy 2007
Listujeme ...
Svatohorský biografický slovník Tovaryšstva Ježíšova. RR 9, 2007, 1, druhá s. obálky.
K Almanachu českých šlechtických a rytířských rodů
, 2. svazek bleděmodré řady, Praha 2007. RR 9, 2007, 3. s. 1.
Ref. k publikaci Prachatice, domy a lidé
(Prachatice, duben 2007). RR 9, 2007, 3, s. 4.
Jihočeské ohlédnutí za Heraldickou ročenkou 2005. RR 9, 2007, 3, s.  11.
Příběh spolkového pečetítka.
[RSČ 1932]. RR 9, 2007, 3, s. 15.
Jihočeskou stopou za sběrateli drobné grafiky
[2005]. RR 9, 2007, 3, s. 26.
K publikaci Budějovický poutník aneb Českými Budějovicemi ze všech stran /2006). RR 9, 2007, 3, s. 26.
Sborník Jednoty starých českých rodů v Praze 1930-1939
, 1946-1949. RR 9, 2007, 3, s. 28.  

2008
Stanglerovské časy košetického zámku. RR 10, 2008, 1, s. 1.
Z náčrtku životního běhu rodopisce P. Matěje Koláříka. RR 10, 2008, 1, s. 7.
O lhenické nevěstě ze „zámku“.
[Marie Anna Gregorová / Václav Pinsker] RR 10, 2008, 3. s. 6.  

Seriály 2008
Krajem já šel ... [Akademický malíř Antonín Waldhauser, 1835-1913]. RR 10, 2008, 3. s. 23.
Krajem já šel ...
[Z časopisů Pod Blaníkem, Výběr, Obnovená Tradice, Pod zelenou Horou]. RR 10, 2008, 4, s. 24.

Anotace, recenze, zprávy 2008
Černovickými dějinami s Rudolfem Melicharem.
RR 10, 2008, 1, s. 14.
Do pražského „uličníku“ přibyl Ladislav M. Pařízek
(1907-1988). RR 10, 2008, 2, s. 1.
Druhý život kunějovských osadníků?
RR 10, 2008, 2, s. 12.
Jindřichohradečtí rodáci i přespolní v pražských archiváliích.
RR 10, 2008, 3. s. 21.
Mistr plenéru.
[Akademický malíř Antonín Waldhauser, 1835-1913]. RR 10, 2008, 3. s. 23.
Colloredo-Mansfeldové v druhé světové válce
(Historie a vojenství 1/2008. RR 10, 2008, 3. s. 24.
Ref. ke klostermannovské publikaci P. Fencla a J. A. Magera „Příběhy z Plání“.
RR 10, 2008, 3. s. 25.
Listujeme ...
Budějovické hudební ozvěny. [Bratři Barcalové]. RR 10, 2008, 4, druhá s. obálky.
Pozdrav z Vodňan na obálce revue
z pozůstalosti Agnes Weyrauchové. RR 10, 2008, 4, s. 1.
K výročí úmrtí šumavského skláře M. Müllera
a k rodu Jínů z Lomnice nad Popelkou. RR 10, 2008, 4, s. 16.  

2009 
Českobudějovický rodák Ing. Jan Arnold Palouš (1888-1971). RR 11, 2009, 2, s. 1.
Není Baštýř jako Baštýř
. [K původu JUDr. Eduarda Jana Baštýře, redaktora a později majitele i vydavatele časopisu
Pražský ilustrovaný kurýr, 1905-1918]. RR 11, 2009, 2, s. 24.  

Anotace, recenze, zprávy 2009
Listujeme ...
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2009. RR 11, 2009, 1, druhá s. obálky.
Ref.: Schematismus šlechtického majetku v Uhrách.
Edice Pramínek sv. 20, Praha 2009. RR 11, 2009, 1, s. 25.
Ref. k publikaci Klostermannové na Šumavě.
Prachatice 2009. RR 11, 2009, 1, s. 26.
Známí i zapomenutí v názvech ulic pražské Třináctky.
[Ferd. Stolička 1838-1874, O. Jeremiáš 1892-1962, K.Driml 1891-1929].
RR 11, 2009, 1, s. 28-29.
Z Blatenska 1914-1918
. Ref. k publikaci Mgr. Jana Olejníka. Blatná 2008. RR 11, 2009, 1, s. 32.
Rodopisné ohlédnutí za rokem 2009.
RR 11, 2009, 2, s. 27.  

2010
Krátký příběh Franze J. G. Krinera, syna rytíře z Eibsee.
RR 12, 2010, 7-8, s. 12.
Profesor Bohumil Karel Vydra
(1889-1952) ze Lštění na Šumavě. RR 12, 2010, 9-10, s. 20-21.
Dvě jubilea přírodovědce Jana Johna, rodáka ze Žimutic
(1850-1920). RR 12, 2010, 11-12, s. 7-8.   

Seriály 2010
Rodopisné rozhledy: RR 12, 2010, 7-8, s. 13.  

Anotace, recenze, zprávy 2010
Kronikář Václav Fürst (1909-1983), historik jihočeské obce Kočín. RR 12, 2010, 1, s. 9-10.
Klíč snů
(Clev des Songes) Jindřicha Štyrského. RR 12, 2010, 1, s. 11.
Odváto větrem? Češi ve válce Jihu proti Severu. RR 12, 2010, 1, s. 17.
Životopis komponisty Follbergera z Ratibořských Hor
je delší o jeden den. RR 12, 2010, 2, s. 6.
K jubilejnímu 20. ročníku českobudějovického časopisu Obnovená Tradice
. RR 12, 2010, 2, s. 16.
Biografické slovníky Tovaryšstva Ježíšova vydané v Příbrami a Praze. RR 12, 2010, 2, s. 17.
K publikaci Dr. J. A. Magera Rod básníka Antonína Sovy. Edice Pramínek, sv. 17, Praha 2008. RR 12, 2010, 3-4, s. 8.
Písecký světoběžník Dr. František Czurda.
RR 12, 2010, 3-4, s. 14.
Indonéská sbírka v Náprstkově muzeu v Praze. RR 12, 2010, 3-4, s. 15.
Články ve Zpravodaji genealogů z Ústí nad Orlicí z let 1977-1980
. RR 12, 2010, 3-4, s. 18.
Kronikář obce Jáma na Prachaticku Bedřich Šnajdr
(1890-1967). RR 12, 2010, 5-6, s. 21.
Šumavské obce Ktiš, Rovence, Mackova Lhota a Sádlno na prahu 20.století.
RR 12, 2010, 7-8, s. 6.  

2011

Skladatel František Enengel
, milovník krajiny kolem Jindřiše. RR 13, 2011, 2, s. 10.
Osm jihočeských zastavení v Praze na Vyšehradě.
[Malíř Jan Kostěnec 1834-1905, archivář Ferdinand Tadra 1844-1910, prof. A. O. Zeithammar 1832-1919, Msgre ThDr. František X. Kryštůfek 1842-1916, spisovatel Msgre Emanuel Žák 1863-1943, Sklář Jan Jiří Rückl 1900-1938, ministr JUDr. Josef Kaizl 1854-1901, archivář P. František Tischer 1872-1939]. RR 13, 2011, 3, s. 14-16.  

Seriály 2011
Rodopisné rozhledy:
Ernst Werner von Siemens 1816-1892
Rodokmeny jihočeských výtvarných umělců (malíř Josef Jakší a sochař Josef Kvasnička), 
Dokumenty na webových stránkách jihočeských archivů. RR 13, 2011, 3, s. 18.
Ke genealogii lesmistra Josefa Johna (J. A. Mager, 2010).RR 13, 2011, 4, s. 21.  

Anotace, recenze, zprávy 2011
Genealogie prvního světce Severní Ameriky.
Přehled prací k rodu sv. Jana N. Neumanna. RR 13, 2011, 1,  s. 9.
Zavátou stopou novináře Rudolfa Procházky
(1889-1945). RR 13, 2011, 1,  s. 18.  
„Dva vozy jedou, varhany vezou ...“
[Mistr F. J. Semrád, Lhenice 1781]. RR 13, 2011, 1, s. 21.
Ref.: Muzejní sborník Vodňany a Vodňansko
č. 8. RR 13, 2011, 1, s. 21.
Smědečské ozvěny.
Obce Velká a Malá Smědeč v Chytilově adresáři 1915. RR 13, 2011, 1, s. 22.
Ing. Antonín Nikemdey (1920-2011).
Bibliografie prací publikovaných v lesnické, myslivecké a historicko-vlastivědné literatuře v letech 1947-2010.
Volná příloha, 11 stránek, RR 13, 2011, č. 2.
K 90. výročí úmrtí MUDr. Jana Janského
(1873-1921). RR 13, 2011, 3, s. 17.
Ševětínská epizoda poštmistrů Mašků z Maasburgu.
RR 13, 2011, 4, s. 11.
Knižní novinky léta a podzimu roku 2011:
Kaple Prachaticka pohledem genealoga. RR 13, 2011, 4, s. 22.  

2012

„Perem stihnuto, pro paměť zapsáno ...“ v roce 1655. [Smlouva svatební Pavla Trnky s Voršilou, manželkou jeho. Lhenice - Velká Smědeč].
RR 14, 2012, 1, s. 13.
Co vypráví jméno domu „Roušínů“ ve Lhenicích,
Bavorovská ulice. RR 14, 2012, 2, s. 22.  

Anotace, recenze, zprávy 2012
Ref. k vydání prvních sešitů Rodopisných poznámek z jihu Čech a Šumavy. RR 14, 2012, 1, s. 17.
O původu dunajského kapitána Rudolfa Karla Kollera.
[Lhenice]. RR 14, 2012, 2, s. 17.
Co nového vyšlo v naší malotirážní edici Pramínek?
Ke vzpomínkám PhDr. Michala Flegla „Jak jsem je znal ...“, Praha 2012. RR 14, 2012, 3, s.23.
Květy morušovníků mu připomínaly rozkvetlé třešňové sady rodného Lhenicka.
M. Novák, zakladatel vesničky Praha v Texasu. RR 14, 2012, 3, s. 23.  

2013

Olympionik Karel Ardelt nepřišel na svět v Praze, ale v Písku. [1889-1978]. RR 15, 2013, 1, s. 24.
Příběh černouška pokřtěného v Praze. [Jan křtitel Viktor Tyksa, 1886]. RR 15, 2013, 3, s. 1.
Jan Jakeš (1881-1943). zakladatel Společenstva mlynářů českokrumlovského okresu.
RR 15, 2013, 3, s. 30.  

2014

O spříznění architekta Antonína Cechnera s rodinou Kvapilů.
RR 16, 2014, 1, s. 10.
Josef Fučík - severočeský výtvarník rodem z jihočeských Bernartic. Tab.: Přímá rodová linie bratří Fučíků z Bernartic. RR 16, 2014, 2, s. 16-18.
O českodubském rodáku Václavu Jírovi, brusiči drahokamenů.
[1871-1922]. RR 16, 2014, 3, s. 10.  

Anotace, recenze, zprávy 2014
Hotel AXA v Praze a Běla Friedländerová. RR 16, 2014, 1, s. 20.
Obyvatelé vsi Paulus (Miletínky) r. 1651.
Rychta Ktiš. RR 16, 2014, 1, s. 21.
Kdo byl František Borovský?
[1852-1933]. RR 16, 2014, 3, s. 17.  

2015

Vizitka z Růže.
Václav Junek, ilustrátor (1913-1976). RR 17, 2015, 1, s. 16-17.
Památce budějovického biskupa Arnošta K. Růžičky
(1761-1845). RR 17, 2015, 2, s. 1.   

2016

Stanislav Václav Kocmoud, budějovický bibliofil. RR 18, 2016, 1, s. 6-7.
Biogram: Spisovatel Hugo Jindřich Slípka (1905 - 1982). RR 18, 2016, 1, s. 5.
Zemřelí za Velké války v matrikách Rakouského státního archivu (3. část)
. RR 18, 2016, 1, s. 22-24.   

 Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue

 

.
. .
.
..
.
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.