Historické pošty Českobudějovicka
Rodopisná revue
Poštovní zaměstnanci z Českobudějovicka v ozvěnách z drobných pramenů
Dějinami každého okresu procházejí nejen rodáci, ale i příchozí, naturalizovaní zde ze všech možných míst
a oborů. A tak i Budějovicko včetně své metropole mnohokrát vstoupilo do života řady zajímavých osobností, profesionálů v poštovním provozu. Absolventům českobudějovických škol se tiše vkradlo do vzpomínek jen tak po špičkách, po zkouškách dospělosti sbohem a šáteček, dálky volají. Jiným rodákům i přespolním práce na poštách poskytla slušné živobytí, někteří tu spočinuli i na své cestě poslední. Poštovní úřady Českobudějovicka se většině zaměstnanců  staly na kratší či delší čas poklidnou náručí jistoty práce, v dohledu zázemí domova.

I když ozvěna jejich kroků v krajině už dávno dozněla, nepochybně zaslouží aspoň malé připomenutí.
Barcal Franz,  Bartyzal Jan,  Dolejšek Antonín, Fiala Jan Křtitel,  Klug Karel,  Knapp František,  Konáš Václav,  Krejsa Václav,  Kroutl František,   Kříž  Vojtěch,  Lipanský Adolf,  Maglia Jan Nepomuk,  Mašek z Maasburgu,   Matouš František st.,  Matouš František ml.,  Mühlbauer Karl,   Reitinger Matouš,  Sompek ArnoštStraka Václav,  Vaclík František,  Vaclík Jan,  Vážný Jan,. Vážný Václav, Vážný Vojtěch.Barcal, Franz Salesius
přednosta C. k. poštovního úřadu v Šumperku (Mährisch Schönberg)
*29. ledna 1855 České Budějovice,  † 14. března 1921 Šumperk.
Rodiče: otec Jan Barcal, mistr krejčovský v Budějovicích, syn Antona Barcala šafáře ve dvoře Štětín a Anny rozené Krbeček.
Matka Anna, dcera Václava Růžičky, obuvnického mistra zde ve městě Budějovicích a Alžběty rozené Nebřenské.

Místem zrození nejmladšího z hudebně nadaných bratří Barcalů byl Budějovický dům v Landstrasse neboli Krajinské tříě čp. 143
(Stadt 143), orientační č. 26. Ze studií v místním piaristickém ústavu František  přestoupil dne 3. 10. 1868 do tercie na Jirsíkovo soukromé České gymnasium (od 1871 C. k. české vyšší gymnasium), kde 19. 6. 1873 dokončil septimu a osmnáctiletý odešel do poštovní služby
(kurz Podmokly / Bodenbach) . Ta jej pak zavála až do vzdáleného Šumperku, kde se usadil a oženil. V přátelství se členy tamního smíšeného sboru i několika komponisty brzy splynul s čilým německým hudebním prostředím, na němž se podílel i jako organizátor
a mecenáš. Dlouholetý místopředseda šumperského pěveckého spolku Liedertafel, k padesátinám oceněn čestným členstvím v tomto sdružení. Služební kariéru završil v roce 1906, kdy byl jmenován přednostou C. k. poštovního a telegrafního úřadu v Šumperku. Rok po návratu svého nejstaršího bratra - operního pěvce a pedagoga Antonína Barcala z Ruska, František doma zemřel ve věku 66 let. Rodové hudební vlohy rozvinula jeho nadaná dcera Greta, členka operního souboru Městského divadla v Liberci.
Prameny
- Fara sv. Mikuláš České Budějovice, 23, N 1854-1858, snímek 41. Digitální archiv SOA v Třeboni.
- H. R. (Hans Rotter): Nachruf für Anton Barcal. Nordmährischer Grenzbote 1. 7. 1927.
- Vodička, Karel: Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zkoušky. In: Šedesát let Jirsíkova gymnasia
   v Č. Budějovicích, 1868 - 1928. České Budějovice 1928, s. 180.
- Trnka, Miloslav: Budějovické hudební ozvěny. In: Staré Budějovice. Sborník prací k ějinám královského města Českých Budějovic, 2.    České Budějovice 2006, 186-191.


Bartyzal, Jan Nepomuk
poštovní tajemník v Českých Budějovicích, nádražní pošta
*7. května 1875 Dolní Římov čp. 16, okr. České Budějovice, † 16. července 1943 (věk 68 let).
Rodiče: otec František Bartyzal, domkář a truhlář v Dolním Římově 16, syn Františka Bartyzala výměnkáře tamtéž a Marie roz. Böhmové
z Dolního Římova 44. Matka Barbora dc. Jana Švagra, výměnkáže z Chlumu 2 a Mariany roz. Dvořákové z Ločenic.

Na C. k. českém vyšším gymnáziu v Č. Budějovicích studoval od školního roku 1889/90, maturitní zkoušku složil v červnu r. 1897. V srpnu téhož roku byl na záklaě své žádosti přijat Ředitelstvím pošt a telegrafů v Praze  do C. k. poštovní služby jako elév-čekatel, s podmínkou získání absolutoria v ročním kurzu v severočeských Podmoklech (Bodenbach), kde se školil a praktikoval v administraci poštovního provozu a poštovní vnitrostátní i mezinárodní přepravy. Po druhé roční praxi na hlavní poště v Praze a složení postupové zkoušky (včetně němčiny
a francouzštiny) byl s platností od 1. února 1900 přeložen jako praktikant k nově zřízenému úřadu do Budějovic, jímž se stal C. k. poštovní
a telegrafní úřad Budějovice III. (Budweis III.) v tehdejší Nákladní ulici čp. 9-410 naproti starému nádraží. V prosinci roku 1908 tento Bartyzalův tzv. mateřský úřad přesídlil do vlastní poštovní budovy čp. 468 vedle nového nádraží (dnes Pošta České Budějovice 2, Nádražní ul. č. 118 / 6, 370 02 České Budějovice). Praktikant Jan Bartyzal zde pracoval v turnusu úředníků vlakových pošt jako výpravčí závěrů.
Úřad tehdy měl 76 zaměstnanců. Osm ve vedení provozu - šéfové denních a nočních směn, 24 v ambulatních, tj. vlakových poštách,
44 v místní poštovní službě, což byla vlaková a silniční automobilová překládka, listovní a balíková přepážka, doručovatelé expresních zásilek, kočí. Budějovickou „Trojku“, jak se tomuto provozu i budově důvěrně říkalo nejen mezi zaměstnanci ještě dalších padesát roků,
na sklonku monarchie řídil c. k. vrchní poštovní správce Ferdinand Böhm, a to od 18. srpna 1914 do 9. listopadu 1918.

Budějovická pošta „Trojka“, jak bylo zmíněno, krom obvyklých podávacích a dodejních služeb pro veřejnost, byla i přednostenským úřadem  vlakových pošt s cílovými stanicemi Jihlava, PlzeŘ, Cheb - Schirnding (- Norimberk), Gmünd (od 1. 12. 1922 pak České Velenice), Horní Dvořiště - Summerau, a Černý Kříž - Volary - Haidmühle. V letech 1913-1918 Jan Bartyzal služebními léty postoupil do hodnosti
c. k. poštovního oficiála a nadále působil v ambulantní poště, kde dle rozpisu služeb pro jednotlivé trasy střídal funkci přednosty vlakové pošty (vedoucího), nebo třidiče listovních zásilek.
Po převratu 1918 bylo jeho zařazení „poštovní oficiál“ úředně změněno na „vrchní kontrolor“, od 23. 7. 1927 pak znovu, takže do penze
z Poštovního úřadu České Budějovice 3 odešel v květnu r. 1935 ve II. služební tříě jako poštovní tajemník.
 
Prameny
Fara Římov, 3, N 1851-1884, snímek 173. Digitální archiv SOA v Třeboni.
Vodička, Karel: Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zkoušky.
In: Šedesát let Jirsíkova gymnasia v Č. Budějovicích, 1868 - 1928. České Budějovice 1928, s. 226.


Dolejšek, Antonín
poštovní pokladník, Praha
*10. září 1879 Nákří čp. 7, okr. České Budějovice, KL ke studiím vydán 19. 8. 1891.
Rodiče: otec František Dolejšek rolník v Nakří 7, syn Václava Dolejška výměnkáře tamtéž a † Eleonory roz. Hladeské z Raětic.
Matka Kateřina dc. Jakuba Zborníka, rolníka ze Slavětic 9, nyní výměnkáře v Nakří 7 a Anny roz. Podlešákové ze Slavětic 3.

Na C. k. české vyšší gymnasium v Budějovicích přestoupil z Prahy, studoval zde jen 5. ročník ve školním roce 1895/96
(maturoval by r. 1899). Středoškolské vzělání dokončil na Obchodní akademii v Praze.
1913-1918 oficiál, C. k. poštovní a telegrafní úřad Budějovice III, Nádražní ul. čp. 468, úředník vlakových pošt.
1919 v Praze,  Praha XII Královské Vinohrady
1928 pokladník, pošta na Královských Vinohradech, 49 letý.
Prameny
- Fara Nákří, 6, N 1860-1907, snímek 177. Digitální archiv SOA v Třeboni.   
- Vodička, Karel: Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zkoušky. In: Šedesát let Jirsíkova gymnasia
  v Č. Budějovicích, 1868 - 1928. České Budějovice 1928, s. 231.


Fiala, Jan Křtitel
poštovní podúředník, doručovatel, hlavní městská pošta,
*20. června 1861 Budějovice, Vídeňské předměstí č. 77, † 14. ledna 1924 Č. Budějovice.
Rodiče, otec: Matěj Fiala, radniční kočí (vozka) v Budějovicích, syn Jana Fialy, patentálního invalidy
z  Ostrolovského Újezda a jeho ženy Terezie roz. Svobodové. Matka Marie, dc. Matěje Pancíře, sedláka v Ostrolovském Újezdu a jeho manž. Kateřiny roz. Lustové.
1913-1918 zaměstnán jako podúředník  v C. k. poštovním a telegrafním úřadu Budějovice I,
1918-1923 podúředník tamtéž (Poštovní úřad Č. B. 1, hlavní městská pošta, dnes Senovážné náměstí),
† 14. ledna 1924 České Budějovice, Plachého ul. čp. 31, věk 62 let (chronický zánět ledvin),
pohřben České Budějovice, hřbitov u sv. Otýlie. Vdova Alžběta roz. Jungwirth.
Prameny
-Fara České Budějovice, 25, N 1861-1865, s. 29, sn. 30. Fara Č. Budějovice, 111, Z 1923-1931, s. 76, sn. 76.
   Digitální archiv SOA v Třeboni.
-Čapek, František M.: Seznam poštovních zaměstnanců Poštovního úřadu č. 1 v Č. Budějovicích, 1923.


Klug, Karel
poštovní podúředník, doručovatel, Budějovice, hlavní městská pošta
*3. ledna 1866 České Budějovice, město čp. 350
Rodiče: otec Josef  Klug, pekař v Budějovicích čp. 350, syn † Daniela Kluga mistra pekařského zde a Marianny rodem Spannbauer rovněž z  Budějovic. Matka Alžběta, dc. Kašpara Vávrovského, sedláka z Dolního Bukovska č. 26 a jeho druhé manželky Marie roz. Kopečkové (sŘatek 16. 1. 1821). Její rodiče pocházeli z  nedaleké vsi Popovic č. 4, byli to rolník Martin Kopeček a Kateřina roz. Šimonová.
1902 listonoš, C. k. poštovní a telegrafní úřad Budějovice I (Budweis I), náměstí
1902, 28. dubna se v Budějovické katedrále sv. Mikuláše oženil ve věku 36 let, a to s dvacetiletou Annou Daňkovou (*11. 11. 1881 Zliv č. 5), dcerou Jakuba Daňka obuvníka ve Zlivi č. 25 a jeho ženy Kateřiny roz. Křečové z Lužan č. 43 v tehdejším okresu Přeštice. Svatebním svědkem ženicha bydlícího v Panské ulici č. 21 byl jeho kolega c.k. poštovní podúředník Josef Sypěna, bytem v Budějovicích, Gymnasiální ul. č. 17.
1913-1918 Karel Klug zaměstnán jako podúředník  v C. k. poštovním a telegrafním úřadu Budějovice I,
1918-1923 podúředník tamtéž (Poštovní úřad Č. B. 1, hlavní městská pošta, Senovážné náměstí), věk 57 let.
Prameny
-Fara Č. Budějovice, 26, N 1865-1869, s. 23, sn. 24 (kniha narozených). Fara Č. Budějovice, 70, O 1901-1905, s. 63, sn. 64
  (Kniha oddaných). Digitální archiv SOA v Třeboni. Poznámka: Devatenáctiletý syn manželů Klugových jménem František zemřel
   8. 8. 1923 na zánět mozkových blan v Č. Budějovicích, Jírovcova čp. 43.
-Čapek, František M.: Seznam poštovních zaměstnanců Poštovního úřadu č. 1 v Č. Budějovicích, 1923.


Knapp, František
vrchní poštovní pokladník, České Budějovice, hlavní městská pošta
rodák ze Železnice, okr. Jičín, manžel Marie roz. Bayerové
1913-1918 vrchní poštovní oficiál, C. k. poštovní a telegrafní úřad Budějovice I, náměstí čp. 374.
1918-1923 vrchní poštovní pokladník, Poštovní úřad České Budějovice 1, (nyní Senovážné náměstí).
† 12. dubna 1925 České Budějovice, ul. U tří lvů čp. 473, srdeční mrtvice, věk 58 let,
pohřben na hřbitově v Mladém (dnes m.č. Českých Budějovic).
Prameny
-Fara České Budějovice, 111, Z 1923-1931, s. 182, snímek 185. Digitální archiv SOA v Třeboni.
-Čapek, František M.: Seznam poštovních zaměstnanců Poštovního úřadu č. 1 v Č. Budějovicích, 1923.Konáš, Václav Antonín

vrchní poštovní oficiál, Budějovice, hlavní městská pošta
*8. prosince 1872 Horšovský Týn čp. 96.
Rodiče: otec Václav Konáš, řídící učitel v Horšovském Týně čp. 96 (Horšův Týn). Matka Marie roz. Lautnerová z Horšovského Týna čp. 7. .
V záznamu o sňatku je Václav Antonín Konáš uveden jako c. k. poštovní asistent s bydlištěm v Budějovicích, Dlouhá ul. č. 60. Oženil se ve zdejší katedrále sv. Mikuláše ve věku 26 let dne 14. listopadu 1899. Nevěstou byla tehdy třicetiletá Emma Veronika rodem Happl (*28. 12. 1868 Praha III) z Budějovické České ulice č. 1, dcera účetního revidenta ve výslužbě Františka Happla a jeho manželky Marie roz. Herscherové, původem z Jičína.
Jako svědek ženicha je v matrice podepsán jeho kolega ve službě,  c.k. poštovní asistent Karel Fritsch.
V drobných pramenech jou tedy u Václava Konáše zaznamenány celkem tři služební postupy:
1899 - poštovní asistent v Budějovicích,
1913-1918 vrchní poštovní oficiál, C. k. poštovní a telegrafní úřad Budějovice I, náměstí čp. 374.
1918-1923 místoředitel, Poštovní úřad České Budějovice 1, hlavní městská pošta (nyní Senovážné náměstí).
Poznámka: r.1923 věk 51 rok.
V Budějovicích na Jirsíkově gymnasiu krátce (kvintu a sextu 1891-93) studoval jeho mladší bratr Rudolf Konáš *9. 7. 1876 Horšovský Týn, pozěji c. k. major, padl 1917.
Prameny
Fara České Budějovice, 69, O 1895-1901, s. 404, sn. 406. Digitální archiv SOA v Třeboni.
Vodička, Karel: Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zkoušky. In: Šedesát let Jirsíkova gymnasia v Č. Budějovicích, 1868 - 1928. České Budějovice 1928, s. 223.


Krejsa, Václav
vrchní poštovní oficiál, Budějovice, hlavní pošta
*16. srpna 1864 Břehov čp. 10, † 2. prosince 1915 Budějovice, Josefské náměstí č. 707, věk 51 rok.
Rodiče: otec František Krejsa, sedlák v Břehově čp. 10, syn Matouše Krejsy sedláka tamtéž a Marie, dcery Martina Pavlíčka, sedláka v Čejkovicích čp. 23 v okresu Hluboká. Matka: Veronika, dcera Jakuba Soukupa sedláka v Břehově čp. 13 a Apoleny, dc. Kašpara Jirocha, sedláka v Břehově čp. 3 okres Hluboká.

C. k. české vyšší gymnázium v Budějovicích (pozěji zvané Jirsíkovo) studoval od školního roku 1877 / 78, maruritní zkoušky složil s odkladem r. 1886.  Ženat s Boženou roz. Bittnerovou.
1913-1915 vrchní oficiál, C. k. poštovní a telegrafní úřad Budějovice I, hlavní městská pošta, náměstí čp. 374.
Pohřben 4. 12. 1915, hřbitov U Otylie. Jako příčina úmrtí je uveden zánět plic.
Prameny
Fara Pištín, 10, N 1864-1882, s. 1, sn. 4. Fara České Budějovice, 109, Z, 1913-1918, s. 276, sn. 277.
Digitální archiv SOA v Třeboni.   
Vodička, Karel: Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zkoušky. In: Šedesát let Jirsíkova gymnasia v Č. Budějovicích, 1868 - 1928. České Budějovice 1928, s. 200.


Kroutl, František
poštovní podúředník, České Budějovice, hlavní městská pošta
*9. října 1877 Budějovice, VídeŘské předměstí, Rudolfovská třída č. 37
Rodiče: otec Václav Kroutl, krejčovský pomocník a čepičář zde, pozěji obchodník, syn Matěje Kroutla čepičáře v Budějovicích a Veroniky roz. Zabilkové. Matka Marie, dc. Jana Pintera, sedláka v Brusném u Lhenic a jeho manželky Terezie rodem Podlahové.
1903 zřízenec v poštovní překládce, C. k. poštovní a telegrafní úřad Budějovice I (Budweis I),
1903, bytem Rudolfovská třída č. 47,
1903, 14. listopadu se v Budějovické katedrále sv. Mikuláše oženil ve věku 26 let, a to s jednadvacetiletou Emilií Dolejšovou (*6. 7. 1882 Budějovice, † 10. 1. 1951 tamtéž), bytem Haasova č. 29 (dnes ul. Fráni Šrámka), dcerou Václava Dolejše, továrního ělníka v Budějovicích a Marie roz. Fenclové z obce Třebanic na Lhenicku.
1913-1918 sluha  v provozu C. k. poštovního a telegrafního úřadu Budějovice I,
1918-1923 podúředník tamtéž (Poštovní úřad Č. B. 1, hlavní městská pošta, Senovážné náměstí), věk 46 let.
Prameny
-Fara České Budějovice, 29, N 1875-1878, s. 402, sn. 403,
 Fara České Budějovice, 70, O, 1901-1905, s. 218, sn. 219. Digitální archiv SOA v Třeboni.
-Čapek, František M.: Seznam poštovních zaměstnanců Poštovního úřadu č. 1 v Č. Budějovicích, 1923.


Kříž, Vojtěch

poštovní podúředník, Budějovice, hlavní pošta
*12. dubna 1864 Dobrá Voda čp. 13 (Gutwasser, u Českých Budějovic),
† 11. 3. 1923 České Budějovice, Všeobecná nemocnice.
Rodiče: otec František Kříž, obuvník v Dobré Voě 13, syn chalupníka Josefa Kříže z Radkovic čp. 2 a Anny roz. Horbauerové z Radkovic čp. 9 v okresu Nepomuk. Matka Anna, dcera Josefa Bžocha, domkáře a horníka v Dobré Voě čp. 13 a zemřelé již Barbory rodem Jungwirt z Hlinska čp. 16, fara Dobrá Voda.

1886, 25. května se Vojtěch Kříž oženil s Marií roz. Schmidtmayerovou z Dobré Vody čp. 24. V tomto malebném místě nad Budějovicemi, v obci s hornickou, poutnickou a lázeŘskou tradicí přišli pak v domě čp. 39 na svět jejich čtyři synové Josef (1886), Eduard (1890), Jindřich (1892) a František (1895).
1913 Vojtěch Kříž zaměstnán jako poštovní sluha  v C. k. poštovním a telegrafním úřadu Budějovice I,
1918-1923 poštovní podúředník tamtéž (Poštovní úřad Č. Budějovice 1, hlavní městská pošta),
1923, 11. března zemřel ve věku 59 let na rakovinu, pohřben na Dobré Voě u Českých Budějovic.
Prameny
- Fara Dobrá Voda u Č. Budějovic, 1, N 1820-1874, s. 92, sn. 99.  Tamtéž, dům čp. 39, s. 135, sn. 139.
- Fara České Budějovice, 111, Z 1923-1931, s. 2, sn. 2. Digitální archiv SOA v Třeboni.
  Zájemci o podrobné ějiny zdejší poštovny, pozěji pošty, která na Dobré Voě u Českých Budějovic vznikla dne 1. června 1957,
  najdou potřebné informace v článku:   Feldmann, Vladimír: Poštovní historie Dobré Vody u Č. Budějovic.
  Výběr, časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. Roč. 37, 2000, č. 1, s. 47-48.


Lipanský, Adolf Emanuel
poštovní tajemník, České Budějovice
*20. května 1871 Hněvkovice čp. 15
Rodiče: otec Kvirín Lipanský, arcibiskupský revírník v Hněvkovicích čp. 15, syn Františka Lipanského, arcibiskupského revírníka tamtéž
a Kateřiny rodem Boukal z Nesvačil (okres neuveden). Matka Maria, dc. Antonína Güttera, arcibiskupského revírníka z Dobřejovic a Anny, dcery Jakuba Zíky, mlynáře z Nespek v okresu Jílovském.

1885-1891 nižší gymnasijní vzělání, studoval 1.-5. třídu C. k. českého gymnasia v Budějovicích,
1913-1918 poštovní oficiál, C. k. poštovní a telegrafní úřad Budějovice III, úředník vlakových pošt,
1919-1923 poštovní tajemník, pokladník, Poštovní úřad České Budějovice 3, nádražní pošta,
1923-1928 poštovní tajemník, dozorčí úředník Poštovního úřadu České Budějovice 1, hlavní pošta, věk 57 let.
Prameny
-Fara Týn nad Vltavou, 14, N 1867-1873, snímek 179. Digitální archiv SOA v Třeboni.   
-Vodička, Karel: Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zkoušky. In: Šedesát let Jirsíkova gymnasia
  v Č. Budějovicích, 1868 - 1928. České Budějovice 1928, s. 219.


Maglia, Jan Nepomuk
poštovní tajemník, České Budějovice 1, hlavní pošta
*22. května 1868 Ševětín čp. 1, pol. okr. TřeboŘ, soud. okr. Lomnice n. Lužnicí (dnes okr. České Budějovice). Rodiče: otec Jan Maglia, stolař a hospodský v Ševětíně čp. 1, syn Bernarda Maglii měšĹĄana v Kroměříži č. 198 na Moravě a Johanny roz. Zatloukalové z Kroměříže. Matka Josefa, dcera Matěje Šetky, sekerníka z Plané okr. Tábor a Veroniky roz. Bernard z Plané čp. 35.

Z drobných pramenů je u J. Maglii známo jen krátké studium na Budějovickém gymnáziu (1879-80, 1880-81, odešel 18. 2. 1881)
a v zaměstnání pak postupně trojí služební zařazení:
1913-1918 poštovní oficiál, C. k. poštovní a telegrafní úřad Budějovice I, městská pošta, náměstí čp. 374,
1918-1923 pokladník, Poštovní úřad České Budějovice 1, hlavní městská pošta (nyní Senovážné náměstí),
1928 poštovní tajemník, Poštovní úřad České Budějovice 1, hlavní pošta, tamtéž,
1928 bydlel v Široké ulici, t. r. penzionován, věk 60 let.
Prameny
- Fara Ševětín, 5, N 1854-1890, s. 35, snímek 39. Digitální archiv SOA v Třeboni.   
-Vodička, Karel: Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zkoušky. In: Šedesát let Jirsíkova gymnasia
  v Č. Budějovicích, 1868 - 1928. České Budějovice 1928, s. 204.


Matouš, František st.
poštovní podúředník, Budějovice, hlavní pošta
*21. července 1870 Olešník čp. 24.
Rodiče: otec  František Matouš, sedlák v Olešníku č. 24, syn Matěje Matouše sedláka z Líšnice č. 4 a Marie, dcery Jiřího Faktora, chalupníka z Líšnice č. 2 v okresu Hlubockém. Matka: Terezie, dc. Martina Urbana, sedláka z Pištína č. 24 a Marie roz. Babincové z Velice č. 14 okresu Hlubockého.
Na Budějovickém gymnáziu (Jirsíkově) studoval tři roky, v letech 1884/85 - 1886/87.
1913 zaměstnán jako poštovní sluha  v C. k. poštovním a telegrafním úřadu Budějovice I,
1918-1923 poštovní zřízenec tamtéž (Poštovní úřad Č. Budějovice 1, hlavní městská pošta),
1923-1928 poštovní podúředník tamtéž, věk 58 let.

Prameny
-Fara Zahájí, 5, N 1852-1872, s.128, sn. 138 (kniha narozených). Digitální archiv SOA v Třeboni.
-Vodička, Karel: Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zkoušky.
  In: Šedesát let Jirsíkova gymnasia v Č. Budějovicích, 1868 - 1928. České Budějovice 1928, s. 217.


Matouš, František ml.
vrchní poštovní oficiál, Budějovice, hlavní městská pošta
*19. února 1883 Hartmanice čp. 4, býv. okr. Týn nad Vltavou.
† 23. března 1945, věk 62 let.
Rodiče: otec František Matouš, půlláník v Hartmanicích č. 4, syn Václava Matouše rolníka z Klečat č. 24 a Kateřiny rodem Kukla ze Zálší č. 41, obé okresu TřeboŘského. Matka Kateřina, dc. Josefa Dudlíčka, půlláníka z Hartmanic č. 4 a Anny rodem Krlínové z Hartmanic č. 6.

Středoškolská studia na Budějovickém Reálném gymnáziu (pozěji Státní čsl. reálka Dra Aug. Zátky) ukončil maturitní zkouškou v roce 1904 (Třída VII. B). V záznamu o sŘatku je František Matouš uveden jako c. k. poštovní asistent s bydlištěm v Budějovicích, Gymnasiální ul. č. 10a (dnes Skuherského). Oženil se ve zdejší katedrále sv. Mikuláše ve věku 29 let dne 12. srpna  1912. Nevěstou byla tehdy jednadvacetiletá Paulina  rodem Marková (*10. 4. 1891) z Budějovické Schmeykalovy ulice č. 41 (dnes ul. Bedřicha Smetany) dcera Hynka Marka, zámečníka v Budějovicích a Pauliny roz. Černé z Adamova č. 39.

V drobných zmínkách jsou ve služební kariéře F. Matouše zaznamenány celkem tyto služební postupy:
1912 c. k. poštovní asistent v Budějovicích,
1913-1918 poštovní oficiál, C. k. poštovní a telegrafní úřad Budějovice I, náměstí čp. 374,
1919-1924 vrchní oficiál, Poštovní úřad České Budějovice 1, hlavní městská pošta (nyní Senovážné náměstí),
1925-1930 poštovní kontrolor, 1931-1933 vrchní poštovní tajemník tamtéž, 
1934-1937 náměstek přednosty Poštovního úřadu České Budějovice 3, nádražní pošta,
1938-1945 ředitel nádražního Poštovního úřadu České Budějovice 3.
Od 7. října 1945 připomíná jeho jméno bronzová pamětní deska na přední fasáě českoBudějovické nádražní pošty. U příležitosti odhalení desky byla také vydána pamětní pohlednice s fotografiemi 23 zaměstnanců tohoto úřadu, kteří přišli o život v letech 1943 - 1945. 

Prameny
-Fara Zálší, 14, N 1862-1889, s. 128, sn. 134 (kniha narozených).
 Fara České Budějovice, 73, O 1912-1916, s. 63, sn. 63. Digitální archiv SOA v Třeboni.
-Prof. J. Žlábek: Seznam absolventů ústavu od r. 1887 / 88 v publikaci
 Padesát let Státní čsl.  reálky Dra Augusta   Zátky, 1884 - 1934. České Budějovice 1934, s. 123.
-Kovář, Daniel: Příběhy Budějovických pomníků. Kapitola Na paměĹĄ hrdinů i trpitelů. Pomníky a pamětní desky obětem obou světových válek. Vydal Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích.
České Budějovice 2000, s. 256-258.


Mühlbauer, Karl Boromaus
c. k. poštovní administrátor, Budějovice, městská pošta
*12. dubna 1856 Budějovice, Pražské předměstí čp. 115, † 17. 10. 1877 tamtéž, Jírovcova č. 6, věk 21 rok.
Rodiče: otec Wenzl Mühlbauer, zdejší měšĹĄan a majitel domu. Matka Františka, dc. Josefa HoražÄŹovského, řeznického mistra z VodŘan a jeho manželky Alžběty rodem Lužnické.

První třídu Budějovického Jirsíkova soukromého českého gymnázia studoval ve školním roce 1868 / 69, poté přestoupil na německou Vyšší reálnou školu (Oberrealschule), kde maturoval r. 1876. Po přijetí do poštovní služby konal krátkou praxi  na hlavní městské poště v budově čp. 374 na náměstí, bohužel však brzy zemřel na tuberkulózu. 
Prameny
-Fara České Budějovice, 23, N 1854-1858, s. 165. Táž fara, 103, Z, 1877-1885, s. 25, snímek 26.
Digitální archiv SOA v Třeboni.   
-Vodička, Karel: Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zkoušky. In: Šedesát let Jirsíkova gymnasia v Č. Budějovicích, 1868 - 1928. České Budějovice 1928, s. 182.Reitinger, Matouš 
vrchní poštovní tajemník, České Budějovice 1, hlavní pošta
*20. září 1869 Chlum.čp. 38, fara Křemže
Rodiče psáni v matrice: Jan Raitingr kovář, syn Jana Raitingra podruha z Chlumu č. 34 a Anéžky roz. Pechové  (dcery Jana Pecha podruha z Novovsi /Nová Ves/ a Roziny r. Hrubé též z Novovsi okresu Chvalšinského). Matka Františka, dcera Jakuba Janeše sedláka z Chlumu čp. 28 a Roziny r. Čížkové (dcery Matěje Čížka sedláka z Chlumu u Křemže čp. 26 a Anežky roz. Klimešové z Holubova).

Poštovní úředník Matouš Reitinger bývá v soupisech někdy veden také pod křestním jménem Matyáš.
1891 maturoval na C. k. českém vyšším gymnáziu v Č. Budějovicích (studoval 1-8, od šk. roku 1882/83).
1913-1918 vrchní oficiál, C. k. poštovní a telegrafní úřad Budějovice I, městská pošta, náměstí čp. 374,
1918-1923 vrchní poštovní tajemník, Poštovní úřad České Budějovice 1, Senovážné náměstí,
1924, 22. ledna ve Všeobecné nemocnici Český Krumlov zemřela jeho manželka Josefa Reitingerová roz. Pelnářová, rodačka z Domažlic, věk 45 let. Pohřbena v Českých Budějovicích, hřbitov sv. Otýlie.
1928 vrchní poštovní tajemník, Poštovní úřad České Budějovice 1, Senovážné náměstí, věk 59 let.
Prameny
-Fara Křemže, 9 (Chlum), N 1815-1902, s. 168-169, sn. 91. Úmrtí manželky: Fara České Budějovice,
 111, Z 1923-1931, s. 78, sn. 78. Digitální archiv SOA v Třeboni.
-Vodička, Karel: Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zkoušky.
  In: Šedesát let Jirsíkova gymnasia v Č. Budějovicích, 1868 - 1928. České Budějovice 1928, s. 213.Sompek Arnošt Stefan
ředitel Poštovního úřadu  2, nádraží Cheb
*21. prosince 1881 České Budějovice, Divadelní ulice č. 8
Rodiče: otec Ludwig Sompek obchodník v Budějovicích, syn Andre Sompeka zdejšího měšĹĄana a jeho ženy Anastasie roz. Buskové.
Matka Anna, dc. Josefa Svatoše majitele domu v Budějovicích a Marie roz. Majerové.

1902 maturoval s ročním odkladem na C. k. českém vyšším gymnasiu v Č. Budějovicích (studoval 1-8, od školního roku 1893/94).
1913-1918 oficiál, C. k. poštovní a telegrafní úřad Budějovice III., Nádražní ul. čp. 468, úředník vlakových pošt.
1914, dne 8. září 1914 oddán v Praze v chrámu sv. Ludmily na Královských Vinohradech s Arnoštkou Lencovou.
1919 tajemník, C. k. poštovní a telegrafní úřad Budějovice III., úředník vlakových pošt.
1928 ředitel Poštovního úřadu č. 2, nádraží Cheb, 47 letý.
Prameny
- Fara České Budějovice, 31, N, 1881-1884, sn. 42. Digitální archiv SOA v Třeboni.
- Vodička, Karel: Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zkoušky. In: Šedesát let Jirsíkova gymnasia
  v Č. Budějovicích, 1868 - 1928. České Budějovice 1928, s. 237.


Straka Václav
úředník Poštovní poukázkové ústředny Praha
*1. srpna 1887 Přední Zborovice čp. 14, okr. Strakonice.
Rodiče: otec Václav Straka, domkář v Předních Zborovicích čp. 14, syn Josefa Straky domkáře v ChrašĹĄovicích čp. 54 a Kateřiny
roz. Kůtovy z ChrašĹĄovic u Radomyšle. Matka Rosalie, dcera Josefa Kahudy domkáře z Předních Zborovic čp. 14 a Marie
roz. Chvostovy, dcery Bartoloměje Chvosty domkáře z Předních Zborovic.

1907 maturoval na C. k. českém vyšším gymnasiu v Č. Budějovicích (studoval 1-8, od šk. roku 1899/1900).
1913-1915 praktikant, C. k. poštovní a telegrafní úřad Budějovice III., Nádražní ul. čp. 468,
1915-1919 úředník vlakových pošt.tamtéž,
1922, dne 27. února 1922 oddán na Smíchově s Bohumilou Kafkovou,
1928 úředník Poštovní poukázkové ústředny v Praze, 41 letý.
Prameny
- Fara Strakonice, 18, N 1886-1891, sn. 96. Digitální archiv SOA v Třeboni.
- Vodička, Karel: Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zkoušky. In: Šedesát let Jirsíkova gymnasia
  v Č. Budějovicích, 1868 - 1928. České Budějovice 1928, s. 247.


Vaclík František
náměstek presidenta poštovního úřadu šekového, Praha
*23. února 1880 Opalice čp. 3, dnes část  obce Kamenný Újezd, okr. České Budějovice.
Rodiče: otec František Vaclík, rolník, syn Jana Vaclíka sedláka z Opalic 3 a Kateřiny rozené Valhové z Rančic. Matka Marie, dcera Václava Vrány, rolníka z Jinína 35 v okrese Strakonice a Marie r. Kohoutové z Jinína 18.

1901 maturoval na C. k. českém vyšším gymnasiu v Č. Budějovicích (studoval 1-8, od škol. roku 1893/94).
1913 poštovní koncipista, dne 14. června, 33 letý, oženil se v českoBudějovickém katedrálním chrámu sv. Mikuláše. Nevěstou byla
o 10 měsíců mladší Marie Bürger-Voráčková (*2. 12. 1880 Kamenný Újezd), adoptovaná dcera Petra Voráčka, c. k. poštmistra
v Kamenném Újezě, vlastní dcera jeho manželky Marie roz. Bürgerové z téže obce čp. 31. V matričním zápisu o sŘatku je veden jako poštovní koncipista, Schmiedgasse 18, Černovice. Působil tedy ve správním, ekonomickém, etnicky velmi pestrém centru rakouské korunní země Bukoviny, do r. 1918 součásti tehdejšího Předlitavska.
1928 náměstek presidenta poštovního úřadu šekového, Praha,  48 letý.
Prameny
- Fara Kamenný Újezd, 16, N 1843-1887 pro Opalice, s.19, snímek 20. Fara České Budějovice, 73, O 1912-1916, s. 168, sn. 168.        Digitální archiv SOA v Třeboni.
- Vodička, Karel: Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zkoušky. In: Šedesát let Jirsíkova gymnasia
  v Č.  Budějovicích, 1868 - 1928. České Budějovice 1928, s. 235.


Vaclík Jan
sekční šéf ministerstva pošt a telegrafů ve Vídni
*5. června 1855 Plav čp. 5, okr. České Budějovice.
Rodiče: otec František Vaclík, sedlák, syn † Jakuba Vaclíka sedláka z Plava 5 a Barbory r. Uhrové z Opalic 5.
Matka Kateřina dcera Jana Bendíka, sedláka z Munic 14 a Marie roz. Míkové z Branišova, hejtmanství  Budějovické.

Na soukromé biskupské české vyšší gymnasium v Budějovicích (Jirsíkovo, JG, zestátněno 1. 10. 1871 jako C. k. české vyšší gymnasium) přestoupil hned po jeho vzniku z  primy (školni rok 1867/68) české paralelky německého gymnasia v Budějovické Mehrbellerově ulici
(dnes Karla IV.).
1875 maturoval na C. k. českém vyšším gymnáziu v Č. Budějovicích (studoval 2-8, od škol. roku 1868/69). 
1928 emeritní sekční šéf ministerstva pošt a telegrafů ve Vídni,  73 letý
Prameny
- Fara Doudleby, 25, N 1843-1885 pro Plav, s. 30-31, snímek 15. Digitální archiv SOA v Třeboni.
- Vodička, Karel: Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zkoušky. In: Šedesát let Jirsíkova gymnasia
  v Č. Budějovicích, 1868 - 1928. České Budějovice 1928, s. 180.


Vážný, Jan
vrchní rada Ministerstva pošt a telegrafů v Praze,
nejstarší z trojice bratrů Vážných ve státní poštovní službě, rodáků z obce Sviny, u Veselí nad Lužnicí,
*23. prosince 1862 Sviny čp. 33 (statek Lexů), † 12. května 1924 Praha, věk 62 let.

Rodiče: otec Václav Vážný, sedlák ze Svinů č. 54, syn Jakuba Vážného ze Svinů č. 14 a Marie roz. Váchové, dcery Matěje Váchy z Dráchova č. 30 a jeho ženy Mariany roz. Vavroušové ze Zálší. Matka Anna, dc. Matěje Lexy, sedláka ze Svinů č. 33 a jeho manž. Evy rodem Krejčí, selské dcery Víta Krejčího z Vlastiboře č. 7 a jeho ženy Anny roz. Soukupové z Klenovic.
1881 maturoval na C. k. českém vyšším gymnáziu v Č. Budějovicích (studoval 1-8, od školního roku 1873/74),
1891 c. k. poštovní oficiál, dopravní odbor ministerstva pošt a telegrafů ve Vídni,
1895 c. k. vrchní poštovní oficiál, Post- und Telegraphendirektion Prag - ŘPT Praha, Jindřišská 14,
         bytem na Žižkově čp. 928, manž. Marie roz. Kroclíková (1862-1896),
         ěti Jaromír (*1865), Jan (*1891), Václav (*1892), Vojtěch (*1894) a František (*1895),
1897 bytem tamtéž, 2. manž. Helena roz. Bittnerová (*1873).
1918, 3. 11. vrchní poštovní rada, Munisterstvo pošt a telegrafů, Praha, Holečkova 31.

Prameny
-Fara Veselí nad Lužnicí, 12, N 1853-1886, s. 68, sn. 69. Digitální archiv SOA v Třeboni.
-Národní archiv, Praha, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 681, obraz 688.
-Vodička, Karel: Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zkoušky.
  In: Šedesát let Jirsíkova gymnasia v Č. Budějovicích, 1868 - 1928. České Budějovice 1928, s. 190.


Vážný, Václav
poštovní úředník v Praze,
nejmladší z trojice bratrů Vážných ve státní poštovní službě, rodáků z obce Sviny, u Veselí nad Lužnicí,
*29. září 1876 Sviny čp. 54.
Rodiče: otec Václav Vážný, sedlák ze Svinů v čp. 54, syn Jakuba Vážného ze Svinů č. 14 a Marie roz. Váchové, dcery Matěje Váchy z Dráchova č. 30 a jeho ženy Mariany roz. Vavroušové ze Zálší. Matka Anna, dc. Matěje Lexy, sedláka ze Svinů č. 33 a jeho manž. Evy rodem Krejčí, selské dcery Víta Krejčího z Vlastiboře č. 7 a jeho ženy Anny roz. Soukupové z Klenovic.

Na C. k. českém vyšším gymnáziu v Č. Budějovicích studoval primu a část sekundy ve školním roce 1889/90 do 25. 3. 1891, kdy přestoupil na pražskou staroměstskou reálku (mat. s odkladem r. 1897).
1897 c. k. poštovní officiant úřadu v Mezimostí (pošt. a žel. přepravní uzel, dnes Veselí n. L.),
1908, c. k. poštovní adjunkt tamtéž, 
1908, 28. července se v necelých 32 letech ženil z bydliště v Mezimostí č. 187, okr. Veselí nad Lužnicí,   hejtmanství TřeboŘ. Nevěstou byla 24 letá Magdalena Fridrichová (*1. 9. 1884 Nítovice čp. 5, ěkanství Kardašova Řečice), dcera Jana Fridricha rolníka v Nítovicích čp. 5 a Marie roz. Hamrové z Drahova č. 38 u Soběslavi. Svědky při svatebním obřadu byli František Neumann, jeho nadřízený c. k. poštmistr v Mezimostí, a bratr Vojtěch Vážný, toho času c. k. poštovní kontrolor v Praze.
1913-1918 c. k. poštovní oficiál, nádražní pošta České Budějovice III,, úředník vlakových pošt,
1919 vrchní poštovní kontrolor, od 1921 na nově otevřené poště „Praha letiště“ (Kbely), věk 43 let.

Prameny
-Fara Veselí nad Lužnicí, 12, N 1853-1886, s. 162, sn. 162.
 Fara Veselí nad Lužnicí, 17, O 1897-1919, s. 98, sn. 108. Digitální archiv SOA v Třeboni.
-Vodička, Karel: Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zkoušky.
  In: Šedesát let Jirsíkova gymnasia v Č. Budějovicích, 1868 - 1928. České Budějovice 1928, s. 228.


Vážný, Vojtěch
emeritní poštovní ředitel odd. na hlavní městské poště v Praze
prostřední z trojice bratrů Vážných ve státní poštovní službě, rodáků z obce Sviny, u Veselí nad Lužnicí,
*8. dubna 1865 Sviny čp. 55 (statek Vážných).
Rodiče: otec Václav Vážný, sedlák ze Svinů č. 55, syn Jakuba Vážného ze Svinů č. 14 a Marie roz. Váchové, dcery Matěje Váchy z Dráchova č. 30 a jeho ženy Mariany roz. Vavroušové ze Zálší. Matka Anna, dc. Matěje Lexy, sedláka ze Svinů č. 33 a jeho manž. Evy rodem Krejčí, selské dcery Víta Krejčího z Vlastiboře č. 7 a jeho ženy Anny roz. Soukupové z Klenovic.

Na C. k. českém vyšším gymnáziu v Č. Budějovicích studoval jen jeden školní rok, primu 1876/77, středoškolské vzělání dokončil r 1880 na obchodní škole v Praze,
1880 v září nastoupil jako c. k. poštovní asistent na pražskou hlavní poštu v Jindřišské ulici.
1906 c. k. vrchní poštovní oficiál, bytem na Královských Vinohradech čp. 589
         s manž. Františkou  (*1865) a dcerou Marií (*1888).
1908 c. k. poštovní kontrolor tamtéž, 1925 odešel do penze jako vrchní poštovní inspektor, věk 60 let.

Prameny
-Fara Veselí nad Lužnicí, 12, N 1853-1886, s. 88, sn. 88. Digitální archiv SOA v Třeboni.
-Národní archiv, Praha, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 681, obraz 679.
-Vodička, Karel: Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zkoušky.
  In: Šedesát let Jirsíkova gymnasia v Č. Budějovicích, 1868 - 1928. České Budějovice 1928, s. 197.


.
 
 .
.
.
¨.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

.
.
.