Jihočeská genealogie - úvod ...

 


Žabovřesky

Žár

Želno

Žimutice

Žďár

Žofín

Žumberk  


Žabovřesky mapka    Chytilův adresář 1915

První písemná zmínka r. 1334, správní vývoj: od 1850 samostatná obec. Panství Český Krumlov (Jan Adolf kníže ze Schwarzenbergu). Fara Dubné, 31 matrik z let 1668 - 1879. Osady: Břehov, Dehtíře, Jaronice, Radošovice, Strýčice, Tupesy. dk

Články v novinách a časopisech
-  Koupalová -  Chábová -  Rochová, Jakpak je dnes u nás doma?. 8., Žabovřesky. Foto Klára Chábová a archiv obce. Českobudějovické listy 08.01.1998
- Jan Chmelík, O žábách a zedníkovi s citem hodináře.   Putování ...  Českobudějovické listy 25.09.1995
 - jchk, Žabovřesky se chystají na zítřejší svátek. 100. výročí místního požárního sboru. Kresba M. Peterka. Českobudějovické listy 11. 7. 1997
Monografie
- 650 let výročí založení obce Žabovřesky 1334-1984. Žabovřesky, 1984


Žár (Sohors)  mapka    .Chytilův adresář 1915  

První písemná zmínka r. 1186, správní vývoj: 1850 - 1903 osada obce Žumberk, 1903 - 30. 6. 1985 samostatná obec, 1. 7. 1985 - 23. 11. 1990 osada obce Nové Hrady, od 24. 11. 1990 samostatná obec. Panství Nové hrady (Jiří hrabě Buquoy). Fara Žumberk, 12 matrik z let 1631 - 1857. Osady: Božejov, Buková, Chudějov, Janovka, Žumberk. dk

Články v novinách a časopisech
- Jan Chmelík, Lakotná žumberská paní stále sedí na prameni. Putování po městech a obcích českobudějovického okresu, v němž listujeme jejich historií. Žár. Českobudějovické listy 2.10.1995
- Klára Chábová - Ivana Kerlesová, Jakpak je dnes u nás doma za humny? Žár. Českobudějovické listy 11. 2. 1999
Literatura
- Daniel Kovář, Pavel Koblasa, Kraj trojí tváře : Borovany, Ledenice, Trhové Sviny, Horní Stropnice, Nové Hrady, Žár, Žumberk, Jílovice, Olešnice, Slavče. Překlad Helena Nechlebová, Paul A. Gribbin.   Fotografie Petr Odložil. Vyd. Sdružení obcí a Okresní úřad České Budějovice, 1998, mapa


Želno

Článek
František Pavel, Želno (severně od Komařic) Výběr 2/1966, s. 1 - 6  Plný text


Žimutice mapka  Chytilův adresář 1915    

První písemná zmínka r. 1261, správní vývoj: 1850 - 1924 osada obce Bečice, od 1924 samostatná obec. Panství Třeboň (Jan Adolf kníže ze Schw.). Fara Žimutice, 6 matrik z let 1732 - 1864. Osady: Bečice, Branovice, Čenkov, Dobšice, Dolní Kněžeklady, Dubové Mlýny, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hrušov, Krakovčice, Modrá Hůrka, Pořežánky, Pořežany, Smilovice, Sobětice, Štipoklasy, Třitim, Tuchonice, Záhoří. dk

Články v novinách a časopisech
Jan Chmelík, Když červený kohout pokazil Márince veselku.Putování po městech a obcích českobudějovického okresu, v němž listujeme jejich historií. Žimutice. Českobudějovické listy 9.10.1995
Klára Chábová - Magda Peterková, Jakpak je dnes u nás doma? Žimutice. Českobudějovické listy, 27. 11. 1997
Miloslav Pecha - Václav Vondra, V Žimuticích bylo terpve až 10. května 1945 veselo. Českobudějovické listy, 23. 7. 1998.
Martina Janoušková, Žimutice byly první neolitickou vesnicí v jižních Čechách. Českobudějovické listy 15.12.1998
Literatura
Beneš, Žimutice, první neolitické sídliště v jižních Čechách. 1970
Hana Šálená: Historie a současnost Žimutic do r. 2011. Žimutice 2011.
Tvrze, hrady a zámky Českobudějovicka. Text, kresby a snímky Daniel Kovář. Žimutice.
...........Středověké tvrziště a zaniklá renesanční tvrz s areálem dvora a kostela ve vsi, s. 334-337. České Budějovice 2011.

Žďár, zaniklá ves mezi Ševětínem a Velechvínem
Články v novinách a časopisech 
Vojtěch Novotný - Kolenský, Z dějin vsi Žďáru. Připojen plán býv. zaniklých vesnic Žďár a Prochod. Výběr, 4/1971, 208 - 211.


Žofín
Články v novinách a časopisech
František Urban, Chlouba ochrany přírody. Před 150 lety byla založena první rezervace u nás - Žofínský prales. Jihočeská pravda 1988
Miroslav Landa, 150 let Žofínského pralesa v roce 1988. Výběr 3/1988, s. 20 - 23
Josef Albrecht, Do Žofínského pralesa není vstup povolen. Českobudějovické listy, 18. 6. 1998
Stanislav Chábera, Nejstarším pralesem je Žofínský : jihočeské zajímavosti. Právo : nezávislé noviny 1. 3. 1999
Miroslav Procházka, Cesty za krásami regionu : Žofínský prales. Foto Miroslav Procházka. ČBL 24. 4. 1999, příloha Víkendové listy.

 Literatura
Průša, Vývoj stromového patra Žofínského pralesa za období 1975-1987. Lesoprojekt Brandýs nad Labem
Internet   http://www.pf.jcu.cz/others/okoli/prir/zofin.htm.


Žumberk     mapka       Chytilův adresář 1915

První písemná zmínka r. 1279, správní výbor: 1850 - 11. 6. 1960 samostatná obec, 12. 6. 1960 - 30. 6. 1985 osada obce Žár, 1. 7. 1985 - 23. 11. 1990 osada obce Nové Hrady, od 24. 11. 1990 osada obce Žár. Panství Nové Hrady (Jiří hrabě Buquoy). Fara Žumberk, 12 matrik z let 1631 až 1857. Osady: Božejov, Chudějov, Janovka, Střeziměřice (dříve Tříčměry), Vesce, Žár. dk

 Obrázek: Bašta západní na Žumberce, Karel Liebscher 1884 .

Články v novinách a časopisech
Karel Pletzer, Tvrz Žumberk u Nových Hradů. Výběr 2/1974, 74 -76.
Josef Bílek, Theobald Höck a Vestonie. Výběr 2/1976, 116.
Karel Kakuška, Žumberk - poezie i realita života. Deník Jihočeská pravda, 24. 3. 1992
Vladimír Šindelář, Milostivý pán Hock. Jihočeská pravda 1992
Karel Pletzer, Německý básník na tvrzi Žumberku. Českobudějovické listy, 28. 11. 1994
Roman Josefík, Ad: Jihočeská nej ... K tvrzi Žumberk. Českobudějovické listy 6. 1. 1995
Jan Chmelík, Lakotná žumberská paní stále sedí na prameni. Putování po městech a obcích českobudějovického okresu, v němž listujeme jejichhistorií. Žár. Českobudějovické listy 2.10.1995
Miroslav Procházka, Malovaný nábytek na Žumberku. Českobudějovické listy, 8. 8. 1996
Klára Chábová, Žumberk je prý unikátní vesnicí. Jihozápadně od Žáru leží ... Žumberk s tvrzí. ČBL 11. 21. 1999 

Literatura

Daniel Kovář, Pavel Koblasa, Kraj trojí tváře : Borovany, Ledenice, Trhové Sviny, Horní Stropnice, Nové Hrady, Žár, Žumberk, Jílovice, Olešnice, Slavče. Překlad Helena Nechlebová, Paul A. Gribbin. Fotografie Petr Odložil. Vyd. Sdružení obcí a Okresní úřad České Budějovice, 1998, mapa. 

500 Jahre Pfarrkirche St. Johannes der Täufer Sonnberg - 1513 - 2013. Jibiläum und Wiederinweihung. 500 let farního kostela sv. Jana Křtitele v Žumberku. Výročí a znovuzasvěcení.
Red. Ernst Wohlschläger. Vydal Förderverein Pfarrkirche Sonnberg / Žumberk. Osnabrück 2013. Ref. o tomto sborníku Mgr. Tomáš Sterneck, PhD.,
in: Výběr, časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. Ročník 51, 2014, č. 1, s. 55-56.

Tvrze, hrady a zámky Českobudějovicka. Text, kresby a snímky Daniel Kovář. Žumberk.
Mimořádně hodnotný soubor goticko-renesanční tvrze, gotického kostela a bývalého dvora,
obklopený významnými zbytka opevnění s válcovými věžemi, s. 337-341. České Budějovice 2011.

Zpět na začátek stránky

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.