Jihočeská genealogie - úvod ...


Údolí, Úsilné 


 .   Údolí..     Chytilův adresář 1915

Údolí (Niederthal, Předměstí Novohradecké). První písemná zmínka 1359.  Správní vývoj: Před 1869 - 1885 osada obce Nové Hrady, 1885 - 1960 samostatná obec, od 1960 osada obce Nové Hrady. Fara Nové Hrady.  

Vesnice Údolí (Niederthal) se poprvé připomíná roku 1359, kdy přešla z majetku pánů z Landštejna do rožmberského vlastnictví. Tehdy se označovala jako Lederthal, snad podle koželuhů. Už v době první písemné zmínky sestávalo Údolí z předměstí a vlastní vsi. Obě tyto části dělila říčka Stropnička. V osadě vznikl počátkem 16. století dvůr a při něm roku 1774 vinopalna, později přestavěná na lihovar. V roce 1592 tu byl vybudován pivovar. Kromě toho tady vyvíjela činnost i panská brusírna skla. Roku 1886 se Údolí stalo samostatnou obcí, k níž patřil Jetzkobrunn (založen 1788), Janovka a Hlinov. Zdejší barokní kapličku sv. Jana postavil roku 1790 Johann Starnbacher. (Mgr. Pavel Koblasa)

Články v časopisech

Jan Müller: O bývalé cottage č.p. 39 v parku Dolní bažantnice v Údolí u Nových Hradů a její obnově. Výběr, 48, 2011, č. 1, s. 47-50.
Jan Müller: Několik poznámek o buquoyské cottage (čp. 39) v parku Dolní bažantnice v Údolí u Nových Hradů. Výběr, 49, 2012, č. 4, s. 221-235.

 


Úsilné    Chytilův adresář 1915
 Úsilné (Oselno, Oselné, Voselné, Voselno, Woselno). První písemná zmínka 1333.  Změna názvu: výnosem MV z 20. 11. 1924 byl k žádosti obce změněn název Oselno na Úsilné. Správní vývoj: 1850 - 1891 osada obce Hůry, 1891 - 31. 3. 1976 samostatná obec, 1. 4. 1976 - 23. 11. 1990 osada obce Hrdějovice, od 24. 11. 1990 samostatná obec.  Panství Hluboká nad Vltavou (Jan Adolf kníže ze Schwarzenbergu).   Fara  Libnič. 

Články v novinách a časopisech

Jan Chmelík Když kolem Úsilného obcházely polednice. Putování po městech a obcích  .... Českobudějovické listy 26. 6. 1995
Klára Chábová - Veronika Rochová, jakpak je dnes u nás doma? Úsilné. Českobudějovické listy 30. 4. 1998
Jan Schinko, Možná vůbec největší voluty v čechách jsou v Úsilném. Z vesnické architektury. S kresbou autora. Českobudějovické listy 30. 7. 1998
Pavel Kašpárek - Radek Šíma, Starosta Úsilného se za oslíka ve znaku obce vůbec nestydí. Foto Václav Pancer. Českobudějovické listy 4. 11. 2000.
Pavel Kašpárek - Radek Šíma, Na pouti posvětí Úsilné oslíka. Českobudějovické listy 26. 9. 2001
Pavel Kašpárek - Václav Mrázek - Marika Klierová, Úsilné uctilo kult sv. Václava. Foto Petr Stříbrný.Českobudějovické listy 29. 9. 2001
Václav Mrázek - Sukdolovský grunt v Úsilném. Rodopisná revue 2/2004. Plný text 
Jan Chmelík: Největší voluty v Čechách. Českobudějovické list, 13. 9. 2003.
Jan Chmelík: Kronikář nemůže být jenom pouhým sběratelem událostí. Českobudějovické listy, sobota 4. 10. 2003.
Václav Mrázek: Pomník obětem 1. světové války v Úsilném. Rodopisná revue. Ročník 10, 2008, č. 2. léto 2008.
Václav Mrázek: Rod Šimků na živnosti v Úsilném. Rodopisná revue. Ročník 10, 2008, č. 3, podzim 2008.

Literatura

Alois Sassmann, Hrdějovice s Opatovicemi 1350 - 2000. Vydal OÚ Hrdějovice, 2000. Obsahuje mj. samostatné kapitoly věnované  rodům v obcích Borek, Nemanice a Úsilné.
Václav Mrázek, 30 let sportovní a kulturní činnosti TJ SK Úsilné. Vyd. Obecní úřad a Tělovýchovná jednota,Úsilné 2000 il.
Václav Mrázek: Kronika Sboru dobrovolných hasičů v Úsilném 1906-2006. Vydal OÚ a SDH v Úsilném 2006.
Václav Mrázek: Rod Šimků na živnosti v Úsilném a na Světlíkách. Úsilné 2008.
Petr Andrle - Václav Mrázek: Úsilné či Voselno? Drobné pohledy do osmi století života jihočeské vesnice (1212-2012). Vydal OÚ Úsilné, 2012.
Petr Andrle: Dva kluci z Voselna. Vydal OÚ Úsilné, 2013.

Zpět na začátek stránky