Jihočeská genealogie - úvod ....


 

Chlum nad Malší

Chotýčany

Chudějov

Chlumec

Chrastí

Chvalešovice

Chlupatá Ves

Chrášťany

Chvalkov


Chlum nad Malší  mapka   Chytilův adresář 1915

Chlum nad Malší (Chum).   Správní vývoj: 1850 - 1943 samostatná obec, 1943 - 1945 osada obce Pořešín, 1945 - 11. 6. 1960 samostatná obec, od 12. 6. 1960 osada obce Svatý jan nad Malší.   Panství Nové Hrdy (Jiří hrabě Buquoy).   Fara Svatý Jan nad Malší. Osady: Nesměň.

Chlumec mapka  Chytilův adresář 1915 

 Chlumec. První písemná zmínka 1423.  Správní vývoj: do 1868 osada obce Velice, 1868 - 13. 6. 1964 samostatná obec, od 14. 6. 1964 osada obce Olešník.   Panství Hluboká nad Vltavou (Jan Adolf kníže ze Schwarzenbergu).   Fara Purkarec.

Chlupatá Ves, Horní Stropnice, 373 35 Chytilův adresář 1915
Chlupatá Ves  (Meziluží, Rauhenschlag). Změny názvu: vyhláškou ministerstava vnitra ze 7. 12. 1950 byl název Chlupatá Ves změněn na Meziluží. Původní název Chlupatá Ves byl obci  navrácen r. 1993. Správní vývoj: 1850 - 11. 6. 1960 samostatná obec, od 12. 6. 1960 osada obce Horní Stropnice. Panství Nové Hrady (Jiří hrabě Buquoy). Fara Dobrá Voda u Nových Hradů. Osady: Bedřichov, Dobrá Voda, Vesce. (dk)
Chlupatá Ves (599 m n. m.) se rozprostírá necelé 3 km od Horní Stropnice v údolíčku při Chlupatém (dříve Havraním) potoce. Je to poklidná víska o šesti domcích a 13 obyvatelích. V horní části vsi stojí barokní kaple se střešní zvoničkou a nedaleko od vsi je velkokapacitní kravín ze 70. let min. století. Existence vsi je doložena poprvé v rožmberském urbáři z r. 1379. Není vyloučeno, že zde původně stávala drobná tvrz, patřící ke stropnickému zboží. Po zrušení patrimoniálního zřízení se stala Chlupatá Ves samostatnou obcí, k níž náležely také Bedřichov a nepatrná osada Dobrá Voda, kterou ovšem nelze ztotožňovat s nedalekým slavným poutním místem. V pětatřiceti domech tehdy žilo celkem 192 osob. Roku 1950, kdy zde žilo 29 lidí, byla ves stále ještě obcí s vlastním MNV. Pak byla připojena k Horní Stropnici pod jménem Meziluží. Teprve v dnešní době jí byl navrácen její tradiční název Chlupatá Ves. (pk)

Články v novinách a časopisech
Jan Schinko, Chlupatá Ves, aneb Vnucené Meziluží. Českobudějovické listy, 19. 6. 1998. Zobrazit plný text
Johann Endt, Rodiny v Chlupaté Vsi. Originál článku Familien in Rauhenschlag vyšel v časopise Hoam! Č.2/1965, str. 34-35. Přeložil A. Sassmann.


Chotýčany mapka Chytilův adresář 1915

Chotýčany (Kotejcany, Schmidtgraben, Schmiedgraben, Kotegzan). První písemná zmínka 1378.  Správní vývoj: 1850 - 1868 osada obce Dobřejovice,  1868 - 30. 6. 1975 samostatná obec, 1. 7. 1975 - 23. 11. 1990 osada obce Ševětín, od 24. 11. 1990 samostatná obec.   Panství Hluboká nad Vltavou(Jan Adolf kníže ze Schwarzenbergu).    Fara Hosín.

Články v novinách a časopisech
Jan Suchan, Uhlířská ves Chotýčany. Výběr 2/1968, s. 31 - 33
F. J. Čapek, Svobodnické a manské lokality na Hlubocku (Dasný, Cirhan, Chotýčany). Výběr, roč. 12, č. 4/1975, s. 239 - 243.
Jan Schinko, Formanská hospoda v Chotýčanech. S kresbou autora. Deník Jihočeská pravda, 1993
Jan Chmelík, Když se jezdilo do Kotejčan pro hrách. Českobudějovické listy, 1. 7. 1994

Rodopisec P. Václav Pulec. Na prahu léta 1999 jsme vzpomněli už 55. výročí úmrtí pilného jihočeského genealoga P. Václava Pulce, rodáka z  Chotýčan (* 12.8.1876). Zemřel 23. 6. 1944 v Zahájí. O jeho životě, práci a genealogické sbírce napsal redaktor Výběru pan Čapek. (Čapek, František Josef: Význačný jihočeský genealog P. Václav Pulec - 45 let od jeho úmrtí. Výběr 1989, 26, 3, s. 32-33.)
Osobnosti P. Václava Pulce je také věnován článek s  fotografií v  Aktualitách časopisu Setkání č.6, 1994: Živá vzpomínka na dobrého kněze. Nekrolog otiskli v Časopisu Rodopisné společnosti československé, ročník 16, 1944, dvojčíslo 3-4, s.66-7. O P. V. Pulcovi píše Daniel Kovář v knize Zahájí, v kapitolce nazvané Zahájský Slavín. Kniha vyšla nákladem obce v nakladatelství Jelmo r. 1998, jako 10. svazek edice Drobnosti českého jihu.


Chrastí    Chytilův adresář tuto osadu neuvádí
 Osada Chrastí je skupina domů roztroušených podél cesty u cikánovského lesa v katastru obce Vrcov.
Literatura
Daniel Kovář, Borovany. Monografie obsahuje rovněž příspěvky k historii dvora Trocnova - Žižkova rodiště, obce Záluží (od 1949 nese jméno Trocnov), vsi Dvorec, obce Hluboká u Borovan, Radostic, Vrcova a osad Třebeč, Cikánov a Chrastí. Vydal OÚ České Budějovice ve spolupráci s Městem Borovany, 2000. Fotografie Petr Odložil, fotografie archivních materiálů Stanislav Loudát, archivní materiály poskytl SOkA Č. Budějovice, ISBN 80-238-5511-5.

Chrášťany mapka Chytilův adresář 1915

 Chrášťany (Chrastian). První písemná zmínka 1452 (1385). Správní vývoj: 8d 1850 samostatná obec. Panství Týna nad Vltavou (pražské arcibiskupství). Fara Chrášťany. Osady: Doubrava, Doubravka, Hosty, Koloměřice, Pašovice.

Články v novinách a časopisech
Jan Chmelík, Slepá bohyně usmířena lískovkou  Českobudějovické listy, 15. 7. 1994
Jan Chmelík, Poklad v Koloměřicích. Chrášťanští sousedé nedůvěřovali zápalkám. Českobudějovické listy 14. 12. 1994
Klára Chábová, V Chrášťanech je prý jinak veselo. Rodáci se setkají při stém výročí hasičského sboru. Českobudějovické listy, 19. 4. 1997
Klára Chábová, Dobří rodáci se vracejí do Chrášťan. Českobudějovické listy, 14. 7. 1997
Klára Chábová - Veronika Rochová, Jakpak je dnes u nás doma? Chrášťany. Českobudějovické listy, 18. 12. 1997
Martina Krausová, Exodus židovské rodiny Tanzerů a Springerů z Chrášťan na Vltavotýnsku. Výběr  [1998-] - 37/1 (2000), s. 48-50


Chudějov  mapka  Chytilův adresář 1915

Chudějov (Wieden). První písemná zmínka 1041. Správní vývoj: 1850 - 11. 6. 1960 osada obce Žumberk, od 12. 6. 1960 osada obce Žár. Panství Nové Hrady (Jiří hrabě Buquoy). Fara Žumberk. 

Chvalešovice Dříteň, 373 51  Chytilův adresář 1915

 Chvalešovice (Chvališovice, Chvalšovice, Chvalsovice, Chvaleschowitz). První písemná zmínka 1387. Správní vývoj: 1850 - 1880 osada obce Malešice, 1880 - 31. 3. 1976 samostatná obec, 1. 4. 1976 - 30. 6. 1985 osada obce Temelín, od 1. 7. 1985 osada obce Dříteň. Panství Hluboká nad Vltavou (Jan Adolf kníže ze Schwarzenbergu). Fara Bílá Hůrka. 

Chvalkov Čížkrajice, 374 01  Chytilův adresář 1915

Chvalkov (Kwalkohof, Chwalkahof). První písemná zmínka 1389. Správní vývoj: 1850 osada obce Kondrač, 1869 - 1880 uváděn jako osada obce Pěčín, do 1922 osada obce Kondrač, 1922 - 31. 12. 1975 osada obce Čížkrajice, 1. 1. 1976 - 31. 12. 1993 osada obce Trhové Sviny, od 1. 1. 1994 osada obce Čížkrajice. Panství Nové Hrady (Jiří hrabě Buquoy). Fara Žumberk.

Články v novinách a časopisech
Jan Chmelík, Geniální Leonardo da Vinci v Chvalkově na Českobudějovicku v bavlnkách.. Českobudějovické listy, 16.01.1998


Zpět na začátek stránky

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.