Jihočeská genealogie - úvod ...Adamov  Chytilův adresář 1915
Adamov (Malé Hory, Adamastadt, Adamstadtl). Správní vývoj: 1850 - květen 1922 osada obce Hůry, v květnu 1922 došlo k rozdělení obce Hůry na městys Adamov a obec Hůry. Květen 1922 - 23. 3. 1943 samostatná obec, 1943 - 1945 osada obce Rudolfov, 1945 - 31. 12. 1975 samostaná obec, 1976 - 1990 osada obce Rudolfov, od 24. 11. 1990 samostatná obec. Panství Hluboká nad Vlt. (Jan Adolf kníže ze Schwarzenbergu).  Fara Rudolfov.

Články v novinách a časopisech
F. J. Čapek, K počátkům hornického města Adamova ( 1554 - 1619). Výběr 22, 4, 1985, s. 249 - 257.
Jan Chmelík, Byl Petr Vok adamovským akcionářem?  Putování po městech a obcích českobudějovického okresu, v němž listujeme jejich minulostí. Českobudějovické listy 10. 9. 1993
Stanislav Kopecký, Adamov - historie, současnost (s reprofotem a popisem znaku obce), Českobudějovické listy 13. 12. 1994.
-lud-, Adamov oslavil 400 let . Českobudějovické listy, 12. 12. 1995.
-lud- , Kdysi slavné horní městečko Adamov plní dnes převážně funkci sídelního satelitu : pět let samostatnosti ve znamení řešení "slabých míst" - vozovek, sítě a dopravního napojení. Českobudějovické listy 14. 12. 1995.
Jan Chmelík, Hana Vítová dala fotbalistům košem. Čtyři sta let uplynulo od povýšení Adamova na královské městečko (zm. o rodu Schmidtmayerů a Čapků, Čapkovi na fotografii z atelieru Wildt, 1911). Českobudějovické listy 19. 1. 1996.
Karel Pletzer, Adamovský průvodce historií. Okolí obce spojuje slavná hornická minulost. (O monografii obce, kterou napsal Ing. F. J. Čapek. Českobudějovické listy 20. 12. 1996.
Karel Pletzer,  Recenze: F. J. Čapek, Adamov - bývalé horní město. Vlastivědný průvodce obcí. Adamov 1996. Výběr 34, 1, 1997, s. 81 - 82.
H. Klimek - T. Klimek, Jakpak je dnes u nás doma? Adamov. Těžba stříbra bývala hlavní obživou na Rudolfovsku. Adamovské doly doplatily na problémy s vodou. Pověst vypráví o pokladu s apoštoly v podzemí. Českobudějovické listy 16. 7. 1998.
Monografie
F. J. Čapek, Adamov - bývalé horní město. Součástí publikace je i starší text Stanislava Chábery Vycházka k Eliášovu dolu a kristaliniku Rudolfovského prahu. Je připojeno i pojednání Jana Kořána Alchymie v českobudějovickém hornictví 16. století. Vydal OÚ Adamov, 1996.