.

.---
Zpět na stránku:   Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue
Rodopisná revue - hlavní stránka

 V - Ž

..

...Vacek Jiří
Josef  Seegen a Adalbert Stifter. RR 9, 2007, 3, s. 10-11.

Valášek Hubert
Málo známá postava z dějin Telče - František Alois Mag z Maggu (1725-1804). RR 8, 2006, 3, s. 17.

Vaněčková Jana
Z domu U Kubalů z Vejrova. O osudech kartáčnického rodu ve Lhenicích čp. 98 a čp. 97. RR 6, 2004, 4, s. 12-13.
Kindlmanových „Honů“ sad. Jedna z mnoha kapitol lhenických peckářů - vzpomínky pamětnice. K rodišti Marie Kindlmannové, historiografky Lhenicka. RR 7, 2005, 2, s. 13.

Vávra Antonín
Hudební skladatel Carl J. A. Zeller a Dobrá Voda. [Českobudějovicko]. RR 7, 2005, 4, s. 1.

Vavroušková Anna
PhDr. Blažena Rynešová (*16. 7. 1900 Třeboň, † 15. 2. 1944 Praha). ČSPS roč. LI-LIII, 1943-1945, s. 136-137 (1946). Portrétní foto. RR 2, 2000, 2, s. 21.

Velikovská Emilie
Můj otec Václav Muška (1905 - 1978, ředitel školy ve Lhenicích). RR 5, 2003, 4, s. 8.

Velková Jitka
Tatínkovy Vodňany. [Autor Prof. MUDr. Ctirad John, CSc., 2008]. RR 10, 2008, 4, s. 1.
R. Berka: Vodňanské fotoateliéry. Nahlédnutí do jejich historie. MaG Vodňany, 2009. RR 12, 2010, 2, s. 13.
Dvě zastavení nad knížkami z Městského muzea a galerie ve Vodňanech. RR 12, 2010, 5-6, s. 5.
Dvořákova tiskárna - fenomén Vodňan první poloviny 20. století. RR 12, 2010, 7-8, s. 14.
K vodňanské premiéře vydání knihy „Druhý život Julia Zeyera“. Vodňany 2011. RR 13, 2011, 3, s. 5.
Novinka z městského muzea a galerie ve Vodňanech. Bibliografie díla Ing. Rudolfa Berky.RR 13, 2011, 3, s. 21.

Veseckých Alena a František
Vůně domova - III. setkání rodu Veseckých. (24. 6. 2000 Velký Ježov). Vesečtí z Vesce, Vestec, dnes osada o. Zvěstov okr. Benešov.
Kresba a popis znaku, RR 3, 2001, 3, s. 21-22.
O rytířství Veseckých. Tab. vývodu od roku 1534 (autor tab. Vlastimil Fiala). RR 3, 2001, 3, s. 22-23.
O autorech:
Povídání s paní učitelkou A. Veseckou.
Rozhovor Daniely Kramulové o genealogii Veseckých z Vesce. RR 4, 2002, 2, s. 24-25.
Výstava o minulosti rytířského rodu Veseckých z Vesce pod Blaníkem. Ref. Martin Slaboch. RR 5, 2003, 4, s. 31.

Vích Milan
Ze zapadlých kronik: Kronika lovecké chaty EMMA (Emmahütte). Tetřeví rok 1912. RR 12, 2010, 2, s. 1-2.

Vlačihová Miroslava
Jiří F. August Buquoy (1781-1851), novohradský vědec a vynálezce. RR 10, 2008, 3. s. 15.

Vlčka Ferdinand
Seznam vojínů zemřelých a na hřbitovech v Dobřanech pohřbených. Stránky z autorovy knihy Město Dobřany v historii a v době přítomné. Dobřany 1932. RR 11, 2009, 2, s. 20-23.

Volavka Vojtěch
Úryvek z úvodu k monografii „Karel Purkyně“, Praha 1942. RR 11, 2009, 2, s. 3.

Voldánová Helena
Město Brandýs nad Orlicí, můj rod a JUDr. F. B. Kadlčík. RR 1, 1999, 2, s. 11-12.
Mlynářský synek malířem. (Václav Šebele, 1835-1899, malíř Písecka). Tab., il. v textu. RR 3, 2001, 4, s. 23.

Vomáčková Iva
Všichni jsme příbuzní. Za letošnímu rodovým setkáním Riant / Ryant v Orlíku n. Vltavou. RR 2, 2000, 4, s. 13.
Legenda rodu Riant / Ryant. Ilustrace v textu. RR 3, 2001, 2, s. 20-21.
Ervín Sprenger a dívka s patentkou. (Osudy ředitele fy Waldes) Foto z rodinného archivu. RR 3, 2001, 4, s. 6-7.
2. setkání rodu Ryant - Riant -Ryjant, 8. 6. 2002 Zvíkov. Pozvánka, RR 4, 2002, 2, 2. s. obálky.
II. setkání rodu na Zvíkově. [Ryant - Riant - Ryjant, 8. 6. 2002]. RR 4, 2002, 4, s. 20.
K původu příjmení Ryant - Riant - Ryjant. RR 5, 2003, 1, s. 16.
Poslali ho do Prčic ... a on šel. [Kulové z Chotče]. RR 5, 2003, 2, s. 16-17.

Voneš Josef  J.
Vochozkové v Břilicích. [1931]. RR 5, 2003, 1, s. 15.
Vonešové - k historii jména a rodu z Drahotěšic. RR 8, 2006, 3, s. 8.

Vrbová Alena
Hartmann, Robert: Má vídeňská umělecká studia. Pro RR ed. Alena Vrbová. RR 8, 2006, 4, s. 16-18.
K pamětem profesora kreslení Roberta Hartmanna (1858-1952). RR 8, 2006, 4, s. 18.

Winder Ludwig
Poslední cesta arcivévody Františka Ferdinanda. (Winder, Ludwig: Der Thronfolger, 1938). Pro RR připravil Ing. Mojmír Chromý. RR 6, 2004, 3, s. 7-8.

Zilvar Zdeněk
Klub rodu Zilvarů - Silvarů. RR 6, 2004, 3, s. 20-21.

Želízko Jan Vratislav
Z výzkumných cest Dra Antonína Steckera, českého badatele v Habeši. RR 15, 2013, 3, s. 1-3.
K cestovateli:
H. Skočková: Perličky z českých matrik (Tyksa). RR on-line, roč. 13, 2011, č. 4,  s. 21.
M. Trnka: Příběh černouška pokřtěného v Praze. [Jan Křtitel Viktor Tyksa, 1886]. RR 15, 2013, 3, s. 1.
 Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue


 


..
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
.
.
...
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
..
.
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.