.

.---
Zpět na stránku:   Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue
Rodopisná revue - hlavní stránka
.  .
Redakční  články (red.)


...

1999
K rodu Zikmunda Wintera. (Upozornění na stať J. V. Šimáka v ČSPS XX, 1912). RR 1, 1999, 1, s. 23.

2000
Soupis rodokmenů městských rodů poděbradských. Soupis příjmení rodů obsažených v Hellichově rodopisné sbírce muzea v Poděbradech.
Otisk z časopisu Rodokmen ( jediné válečné číslo), Praha 1941. RR 2, 2000, 2, s. 24.

2001
Pozvánka do archivu: Státní okresní archiv Příbram. RR 3, 2001, 2, s. 29.
Dušičkové vzpomínání z kroniky píseckého gymnázia. Z Výroční zprávy C.a k. Gymnasia v Písku
za školní rok 1916-1917. Kronika ústavu, Písek 1917. RR 3, 2001, 3, s. 30.

2002
K rodovému původu Komenského (1592-1670). Z knihy F. Vyskočila: J. A. Komenský a kapitoly o jeho předcích, rodičích, příbuzných
a místě narození. Brno 1990. RR 4, 2002, 2, s. 18.
Pozvánka do Krajské vědecké knihovny v Liberci. (Text Václav Kříček). RR 4, 2002, 2, s. 22.
Ze starých časopisů. Časopis Rodopisné společnosti v Praze 1941 a 1944: první rodopisný archiv v Klatovech.
Rodový archiv Klatovska. RR 4, 2002, 3, s. 24-25.
Ze starých časopisů. Výběr 1989: Význačný jihočeský genealog P. Václav Pulec. RR 4, 2002, 3, s. 25.
Genealogií a heraldikou 2002. [Badatelský adresář roku 2002]. RR 4, 2002, 4, s.  23-30.

2003
Představujeme vám ... Městská knihovna Soběslav. Archivář Jan Lintner (1909-1977). RR 5, 2003, 1, 2 s. ob.
Náš elektronický rozhovor: Ing. Milan Daněk, šéfredaktor časopisu Jihočeský Herold. RR 5, 2003, 2, s. 6-7.
Na prázdninové téma o knížkách s autory a čtenáři Rodopisné revue. RR 5, 2003, 2, s. 28.
S příznivci Rodopisné revue na téma slavní a neslavní rodiče. RR 5, 2003, 4, s. 30-31.

2006
Věstník rodu Křikavů (Křikawů) a kmenů rodin s ním příbuzných, 1931-1932. RR 8, 2006, 3, s. 4. 
K rodu Křikavů: František Josef Křikawa (1851-1932), nejvyšší c. a k. úředník v Č. Budějovicích. (P. Koblasa), RR 8, 2006, 3, s. 4.

2007
Knihovna Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. RR 9, 2007, 2, s. 1.
Databáze matrik SOA v Třeboni on-line. RR 9, 2007, 2, s. 2.
Historická topografie Českého Krumlova (1424) 1459-1654 on-line. RR 9, 2007, 2, s. 8.
Stachy v Chytilově úplném adresáři království Českého (1915). RR 9, 2007, 3, s. 8.
K výstavě Šumavské obrázky z atelieru Seidel (do 13. ledna 2008). RR 9, 2007, 3, s. 14.
Zaujímavé linky pre zisťovanie svojich predkov. [-msp, SME]. RR 9, 2007, 4, s. 28.
Publikace „K dejinám genealogického výskumu na Slovensku“. Martin 2007. RR 9, 2007, 4, s. 28.

2008
Nové sešity edice Pramínek: Historický popis panství krásného Dvora na Žatecku, Rod básníka Antonína Sovy
a Politický okres Jindřichův Hradec v Chytilově adresáři 1915. RR 10, 2008, 3. s. 1.
Tradiční zemské periodikum - Sborník Národního muzea 1/2008. RR 10, 2008, 3. s. 26.
Pražský spolek Svatobor založil novou tradici. Dušičková návštěva Malostranského hřbitova. RR 10, 2008, 4, s. 9.
S erbem a slovníkem proti Hitlerovi (Dějiny a současnost č. 9/2008). RR 10, 2008, 4, s. 27.Letem českým světem. Český Krumlov a Českokrumlovsko v publikaci z roku 1898. RR 17, 2015, 2, s. 21-23.

2011
Jaké je to hezké - tři kováři v chalupě. Rod Klementů, Brloh na Českokrumlovsku. [1996]. RR 13, 2011, 3, s. 19.

2013
Pomník obětem světových válek před kostelem Umučení sv. Jana Křtitele v městečku Záblatí, okr. Prachatice.
Foto Ing. Jan Mertlík, 2012. RR 15, 2013, 1, s. 30.
Dvacet minut s historií šumavské obce Knížecí Pláně. [Dokument ČT]. RR 15, 2013, 3, s. 29.Letem českým světem. Český Krumlov a Českokrumlovsko v publikaci z roku 1898. RR 17, 2015, 2, s. 21-23.

2014
Z Písecka. [Olešná, okr. Písek]. RR 16, 2014, 3, s. 22.

2015
Letem českým světem. Tábor a Táborsko v publikaci z roku 1898. RR 17, 2015, 1, s. 20-22.
Letem českým světem. Český Krumlov a Českokrumlovsko v publikaci z roku 1898. RR 17, 2015, 2, s. 21-23.

 Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue


 


.
.
.
.
..
.
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.