.

.---
Zpět na stránku:   Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue Rodopisná revue - hlavní stránka

 R 

..

...

Račák Jan - Řezníček Jiří
Příprava Obecní muzejní expozice v Rožmitále na Šumavě
. RR 9, 2007, 4, s. 10-11.

Rameš Václav
Státní oblastní archiv v Třeboni. S přehledem sborníků Archivum Trebonense 1991-2002.
RR 8, 2006, 3, s.5-7.

Redakce Soupis článků a zpráv

Reil, Roman
Maloúpská kniha rodokmenů.
Z historie Malé Úpy. Záznamy moudrého faráře. Jména dávná i současná.
[Kniha sepsaná a ilustrovaná farářem P. Aloisem Krskem, který v Horní Malé Úpě působil v letech 1891-1904].
Fond Státního okresního archivu v Trutnově. RR 3, 2001, 3, s. 26-27.

Reisner Václav
Dějepisec umění František Xaver Jiřík a „Lásenická Madona“.
RR 14, 2012, 3, s. 16-17.

Rektoris Ladislav
Co mne přivedlo k hledání předků.
RR 9, 2007, 1, s. 2.

Rérych Břetislav
„Za živa zdála se nevrlá, leč Bohu se líbila.“
Posmrtné poznámky písařů polenských  o zemřelých měšťanech z let 1676-1775. Z literátské knihy města Polné. RR 14, 2012, 1, s. 8-9.

Rosenbaum Zdeněk
Původem z povodně ...
(V textu foto zatopené Letenské ul. v Praze 1940).RR 1, 1999, 2, s. 7.
Pamětní deska. V příloze info z knihy Karla H. Sklenáře o pěvkyni Gabriele Roubalové (1843-1922), jejím původu a zámořském pedagogickém působení v Melbourne. RR 1, 1999, 4, s. 22-23.
Památná místa. Fejeton z okolí Berouna. RR 3, 2001, 3, s. 17.
Svatební cesta. RR 6, 2004, 3, s. 23.

Roubík František
Poštovní stanice, sběrny a poštmistři v jižních Čechách do roku 1850.
[1970]. Volná příloha, RR 13, 2011, 4.
O autorovi: Flegl, Michal: František Roubík a česká historická vlastivěda. RR 12, 2010, 7-8, s. 7-8.

Rozsívalová Eva
Václav Trnka z Křovic, profesor na lékařské fakultě v Trnavě, Budíně a Pešti.
RR 9, 2007, 1, s. 22-24.

Ryant Charles J. jr.
Všichni jsme příbuzní.
Na okraj rodového setkání Riantů / Ryantů. Z úvodní řeči pro rodové setkání na Orlíku 10. 6. 2000 pro Rodopisnou revue vybral a přeložil Jiří Ošanec. RR 2, 2000, 2, s. 1-2.

Ryantová Marie
Počátky rodu Ryantů.
(Hrazany, Písecko). Mapka v textu. RR 4, 2002, 1, s. 18-19.

 Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue


 


.
.
.
.
..
.
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.