.

.---
Zpět na stránku:   Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue Rodopisná revue - hlavní stránka
....
 Antonín Nikendey 
..

...

2000
Život zasvěcený lesu. (František Peřina,1877-1957, ved. lesní hospodář města Českých Budějovic.
S výběrovou bibliografií odborných prací Františka Peřiny. RR 2, 2000, 4, s. 5.
Cvrčkův mlýn. [Obec Brloh]. Vzpomínky Františka Jakeše pro RR připravil Ing. A. Nikendey. RR 5, 2003, 3, s. 14.

2003
Eduard Bass a Horní Sněžná. Dokumenty, které nezapadnou. RR 6, 2004, 1, s. 28-29.

2004
Josef Havlíček (1873-1942). Vrchní lesní správce knížete ze Schwarzenbergu a synovec Karla H. Borovského.
Tab. Předkové a nejbližší příbuzní vrchního lesního správce Josefa Havlíčka. RR 6, 2004, 2, s. 12-13.

2005
Malé biografie z loveckého zámku Ohrada (1). Václav Špatný (1807 - 1882), zakladatel Lesnického a mysl. muzea Ohrada. RR 7, 2005, 1, s. 1-3.
Malé biografie z loveckého zámku Ohrada (2). Karel Hönig (1842 - 1892). Vedoucí lesní zaměstnanci, kteří rozšiřovali sbírky Lesnického
a mysliveckého muzea Ohrada,  pověření správou zámku a revíru Borek s bažantnicí: Karel Hönig (1842 - 1892). RR 7, 2005, 2, s. 3.
Malé biografie z loveckého zámku Ohrada (3). Karel Říha (1860 - 1936). Vedoucí lesní zaměstnanci, kteří rozšiřovali sbírky Lesnického
a mysliveckého muzea Ohrada, pověření správou zámku a revíru Borek s bažantnicí: Karel Říha (1860 - 1936). RR 7, 2005, 3, s. 9.
Vzpomínky na Horní Planou. [Se dvěma snímky paní Johanny Müller z čp. 79 (1938)] RR 7, 2005, 3, s. 13.
Malé biografie z loveckého zámku Ohrada (4). František Janovský (1893 -1945).Vedoucí lesní zaměstnanci, kteří rozšiřovali sbírky Lesnického
a mysliveckého muzea Ohrada, pověření správou zámku a revíru Borek s bažantnicí: František Janovský (1893 -1945). Se stručným nástinem rodokmenu vrchního lesního správce Františka Janovského a s přehledem bibliografie prací F. J. z let 1929-1939. RR 7, 2005, 4, s. 12-13.

 
2006
Malé biografie z loveckého zámku Ohrada (5). Jan Ježek (1887-1953). Vedoucí lesní zaměstnanci, kteří rozšiřovali sbírky Lesnického a mysliveckého muzea Ohrada, pověření správou zámku a revíru Borek s bažantnicí: Jan Ježek (1887-1953). RR 8, 2006, 1, s. 4.
Malé biografie z loveckého zámku Ohrada (6). Bohuslav Švarc (*1921).Vedoucí lesní zaměstnanci, kteří rozšiřovali sbírky Lesnického a mysliveckého muzea Ohrada, pověření správou zámku a revíru Borek s bažantnicí: Ing. Bohuslav Švarc (*1921). K seriálu je doplněna fotografie Karla Höniga.
RR 8, 2006, 2, s. 9.
Zapomenutý jihočeský umělec Jan Pták. RR 8, 2006, 2, s. 17-19.
Malé biografie z loveckého zámku Ohrada (7). Vilém Hall (1920-1992). Vedoucí lesní zaměstnanci, kteří rozšiřovali sbírky Lesnického a mysliveckého muzea Ohrada, pověření správou zámku a revíru Borek s bažantnicí: Vilém Hall (1920-1992). RR 8, 2006, 4, s. 2.

2007
Vzpomínka na vynikajícího vědce, prof. PhDr. Eduarda Eisenmeiera (1905-1992). RR 9, 2007, 4, s. 27.

2011
Gregor Řežábek, zakladatel Mysliveckého bratrstva sv. Eustacha v Hluboké. RR 13, 2011, 2, s. 11-13.
Z poštovních vzpomínek. Příběh staré fotografie z Horní Plané. [Dostavník, rod Prixů]. RR 13, 2011, 4, s. 15.
O autorovi: Trnka, Miloslav: Ing. Antonín Nikendey (1920-2011). Bibliografie jeho prací publikovaných v lesnické, myslivecké a historicko-vlastivědné literatuře v letech 1947-2010. Volná příloha, 11 stránek, RR 13, 2011, č. 2.

 Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue


 


.
.
.
.
..
.
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.