.

.---
Zpýt na stránku:   Auto°i a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue
Rodopisná revue - hlavní stránka
..
Rostislav Václav Nýmejc 
..

...

1999
První historické setkání rodu Nýmejc¨ v Nepomuku.
P°ílohy: Rodové schéma p°edk¨ a potomk¨ malí°e Augustina Nýmejce, 1620-1988.
Program setkání 28. srpna 1999. RR 1, 1999, 2, s. 16-18.
Ohlédnutí za 1. historickým setkáním rodu Nýmejc¨ v Nepomuku. RR 1, 1999, 4, s. 14-15.
 

2000
Akademický malí° Augustin Nýmejc (1861-1938)
. Tab. vývodu ze dvou generací p°edk¨ ak. mal. prof. A. Nýmejce.
Ilustarce a portrétní foto v textu. RR 2, 2000, 1, s. 18-19.
Nejstarší historie bývalé kní×ecí vsi Svibice do roku 1848. (Týšínsko, rod L. Wielucha 1902-1986). RR 2, 2000, 3, s. 24-27. 

2002
Druhé historické setkání rodu Nýmejc¨ v Nepomuku.
RR 4, 2002, 2, s. 1.
Vedou všechny cesty do ěíma? [Setkání rodu 24. 8. 2002]. RR 4, 2002, 4, s.  21. 

2003
Co praví archivní prameny.
Z Almanachu rodu Nýmejc¨. RR 5, 2003, 1, s. 20.
Spory strakonických s vrchností - maltézskými rytí°i v 17. století. RR 5, 2003, 2, s. 1-4. 

2007
Všechny cesty vedou do Nepomuku aneb III. historické setkání rodu Nýmejc¨.
Pozvánka. RR 9, 2007, 2, s. 23-24.
III. Historické setkání rodu Nýmejc¨. RR 9, 2007, 4, s. 17.
P°edci, ×ivot a dílo akademického malí°e Augustina Nýmejce (1861-1938). 1. Ŕást. RR 9, 2007, 4, s. 24-26. 

2008
P°edci, ×ivot a dílo akademického malí°e Augustina Nýmejce (1861-1938). 2. Ŕást
. RR 10, 2008, 1, s. 18-19. 

2012
Ohlédnutí za IV. historickým setkáním rodu Nýmejc¨.
RR 14, 2012, 3, s. 8-9.


 Zpýt na stránku:  Auto°i a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue


 


.
.
.
.
..
.
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.