..
.........
Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue
Rodopisná revue - hlavní stránka

Jan MAREŠ

..

...

  

1999
Hans Mager, šumavský genealog.
RR 1, 1999, 1, s. 2.
Brucknerovi předkové byli Jihočeši. (Rodokmen v muzeu skladatele v Ansfelden). RR 1, 1999, 1, s. 12-13.
Denní chleba od Zephyrina Zettla. (Nářeční klasik německé šumavské poezie, 1876-1935, s ilustrací A. Liebschera Kroje v Královském hvozdě, 1882). RR 1, 1999, 2, s. 14-15.
O významu slova krajan. (Zamyšlení nad budějovickou Krajinskou ulicí, původně Landstrasse). RR 1, 1999, 4, s. 1.
 

2000
Vonička ze šumavské čítanky.
(Spisovatel Gottfried Trnka, rodák z Polné na Šumavě.Překlad ukázek Listujeme: Adalbert Stifter. K rubrice Krajem já šel ... , RR 7, 2005, 3, druhá strana obálky.
z díla, il. a foto v textu). RR 2, 2000, 3, s. 22-23.

 
2001
Ochranitelka rodové paměti.
Spisovatelka a rodopisná badatelka Franziska Greipl, 1877-1965. S ukázkou z díla (Chytrá selská dcera) v překladu autora. RR 3, 2001, 1, s. 4-5.
Tam kdesi stojí dům ... (Spisovatel Josef Gangl, 1868-1916, rodák z Benešova nad Černou).Ilustrace z archivu autora. Tab: Předkové básníkovy maminky Marie Gangl rozené Kastl z Kaplicka, Předkové Josefa Gangla z otcovy strany (zprac. M. Trnka). RR 3, 2001, 4, s. 1-4.

 

2002
Dichtl, Josef, Vítkův Kámen a Vítkův Hrádek.
(K historii osídlení). Z časopisu Hoam!, č. 9-10, 1980 přel. Jan Mareš. RR 4, 2002, 1, s. 1-3.
Katolický kněz a nářeční básník Josef Dichtl (1910-1986), rodák z Polečnice (Neustift). Ilustrace: Znak selského rodu Dichtlů, autor Dr. Alois Milz. RR 4, 2002, 1, s. 3.
Buquoy, Margarete, Z dějin obce Pohoří na Šumavě. Dějiny založení osady Pohoří (Buchers) na Šumavě a evropská kolonizace 18. století. Zbudování kostela v Pohoří na Šumavě a jeho duchovně-historické pozadí. Pohoří na Šumavě a sociální reformy osvícenského století. Z pamětního spisu autorky (1991) přel. Jan Mareš. Tab. přímé linie předků autorky, dok. foto v textu. RR 4, 2002, 1, s. 8-15.
Gottsmich, Severin Ignaz: O Přídolí. Překlad Jan Mareš. Otisk z Mareš, Jan: Kohoutí kříž. Šumavské ozvěny [on line] 2001-2009, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. RR 4, 2002, 2, s. 4.

 
2003
Ani sebeosamělejší lidská stopa nemůže zaniknout.
K práci J. Endta o rodových jménech v Dlouhé Stropnici (1650-1850). RR 5, 2003, 2, s. 8.
Endt, Johann: Charakteristická rodová jména z Dlouhé Stropnice podle záznamů z let 1650-1850. Přel. J. Mareš. RR 5, 2003, 2, s. 9-12.

 
2005
Dobrovodský kostelík nad Horní Planou
. Překlad Jan Mareš, Česko-bavorské Výhledy č. 16, 19. 8. 1992. Listujeme: Adalbert Stifter.
K rubrice Krajem já šel ... , RR 7, 2005, 3, druhá strana obálky.


 Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue


 


.
.
.
.
..
.
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.