..
.........
Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue Rodopisná revue - hlavní stránka
..
Anna KUBÍKOVÁ
..

...

1999
Nejslavnější chvalšinský rodák Josef Rosenauer. Z pamětní publikace Život a dílo Josefa Rosenauera (1735-1804) vydané ve Chvalšinách 1991. Připojena tab. rozrodu potomků ředitele schwarzenberské vodní dopravy Ing. Josefa Rosenauera a Alžběty Neumannové zpracovaná podle přehledu z rodinného archivu Vlasty Potužníkové z Českých Budějovic. RR 1, 1999, 3, s. 6-11.

2000
Rodina a potomci rožmberského kancléře Václava Albína z Helfenburka. RR 2, 2000, 1, s. 1-3.

2001
Českokrumlovská rodina Aneisova. (Malíři ve službách Jana Kristiána z Eggenbergu). RR 3, 2001, 1, s. 8-9.

2002
Co nám může dnes řící jeden barokní českokrumlovský pomník. [Sloup s kapličkou vedle domku čp. 69 v Rooseveltově ulici, dříve Adalberta Stiftera]. RR 4, 2002, 3, s. 3-4.

2003
O původu matky Záviše z Falkenštejna. RR 5, 2003, 3, s. 1-3.

2005
Dodatek ke genealogii Albínů z Helfenburka. RR 7, 2005, 1, s. 6.

2007
Nejčastěji používaná křestní jména v Českém Krumlově na přelomu 16. a 17. století. RR 9, 2007, 2, s. 3.

2008
Markéta Babenberská a Krumlov. RR 10, 2008, 2, s. 5.

Literatura
Ref. k vydání publikace Moravské a slezské urbáře (Praha 2002). RR 5, 2003, 4, s. 19.


 

 Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue

 

 


.
.

.
.
..
.
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.