..
.........
Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue
Rodopisná revue - hlavní stránka
..
Daniel KOVÁŘ
..

...

  

2002
Modrá krev v Českých Budějovicích 1850-1918.
Příloha: Jmenný seznam šlechtických rodin, jejichž příslušníci působily v období mezi lety 1850-1918 v metropoli   jihu Čech. RR 4, 2002, 1, s. 7.

2003
Jižní Čechy nerodí jen sedláky, aneb Světoběžníci z Lišova a Ledenic. RR 5, 2003, 3, s. 12-13.

2004
Reinhold Huyer, zpráva o životě archivářově. Bibliografie prací Reinholda Huyera se vztahem k jižním Čechám.
Rejstřík k bibliografii.  RR 6, 2004, 4, s. 5-10.

2005
Adalbert Stifter a České Budějovice. [Spisovatelův jmenovec Adalbert Stifter (1790 - 1862),
veterán napoleonských válek a hejtman budějovických ostrostřelců]. RR 7, 2005, 3, s. 7.

2006
Jaké bylo počasí před 450 lety. [„O způsobu časův Anno 1555“]. RR 8, 2006, 4, s. 12.

2007
Z počátků dopravního značení v království Českém. RR 9, 2007, 1, s. 1.
O panu Kryštofovi Kořenském z Terešova. RR 9, 2007, 2, s. 5-7.
Několik vět o českobudějovické vile Tivoli. RR 9, 2007, 3. s. 1.
Jihočeský genealog, historik a učitel Josef  Vobořil. RR 9, 2007, 4, s. 2-3.

2008
O kostelní věži v Olešnici u Trhových Svinů. RR 10, 2008, 2, s. 6-7.
Tři rukopisy Josefa Vobořila o Kališti a Třebotovicích. RR 11, 2009, 1, s. 1.
Vzestup a pád olešnického statku. Olešnice na Trhosvinensku ve světle dvou pramenů ze 16. a 17. století. RR 11, 2009, 1, s. 4-9.

Přehledy literatury
Novinky vlastivědné literatury z jižních Čech. RR 2, 2000, 2, s. 25-26.
Novinky jihočeské regionální literatury. RR 4, 2002, 1, s. 30-31.
Novinky jihočeské regionální literatury. RR 4, 2002, 2, s. 23.
Novinky jihočeské regionální literatury. RR 4, 2002, 4, s. 18-19.
Novinky vlastivědné literatury z jižních Čech. RR 5, 2003, 4, s. 34-35.
Novinky vlastivědné literatury z jižních Čech. RR 6, 2004, 3, s. 24-25.
Novinky jihočeské regionální literatury. RR 6, 2004, 4, s. 30.
Novinky jihočeské regionální literatury. RR 7, 2005, 1, s. 20-21.
Staré Budějovice. Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic, 1/2005. RR 7, 2005, 3, s. 4.
Novinky jihočeské regionální literatury. RR 7, 2005, 4, s. 31-33.
Novinky jihočeské regionální literatury. RR 8, 2006, 1, s. 28.
Novinky jihočeské regionální literatury. RR 8, 2006, 4, s. 24-25.
Novinky jihočeské regionální literatury. RR 9, 2007, 1, s. 25-26.
Novinky jihočeské regionální literatury. RR 9, 2007, 2, s. 28.
Novinky jihočeské regionální literatury. RR 9, 2007, 3, s. 27.
Novinky jihočeské regionální literatury. RR 9, 2007, 4, s. 29-30.
Novinky jihočeské regionální literatury. RR 10, 2008, 1, s. 25-26.
Novinky jihočeské regionální literatury. RR 10, 2008, 4, s. 28-30.
Novinky jihočeské regionální literatury. RR 11, 2009, 1, s. 33-36.
Novinky jihočeské regionální literatury. RR 11, 2009, 2, s. 26.
Novinky jihočeské regionální literatury. RR 12, 2010, 2, s. 18.
Novinky jihočeské regionální literatury. RR 12, 2010, 11-12, s. 22.
Literatura o jižních Čechách, vydaná v roce 2011. RR 14, 2012, 1, s. 18-21.
Novinky regionální literatury vydané v roce 2012. RR 15, 2013, 1, s. 31-32.

 

 Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue

 

 


.
.

.
.
..
.
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.