..
.........
Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue
Rodopisná revue - hlavní stránka
..
 Pavel KOBLASA
..

...

  
2000
Příspěvek k dějinám rodu hrabat Czerninů z Chudenic. Czerninové na Jindřichově Hradci. RR 2, 2000, 1, s. 4-5.
Stropnický koryfej Franz Steinko. (1850-1934, vlastivědec Novohradska). RR 2, 2000. 1. s. 24.
O majetkových poměrech hrabat Czerninů z Chudenic.
Fideikomisní panství Chudenice, Jindřichův Hradec, Petrohrad a Mašťov. Mapky v textu. RR 2, 2000, 2, s. 4-5.
Upomínka na starostu Budějovic. (Josef Anton Adalbert Taschek, 1857-1939). RR 2, 2000, 4, s. 16-17.
 

2001
Hraběcí rodina Pálffy v Čechách. [Panství Březnice, Merklín, Hradiště u Blovic]. RR 3, 2001, 1, s. 3.
Archivnictví v novodobém Estonsku. Několik vět o Městském archivu v Tallinu. Pohled do estonské historické literatury vydané v letech 1994- 1999. Foto v textu, mapka. RR 3, 2001, 1, s. 20-21.
Esterházy - nejbohatší rodina v Evropě. [Znak, rodopisné schema, literatura]. RR 3, 2001, 2, s. 5.
Maďarská šlechta na Vltavotýnsku. Rodokmen svobodných pánů Derscényi de Derscény. RR 3, 2001, 3, s. 12-13.
Jindřichohradecké panství ve světle prvních písemných zmínek. [Korekce dat uvedených ve starší literatuře]. RR 3, 2001, 4, s. 24-25.
 

2002
Přehled schwarzenberských zámků v Čechách. RR 4, 2002, 1, s. 16-17.
Diplomat na Červené Lhotě. (Johann Schönburg-Hartenstein, 1864-1937). RR 4, 2002, 2, s. 15.
 

2003
K výročí narození konzervativního politika Eduarda Taaffeho. RR 5, 2003, 1, s. 4-5.
O posledních majitelích relikviáře sv. Maura. Rod Beaufort - Spontin. RR 5, 2003, 2, s. 14-15.
Ledenický měšťanosta Josef  Duda. RR 5, 2003, 4, s. 11.
Estonské ozvěny. RR 5, 2003, 4, s. 21.
 

2004
Smutný osud archiváře Fabiana. RR 6, 2004, 2, s. 10.
Černínská zámecká nemocnice v Jindřichově Hradci. RR 6, 2004, 3, s. 4-5.
Okrajová úvaha o správním členění ČR. RR 6, 2004, 4, s. 24.

 
2005
Jak vznikla dominikální osada Růžov u Ledenic. RR 7, 2005, 1, s. 10.
Učitel Zdiarsky skončil jako vězeň N 89. [Emerich Zdiarsky, 1873 - 1945]. RR 7, 2005, 1, s. 29.
Sláva a význam knížat Esterházy de Galántha. RR 7, 2005, 2, s. 10-11.

 
2006
Ledenický grunt číslo 66. RR 8, 2006, 1, s. 12.
První sčítání lidu na Jindřichohradecku. Přehled obcí bývalého soudního okresu J. Hradec. RR 8, 2006, 2, s. 8.
Éra brazilských císařů. RR 8, 2006, 2, s. 22-23.
František Josef Křikawa (1851-1932), nejvyšší c. a k. úředník ve městě České Budějovice. RR 8, 2006, 3, s. 4.

 
2007
Kdo žil v Holičkách. [Třeboňsko]. RR 9, 2007, 1, s. 14.
Panství Štěkeň a Windischgraetzové. RR 9, 2007, 2, s. 12-13.
Lhotský dvůr na třeboňském panství. RR 9, 2007, 3, s.  14.
Fideikomisní panství Landštejn. RR 9, 2007, 4, s. 14-15.
Nejstarší blažejovská matrika. RR 9, 2007, 4, s. 17.
Vlkovice a vlkovičtí hospodáři. [Třeboňsko]. RR 9, 2007, 4, s. 18.
 

2008
Černínská sbírka starožitností. RR 10, 2008, 1, s. 1.
Kdo byl Olivier hrabě Lamezan-Salins? RR 10, 2008, 2, s. 2-3.
Nejstarší inventář štěkeňského zámku. RR 10, 2008, 2, s. 4.
Konec feudalismu ve Svaté Kateřině na Čáslavsku. RR 10, 2008, 2, s. 20.
Stařičký mecenáš z Lannovy třídy. [Listujeme ... Baron Bohuslav Mundy, 1816-1896]. RR 10, 2008, 3, 2. s. obálky.
Panství Lukavice a hraběcí rodina Schönbornů. RR 10, 2008, 3. s. 2-3.
Vyšné v zrcadle nelítostného času. RR 10, 2008, 3. s. 14.
Fürstenberské panství Křivoklát před pozemkovou reformou. Rubrika Ad fontes ... RR 10, 2008, 3. s. 26.
Svědectví archivů o kolodějském zámku. RR 10, 2008, 4, s. 12-13.
Vývoj libochovického panství od 17. století. RR 10, 2008, 4, s. 17-19.
 

2009
Rodina Desfours-Walderode a její državy v Čechách. RR 11, 2009, 1, s. 11-12.
Pruská vojska na Frýdlantsku. RR 11, 2009, 1, s. 29.
Tachovské panství po smrti maršála Windisch-Grätze. RR 11, 2009, 2, s. 17-19.

 

2010
Rodinný archiv Paarů ve Vídni. RR 12, 2010, 1, s. 1-2.
Čtyři generace Hietlerů v pohořských matrikách. [Pohoří na Šumavě / Buchers]. RR 12, 2010, 2, s. 3-4.
Pomístní názvy na kolowratském panství Dvory. RR 12, 2010, 3-4, s. 9.
Portréty hradeckých pánů na čalouníkově domě. [Jan Trevisan]. RR 12, 2010, 5-6, s. 18-19.
Zemanský rod Zerdahelyi a historik František Palacký. RR 12, 2010, 9-10, s. 11-12.

 

2011
Povýšení Chodova na město. RR 13, 2011, 1,  s. 12-14.
Jindřiš vznikla na Jindřichově pasece. [Jindřiš /Heinrichschlag, okr. J. Hradec]. RR 13, 2011, 2, s. 6-9.
Zay de Csömör - uhrovečtí páni. [Uhrovec / Zayugróc, Slovensko]. RR 13, 2011, 3, s. 1-4.

 

2012
Archiv knížat Blücher von Wahlstatt. [Berlín]. RR 14, 2012, 2, s. 4-5.
Černínský archivář Tischer a jeho rodina. [1831-1910]. RR 14, 2012, 2, s. 16.
Svobodní páni Riese-Stallburg v Českém království. RR 14, 2012, 3, s. 5-6.

 

2013
Jindřichovické panství ve druhé polovině 19. století. [Krušnohoří]. RR 15, 2013, 1, s. 6-7.
Rodinný archiv Auerspergů ve Vídni. RR 15, 2013, 1, s. 18-20.
Razumovští a Picchioniové na Českém Rudolci. RR 15, 2013, 2, s. 3-5.
Uherská linie hrabat Chotků. S přehledem „Schema rodinného archivu Brunswick-Chotek“. RR 15, 2013, 3, s. 4-7.
 

2014
Česká Olešná a její novodobí majitelé. [Jindřichohradecko]. RR 16, 2014, 1, s. 11-12.
Dědictví barona Stillfrieda. [Zámek Červená Lhota]. RR 16, 2014, 2, s. 1-3.
České stopy v Banátu. [Osady Bígr, Eibenthal, Gernik, Rovensko, Svatá Helena]. RR 16, 2014, 3, s. 18-21.

 

2015
Eugen Czenin byl vzorem šlechtice a vzácného lidumila. RR 17, 2015, 1, s. 14-15.
Kounicové a Nový Zámek. RR 17, 2015, 2, s. 18-19. 

Anotace, recenze, zprávy
- Georg Zoerlipp, Kurze Geschichte des Fürstlichen Hauses Fürstenberg (1994). RR 2, 2000, 3, s. 29.
- Zoltán Ujváry, Bezdomovcem ve své vlasti (Szülöföldön hontalanul). Praha 2000. RR 2, 2000, 3, s. 29.
- Literatura o Jindřichohradecku v němčině. [R. Hemmerle, Heimat im Buch. München 1996]. RR 2, 2000, 3, s. 29.
- První číslo časopisu Menhart, srpen 2000 (historie a místopis Jindřichohradecka). RR 2, 2000, 4, s. 1.
- Genealogické střípky z Maďarska. [Attila Bánó, Régi magyar családok. Budapest 1996]. RR 2, 2000, 4, s. 24.
- Novohradské panství. Z úvodu knihy Místopis Novohradských hor. České Budějovice 2001. RR 4, 2002, 1, s. 15.
- Od sousedů, z Evropy. Z maďarské historické literatury 90. let XX. století. RR 4, 2002, 1, s. 32.
- Staré Budějovice. Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic, 1/2005. RR 7, 2005, 3, s. 4.
- Ozvěny z historicko-vlastivědné literatury Jindřichohradecka. RR 11, 2009, 2, s. 10.
- Některé novinky z literatury o uherské šlechtě. RR 14, 2012, 2, s. 23.
- Nová literatura o uherské šlechtě. RR 14, 2012, 3, s. 26-27.

2016

- Péče o korunovační klenoty v období monarchie. RR 18, 2016, 1, s. 12-15.

 .

.

 

 Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue

 

 


.
.

.
.
..
.
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.