..
.........
Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue
Rodopisná revue - hlavní stránka
..
 Michal FLEGL
..

.....

2001
Karel Němec - výtvarník, národopisec a muzejník. [Rodák ze Zářečí u Horažďovic, 1886-1972].
Fotografie z archivu autora. RR 3, 2001, 3, s. 10.
Karel Němec - regionální historik a archivář. RR 3, 2001, 4, s. 30.

2004
Z dějin mlynářského rodu Dyků. Tab. Pokrevní linie. RR 6, 2004, 3, s. 16-18.
Rod mlynářů Dyků na Plzeňsku. Tab. Pokrevní linie Dyků a Haidlmaierů. RR 6, 2004, 4, s. 1-3.

2005
Mlynářské rody Kieswetterů a Dyků na Plzeňsku. RR 7, 2005, 1, s. 7-9.
Děti z Břízského mlýna. RR 7, 2005, 2, s. 14-16.
Rod Dyků - z mlynářů lesníky. RR 7, 2005, 4, s. 24-25.

2006
Rod Dyků - pokračování lesnické tradice. RR 8, 2006, 1, s. 13-16.
Dykovská miscelanea. RR 8, 2006, 2, s. 20-21.
Povodně na Berounce v roce 1872. RR 8, 2006, 3, s. 18.
Koláče z Břízského mlýna. RR 8, 2006, 4, s. 22-23.

2007
První pražský galerista Mikuláš Lehmann. RR 9, 2007, 3, s. 19-21. 

2008
Staropražský mlynářský rod Strašpitlů. RR 10, 2008, 1, s. 8-9.
Mlynář Václav August Schulz a jeho rod. RR 10, 2008, 2, s. 21-23.
Dykové mimo rámec rodokmenu. RR 10, 2008, 4, s. 14-15.

2009
K vydání mé nové publikace „Jan Dyk a rody spřízněné.“ Ed. Pramínek sv. 19, Praha 2009. RR 11, 2009, 2, s. 10. 

2010
Třetí dykovské zastavení: Stopami Fleglů a Pluhařů. RR 12, 2010, 2, s. 14.
Hrob historika Josefa Šusty u kostela sv. Matěje v Praze. RR 12, 2010, 3-4, s. 2.
Tycho Brahe a osud Kurzova letohrádku na Hradčanech. RR 12, 2010, 5-6, s. 1-2.
František Roubík a česká historická vlastivěda. RR 12, 2010, 7-8, s. 7-8.
Růže z Tetína. [Anna Vojáčková, † 1896]. RR 12, 2010, 9-10, s. 13-15.
Jan Heller - biblista a religionista. [1925-2008]. RR 12, 2010, 11-12, s. 19-20.

2011
Dobroslav Líbal - historik umění a památkář (1911-2002). RR 13, 2011, 1,  s. 15-17.
České exulantské rody v Sasku v 17. století. RR 13, 2011, 2, s. 15-16.
Alois Kubíček - historik architektury a památkář. RR 13, 2011, 3, s. 10-12.
Bohumír Kozák (1885-1978) - architekt a kreslíř staré Prahy. RR 13, 2011, 4, s. 7-9.

2012
Josef  Tlapák, historik zemědělství a lesnictví, archivář a muzejník. RR 14, 2012, 1, s. 10-12.
Maršál Dagobert hrabě Wurmser a toleranční evangelíci v Praze. RR 14, 2012, 2, s. 18-19.
Vzpomínka na historika Hugo Rokytu. RR 14, 2012, 3, s. 7.
Čeněk Dušek - život a dílo. [1843-1918]. RR 14, 2012, 3, s. 14-15.

 2013
Sestry Kalašovy. [Klementina, Marie a Zdenka]. RR 15, 2013, 1, s. 16-17.
Památce Augusta Sedláčka. RR 15, 2013, 2, s. 1-2.
Samuel Verner / Josef Tkadlec - literární historik a básník. RR 15, 2013, 2, s. 20-21.
Jan Vojáček z Tetína. RR 15, 2013, 3, s. 20.
Znalci a popularizátoři pražských památek Jaromír Soukup a Karel Saska. RR 15, 2013, 3, s. 22-24.
Za profesorem Františkem Zoulíkem (1933-2013). RR 15, 2013, 3, s. 28. 

2014
Jan Žižka v pověstech o hradu Rabí. RR 16, 2014, 1, s. 15-17.
Archeolog Josef  Švehla a husitské jižní Čechy. RR 16, 2014, 2, s. 8-10.
Za prof. Josefem Lomským. [1894-1981]. RR 16, 2014, 2, s. 21.

 
Anotace, recenze, zprávy

K publikacím V. Jindry „Huffnagelův statek v Radvanci“ (u Nového Boru) a Jana Hellera „Podvečerní děkování“
(Nakladatelství Vyšehrad 2005). RR 8, 2006, 3, s.  25.
Ke knize Paměť krajiny [Severní Plzeňsko: Manětín, Nečtiny, Štíchovice]. RR 9, 2007, 2, s. 22.
Historické panství Sloup na starých pohledech a fotografiích (2007). RR 10, 2008, 1, s. 22.
O výstavě Zapomenuté obrazy (Muzeum hl. m. Prahy, 2007-2008). RR 10, 2008, 2, s. 24.
K vydání nové publikace „Jan Dyk a rody spřízněné.“ Ed. Pramínek sv. 19, Praha 2009. RR 11, 2009, 2, s. 10.
Ohlédnutí za výstavou Umění české reformace. Pražský hrad, prosinec 2008 - duben 2009. RR 12, 2010, 3-4, s. 17.
K publikaci Vladislava Jindry Dějiny Nového Boru. RR 13, 2011, 1,  s. 20.
České korunovační klenoty. K vydání stejnojmenné knihy A. Šumbery. RR 13, 2011, 3, s. 20.
Historik Josef Klik. Nad knihou Bohumila Jirouška. [2011]. RR 15, 2013, 1, s. 25-27.
Nad osudem evangelického kostela v Novém Boru. RR 16, 2014, 1, s. 18-19.

...

.....

.
.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.