.........

 

 

Zpět na stránku:   Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue

Rodopisná revue - hlavní stránka

 

..
P
..

 

 


...

 ..

.

..

...

..

Paleczek Raimund

Kmen lesníků Paleczků z Černého kříže. Tab. Paleczkové ve službách knížat ze Schwarzenbergu, 

fotografie z rodinného archivu autora. RR 3, 2001, 2, s. 22-23.

Pomník A. Stiftera nad Plešným jezerem. RR 5, 2003, 3, s. 15-17.

 

Pavlák Miroslav

Matouškové a Šroubkové. Krátké pojednání o dvou spálenopoříčských rodech. RR 6, 2004, 3, s. 14-15.

Jan Peisker - jihočeský historik a etnograf. S ukázkami z jeho korespondence s Národní jednotou pošumavskou v Českém Krumlově. RR 7, 2005, 4, s. 14-18.

 

Pažout Jaroslav

Jan Bedřich Novák (1872 - 1933). [Historik - archivář] RR 4, 2002, 3, s. 14-17.

 

Pelikán Vojtěch J.

Tab. přímé linie předků Karla Johanna Spens von Booden (1840-1897), vrchního finančního rady 

v Českých Budějovicích, rodáka z Horního Dvořiště. RR 4, 2002, 1, s. 4.

O autorovi: Trnka, M., Dva obrázky zapomenutého malíře. (Vojtěch Jaromír Pelikán, 1905-1997). Týž: Příběh spolkového pečetítka. [V. J. Pelikán, Rodopisná společnost československá 1932]. RR 9, 2007, 3, s. 15.

 

Petr Jan

Vzpomínkou zpět - má studia na budějovické reálce v letech 1903-1910. RR 12, 2010, 11-12, s. 11.

 

Pikous Miroslav

Jihočeská lidová architektura - 1. Lhenicko. RR 6, 2004, 1, s. 5.

Jihočeská lidová architektura - 2. Malé Chrášťany. RR 6, 2004, 2, s. 11.

Jihočeská lidová architektura - 3. Opatovice. RR 6, 2004, 3, s. 19.

Jihočeské roubené stavby. RR 7, 2005, 1, s. 11-13.

 

Pitter Jaroslav

Třeboňská léta malíře Jana Jiřího Hamiltona. Foto pamětní desky L. Rektoris. RR 8, 2006, 3, s. 1-3.

 

Plachý Jiří

Neveklovský konsul v Praze. JUDr. Alois Štůla (22. 1. 1885 - 26. 8. 1941). RR 6, 2004, 1, s. 23-24.

 

Pletzer Karel

Jihočeská historie krouží ve vesmíru. (Listujeme). RR 9, 2007, 4, druhá s. obálky.

 

Plch Jiří

Rod Počepických žil v Lipnici u Třeboně. RR 10, 2008, 2, s. 13.

Brigádní generál Tomáš Plch (1890-1942). RR 10, 2008, 3. s. 20.

Robota v Lipnici na Třeboňsku. RR 11, 2009, 1, s. 23-24.

Plchové z Lipnice. RR 11, 2009, 1, s. 24.

Dominik Nehammer - novohradský barvíř, obchodník a purkmistr. [1780-1856]. RR 16, 2014, 3, s. 2-3.

 

Podhola Jan

Malý je svět aneb všichni jsme příbuzní? Tab. propojení římovských rodů Tybitancl a Kožant. RR 2, 2000, 3, s. 14-15.

 

Podlešák Jan

Ref. k publikaci Z galerie vlasteneckých kněží. (České Budějovice 2007). RR 9, 2007, 2, s. 15.

 .

Pokorná Marie

Z poštovních vzpomínek. Jak se žilo na poštách. RR 13, 2011, 4, s. 15.

  
Pokorná - Purkyňová R.

Můj dědeček Jan Evangelista Purkyně a Blatná. RR 12, 2010, 3-4, s. 7-8.

  

Pokorný Milan

K publikaci Zdeňka Roučky, Američané a západní Čechy 1945. Ref: RR 2, 2000, 2, s. 3.

Ještě ke Klostermannově povídce Bílý samum. RR 2, 2000, 2, s. 9.

Smutné ohlédnutí. (K úmrtí Václava Chovíta, dlouholetého kronikáře města Sušice, 16. 1. 2000). RR 2, 2000, 2. s. 21.

Zapomenutý myslivecký unikát. (Vlčí jámy nad Vojeticemi, Sušicko). Foto. RR 2, 2000, 3, s. 13.

Kronikář z Petrovic na Sušicku. (Josef Koudelka, autor knihy Petrovické zvony, 1999). RR 2, 2000, 3, s. 13.

 

Potužníková Vlasta

Rozrod potomků ředitele schwarzenberské vodní dopravy Ing. Josefa Rosenauera a Alžběty Neumannové
Tab. zpracovaná podle přehledu z rodinného archivu autorky. RR 1, 1999, 3, s. 6-11.

Tibitanzlové v Doubravici, III. setkání rodu 10. června 2000. RR 2, 2000, 3, s. 5-6.

 

Praxl Paul

Listinář kláštera Schlägl - nový pramen k dějinám Šumavy. RR 9, 2007, 2, s. 4.

Jednou v životě na Svaté Hoře - pěší pouť na Svatou Horu u Příbrami. RR 10, 2008, 1, s.  23.

 

Prchal Jan

O biografickém slovníku Polenska. S biogramem Karla Vrby (1847-1907), rodáka z Neznašova. RR 10, 2008, 1, s. 5.

Z biografického slovníku Polenska: O Stanislavu Teskovi. [1887-1968]. RR 11, 2009, 1, s. 17.

 

Psíková Jiřina

O Hatínu, Stajce a Jemčině. Ref. o knize Adolfa Hradeckého: Stručná zpráva o historii krajiny, lidech a obcích
Hatínu, Stajce, Jemčině od počátků osídlení až do poloviny dvacátého věku. Hatín 2001. RR 4, 2002, 2, s. 14.

Rodové katastry uložené v SOA v Třeboni. RR 4, 2002, 3, s. 2-3.

Nejstarší matriky uložené v archivu v Třeboni. RR 5, 2003, 1, s. 2-3.

 

Psotníčková Jarmila

Rodokmen Jana Evangelisty Purkyně (Praha 1937). RR 12, 2010, 2, s. 7-12.

 

 

 Zpět na stránku:   Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue

........

.

 

 ..

.

..

...

..

 ..

.

..

...

..

 ..

.

..

...

..

 ..

.

..

...

..


..

 ..

.

..

...

..