..
.........
Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue
Rodopisná revue - hlavní stránka
..
 L - O
..

.....

 

Lang Daniel Rudolf
Českobudějovické fotoateliery 1853-1929. Rubrika Listujeme ... RR 11, 2009, 1, druhá s. obálky.
Kunžak a kniha Krajinou čertových kamenů. RR 11, 2009, 1, s. 25.


Lednická - Větrovcová Blanka
Josef Jan Sankot (1825-1882), farář v Radkově u Telče. RR 8, 2006, 3, s. 3.
Soupis příjmení v matrice narozených pro farnost Urbanov 1724-1742. RR 9, 2007, 1, s. 18.
Jindřichohradecké obce panství Telč v lánovém rejstříku - díl 1, Velká Lhota. RR 9, 2007, 1, s. 15.
Jindřichohradecké obce panství Telč v lánovém rejstříku - díl 2, Studená. RR 9, 2007, 2, s. 14-15.
Jindřichohradecké obce panství Telč v lánovém rejstříku - díl 3, Horní Pole.RR 9, 2007, 3, s. 15.
Jindřichohradecké obce panství Telč v lánovém rejstříku - díl 4, Šach. RR 9, 2007, 4, s. 16.
Jindřichohradecké obce panství Telč v lánovém rejstříku - díl 5, Horní Meziříčko. RR 10, 2008, 2, s. 11.
Jindřichohradecké obce panství Telč v lánovém rejstříku - díl 6, Slavonice. RR 10, 2008, 4, s. 20-23.
Jindřichohradecké obce panství Telč v lánovém rejstříku - díl 7, Sumrakov. RR 11, 2009, 1, s. 26.
Jindřichohradecké obce panství Telč v lánovém rejstříku - díl 8, Jilem a Domašín. RR 11, 2009, 2, s. 15-16.
Jindřichohradecké obce panství Telč v lánovém rejstříku - díl 9, Horní Bolíkov. RR 15, 2013, 1, s. 15.


Liška Karel
Borovany a Dolní Bukovsko - okr. Č. Budějovice, znaky a pečetě. RR 6, 2004, 2, s. 18.
Černovice - okr. Pelhřimov, městské symboly. RR 7, 2005, 1, s. 16.
Symboly obce Bernartice na Písecku v kresbách z roku 1970. RR 8, 2006, 2, s. 16.
Symboly hornického města Dobřany, okr. Plzeň-jih. RR 11, 2009, 2, s. 23.


Louženský Jiří
Z vodňanské matriky. RR 1, 1999, 2, s. 19.
Rodové kořeny. (Vodňanské rodiny Thier a Mašek). RR 1, 1999, 3, s. 20-21.
Rodopisné podklady z archivu Městského muzea a galerie ve Vodňanech. Rod spisovatele Františka Heritese. Příloha: Heritesův rod (ukázka z rkp. Boženy Heritesové). RR 1, 1999, 4, s. 16-19.
Město a jeho paměť. K topografii města Vodňan. Paměti vodňanských domů, díl II., 2 svazky. Vydalo Městské muzeum a galerie ve Vodňanech. Edice Prameny k minulosti, Vodňany 1999. RR 2, 2000, 2, s. 18.
Z historie jednoho prácheňského rodu. (Rod Louženských). Tab. Přehled přímé linie rodu v letech 1700-1927, il. v textu. RR 3, 2001, 3, s. 8-9.
Osud reemigrantské rodiny Aiznerů. RR 10, 2008, 1, s. 14-15.


Luniaczek Petr
Putování za lidovou architekturou Písecka. RR 13, 2011, 2, s. 18-19.


Mager, Jan Antonín   Soupis článků


Mareš František
Studentské vzpomínky. [Jirsíkovo gymnázium, Č. Budějovice]. RR 10, 2008, 2, s. 1.


Mareš Jan  Soupis článků


Martínková Jana
Dámy, klobouky dolů! Z Moravskotřebovských listů 12/2001. RR 4, 2002, 4, 2. s. obálky.

Mašek Petr  Soupis článků


Mašková Věra
Státní okresní archiv v Českém Krumlově. RR 5, 2003, 4, 2. s. obálky.
Nabídka publikací ze Státního okresního archivu v Českém Krumlově. RR 7, 2005, 1, s. 30.
Publikace ze Státního okresního archivu v Českém Krumlově. RR 12, 2010, 1, s. 16.


Melichar Rudolf
Archeolog Ludvík Domečka a jeho rod. RR 10, 2008, 1, s. 10-13.
O autorovi: Trnka, Miloslav: Černovickými dějinami s Rudolfem Melicharem. RR 10, 2008, 1, s. 14.

Milde Josef    
Soupis  článků


Mokrý Theodor
Moji předkové v Netolicích. RR 6, 2004, 2, s. 8.
K rodu: Rudolf Berka, Vodňanští Mokří. Rod Mokrých. Osm generací v přímé linii od Urbana k Teodorovi. RR 8, 2006, 4, s. 5-7.


Mrázek Václav
Sukdolovský grunt v Úsilném. RR 6, 2004, 2, s. 1-3.
Pomník obětem první světové války v Úsilném. RR 10, 2008, 2, s. 8.
Rod Šimků na živnosti v Úsilném. Tab. Šimkové, hospodáři ve staletích, Úsilné čp. 2. RR 10, 2008, 3. s. 17-19.


Muk, Jan
Z kroniky rodu Klavíkova a Zátkova. (Listujeme ...). RR 9, 2007, 2, druhá s. obálky.
Předkové choti Dr. Augusta Zátky - I. Strandlové. Z kroniky rodu Klavíkova a Zátkova. RR 9, 2007, 2, s. 9-11.
Předkové choti Dr. Augusta Zátky - II. Stulíkové. Z kroniky rodu Klavíkova a Zátkova. RR 9, 2007, 3, s. 2-3.
Předkové choti Dr. Augusta Zátky - III. Klavíkové. Z kroniky rodu Klavíkova a Zátkova. RR 9, 2007, 4, s. 4.
K rodu hudebního skladatele Vítězslava Nováka. Novákovi v Kostelní Radouni a Kalašovi v Jarošově nad Nežárkou. RR 11, 2009, 1, s. 21-22.


Müller Karel
Genealog Ing. Josef Nirtl. (Spoluautor Erich Šefčík).
Včetně bibliografie Nirtlových prací do r. 1945, portrétní foto a il. v textu. Návrh erbu pro jeho otce mjr. Karla Nirtla, rodáka ze Strakonic od heraldika E. Krahla a reprofoto účtu za práci. RR 2, 2000, 2, s. 6-8.
Genealogické sbírky v Zemském archivu v Opavě (1).
František Tiller (1810-1856), Leopold Svoboda (1823-1881). Foto L. Svobody ze sbírek ZAO. RR 2, 2000, 4, s. 2-3.
Genealogické sbírky v Zemském archivu v Opavě (2).
Mořic Daublebský ze Šterneka. Portrét badatele ze sbírek ZA v Opavě. RR 3, 2001, 2, s. 1-2.
Genealogické sbírky v Zemském archivu v Opavě (3).
Josef Zukal - „slezský Zikmund Winter“. (1841-1929). Foto J. Zukala ze sbírek ZA v Opavě. RR 3, 2001, 4, s. 22.


Navrátil František
Vzpomínka na českého rodopisce a heraldika. (Archivní rada Dr. Antonín Markus, 1886-1968).
Otisk z Vyšínova cyklostylovaného časopisu Hlasatel, Praha 1969.  RR 3, 2001, 4, s. 5.
Rodopisné vzpomínání. RR 4, 2002, 3, s. 5-9.
Z osudů mého rodného domu na rynku v Počátkách. [Rukopis, 1961]. RR 11, 2009, 1, s. 37-38.
Zachovací a výhostní listy v archivu města Počátek. [1629-1793]. RR 15, 2013, 1, s. 21-23.
Rod básníka Otokara Březiny. [1938]. RR 16, 2014, 2, s. 22-29.


Němec Bohumír
Páni z Hradce jako držitelé velhartického dědictví. Příloha: Vztah mezi rody pánů z Hradce a Velhartic a následný vývoj velhartické větve pánů z Hradce. RR 3, 2001, 4, s. 26.
Švamberkové v jižních Čechách. Bohuslav VII. ze Švamberka, jeho synové a vnuci. Připojena tab. První tři generace Švamberků v jižních Čechách. RR 4, 2002, 2, s. 16-17.

Němejc Rostislav V.  Soupis článků

Nikendey Antonín  Soupis článků


Nováková Stanislava
Původ a genealogie knížecího rodu Paarů. Tab. Paarové. RR 5, 2003, 4, s. 12-16.


Novotný, Robert R.
Genealog Fr. L. Rieger. RR 1, 1999, 4, s. 4-6.
Genealogické prameny ve státních okresních archivech. Matriky a patrimoniální správa. Fondy státních okresních archivů: Církevní prameny. Písemnosti okresních úřadů. Písemnosti okresních soudů a berní správy. Písemnosti archivů měst a obcí. Písemnosti škol, cechů a živnostenských společenstev. RR 2, 2000, 3, s. 16-21.


Oehm Vincenc
„S večera skonal, s anděli svatými své bydlo přijal ...“ Z křestních matrik chotovinských. RR 9, 2007, 1, s. 4.


Olejník Jan
Rozrod Františka Ladislava Čelakovského. S přehledem potomků z 1. manželství s Marií Ventovou a z druhého s Bohuslavou Rajskou (tab). RR 1, 1999, 3, s. 1-3.
O Dlauhoweských z Dlouhévsi. RR 4, 2002, 2, s. 5.
Karel Strakatý (1804 - 1868). Památce prvního pěvce naší hymny. S rukopisným nástinem rodokmenu Strakatých, který sestavil Msgre J. P. Hille, děkan z Blatné. RR 6, 2004, 4, s. 14-19.
Památky téměř zapomenuté. [Hildprandtové v Blatné]. RR 11, 2009, 1, s. 20.


Oliverius Miroslav
Štěstí za velkou louží. Tab.: Američtí potomci žurnalisty J. A. Oliveriuse (1840-1904). RR 2, 2000, 1, s. 22-23.


Ošanec Jiří
Všichni jsme příbuzní. Na okraj rodového setkání Riantů / Ryantů. Z úvodní řeči Charlese J. Ryanta jr. při setkání na Orlíku 10. 6. 2000 pro RR vybral a přeložil Jiří Ošanec. RR 2, 2000, 2, s. 1-2.
Úsovští předci Johna Kerryho. RR 8, 2006, 1, s. 25-27.
Genealogická pohlednice (Riant - Ryant - Ryjant Family Reunion, ORLÍK 2005). RR 8, 2006, 4, s. 25.

Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue

.....

.
.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.