..
.........
Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue
Rodopisná revue - hlavní stránka
..
J - K
..


.....

Jakab, Martin
Jezuitský seminář. Za historickými pamětihodnostmi Českého Krumlova. RR 2, 2000, 1, s. 17.

 

Jakl, Michal L.
Výročí písně Aby nás Pán Bůh miloval a vztahy Karla Hynka Máchy k Vysokému nad Jizerou.
Ilustrace v textu. RR 4, 2002, 1, s. 21-25.

 

Jakubička, Josef  Metoděj
Dějiny rodu Jaroslava Vrchlického. [1944]. RR 12, 2010, 3-4, s. 3-5.
O autorovi: Trnková, Bohumila: K frídovské studii Josefa M. Jakubičky. RR 12, 2010, 3-4, s. 6.

 

Jarošová, Marie - Machart, Jan
Zvon pro třetí tisíciletí. (Lhenice okr. Prachatice a Brodek u Přerova).
V textu foto a pamětní grafický list Václava Kuneše ke svěcení zvonu 14. 5. 2000. RR 2, 2000, 4, s. 14-15.


Jelínek, Petr
Českokrumlovské muzejní sbírky (1). Pohlednice, fotografie (původce Josef Seidel, 1859-1935). RR 2, 2000, 1, s. 16.
Českokrumlovské muzejní sbírky (2). Sbírkový fond H - trojrozměrné předměty 19. a 20. stol., soubory dokumentace k historii školství, lesnictví, zpracování dřeva, těžby grafitu. Sbírkový fond F - soubor tzv. jezuitské lékárny. RR 2, 2000, 2, s. 20.
Muž, který proslavil Horní Planou. K 195 výročí narození Adalberta Stiftera (1805-1868). RR 2, 2000, 3, s. 1-3.
Rok 2001 - jubilejní rok českokrumlovského muzea (1891-2001). RR 3, 2001, 1, s. 9.
Po stopách Adalberta Stiftera. Rodný dům v Horní Plané a epitaf spisovatelovy matky (1859) na zdi děkanského chrámu sv. Markéty. Kresba domu od F. von Hochstettera z roku 1853. RR 3, 2001, 1, s. 10.
Dívčí Kámen. Přírodní rezervace a historický vývoj osídlení. RR 5, 2003, 1, s. 24-25.
Z počátků literární tvorby Adalberta Stiftera. RR 7, 2005, 3, s. 1.

 

Jičínská, Filomena
Eliška Junková (6. 11. 1900 - 5. 1. 1994). Eliščina rodina. Tab. rozrodu Kašpara Pospíšila a Anny Bendové,
rodičů Elišky Junkové, původem z Prostějova. Snímky z archivu autorky. RR 3, 2001, 3, s. 28-29.

 

Jouda Michal
První setkání nositelů příjmení Jouda. Pozvánka na 17. 6. 2000 do Hrádku u Nechanic. RR 2, 2000, 2, s. 9.

 

Jouda, Vladimír
První setkání rodu Jouda a něco k naší historii. (Setkání 17. 6. 2000). Stručně k historii rodu a hledání původu jména. Ilustrace a foto z archivu autora. RR 3, 2001, 2, s. 26-27.


Kakuška Karel
Italové ve městě na soutoku Malše a Vltavy, aneb Oč by byly Budějovice chudší. RR 10, 2008, 2, druhá s. obálky.

 

Kadeřávek František
F. J. Gerstner (1756 - 1832), první ředitel a profesor pražské polytechniky
. RR 18, 2016, 1, s. 8-11.

Kalousek Petr
O setkání „cousins“. (Sestřenice a bratranci z rozrodu Karla Kalouska (1911-1970) a Anny roz. Jaré (1911-1968),
23. 10. 1999 v Trutnově. Příloha: reprofoto Pamětního listu.  RR 1, 1999, 4, s. 21.
Poněkud opožděná recenze.  Jarní prázdniny - ideální příležitost dočíst nashromážděné Rodopisné revue. RR 7, 2005, 2, s. 20.
Z regionální literatury: Úpicko tenkrát a dnes. Ke knize Dr. J. Vetešky. 2004. RR 6, 2004, 4, s. 28.
Srdeční pozdrav z Jestřebích hor. K vydání publikace Tváře Jestřebích hor. RR 8, 2006, 4, s. 26.

 

Karlovský Adolf
Pirát rytířem, nebo rytíř pirátem? [Sir Francis Drake]. RR 5, 2003, 4, s. 28-29.
O autorovi: M. Trnka, Exilový heraldik Adolf  F. J. Karlovský (1922 - 1995). RR 5, 2003, 4, s. 29.

 

Kasalová Libuše
Jak jsem hledala Nováky, aneb jehla v kupce sena. RR 15, 2013, 2, s. 18-19.

 

Kittlová Veronika
Starý kamenný můstek v Olšině na Šumavě. RR 13, 2011, 4, s. 6.

 

Klíč Otakar
Rod Václava Klíče (1841-1926), tvůrce nové polygrafické techniky. Volná příloha, RR 13, 2011, 3.

 

Klimeš Pavel
Emmin pramen. (Panství Maršov, Emma hr. Orsini-Rosenberg, 1858-1905). RR 2, 2000, 4, s. 4.

 

Kluiber František
Kluiberové na Šumavě a spřízněné rody. RR 8, 2006, 3, s. 20.

....

Koblasa Pavel   Soupis článků   

 

Kočová Kateřina 
Mimořádný lidový soud v Liberci a firma J. Liebig a Comp.  RR 8, 2006, 2, s. 28     


Kohout Josef

Z historických vzpomínek na čestický zámek. O rodině hraběte Karla Reye. RR 17, 2015, 2, s. 14-16.

     
Kolafa Jiří
Proč rodokmen? RR 6, 2004, 4, s. 20.

 

Kolafová Antonie
K rodokmenu rodu Kolafů. (1976). RR 6, 2004, 4, s. 21-22.

 

Kolářík Matěj
Pohřbení v kostele v Čížové na Písecku 1700-1772. RR 10, 2008, 1, s. 6.
Pohřbení v kostele v Sedlici u Blatné 1646-1780. RR 10, 2008, 3. s. 22.
O autorovi: Z náčrtku životního běhu P. Matěje Koláříka. Miloslav Trnka, RR 10, 2008, 1, s. 7.
 

Kortus Jaroslav
Počátky rodu Kortusů a Korkusova huť. RR 9, 2007, 3, s. 9.
K článku: Obec Stachy v Chytilově úplném adresáři království Českého (1915). RR 9, 2007, 3, s. 8.

Kovář Daniel    Soupis článků

Kozák Roman
Stifterův pošumavský železniční spolek oživuje tradice. RR 1, 1999, 2, s. 20-21.
Ženská Bída a Tři Facky. O českém a jihočeském místopisu s obzvláštním přihlédnutím k okresu Prachatice. RR 1, 1999, 2, s. 30-32.
Sázení mezníku v Novém Údolí aneb kterak to přišlo, že Rudolf Šimek z Jablonné u Příbrami stal se živým svědkem. (Pošumavská jižní dráha 6. 6. 1999, slavnostní osazení kilometrovníku 70).Dokumentární snímky v textu. RR 2, 2000, 1, s. 20-21.
Jenom tráva. Za vzpomínkou pana Sittera, posledního osadníka z Krejčovic (Müllerschlag). RR 4, 2002, 3, 2. s. ob.
Rodopisný štrůdl. RR 10, 2008, 3, s. 1.

 
 
Kropáčková Libuše
Za rodopisem náchodským krajem. RR 4, 2002, 4, s. 17.

 

Kryl Rudolf
Rodopisem jara a léta 1944. RR 6, 2004, 1, s. 18.
Rod Václava Beneše Třebízského. RR 12, 2010, 7-8, s. 10.
O autorovi: Alois Sassmann: Pozůstalost genealoga Rudolfa Kryla (1901-1978). Soupis genealogického a topografického materiálu, charakteristika fondu "Kryl" v Archivu Národního muzea. RR 3, 2001, 4, s. 27-29.

Křešnička Josef
Kterak Nahořany ke kapli přišly. RR 6, 2004, 1, s. 22.

 

Kubíková Anna   Soupis článků 

Kuchynka Rudolf
Schöpfova kresba pro malbu v českobudějovické radnici. RR 14, 2012, 1, s. 15-16.
Dům čp. 480 na Staroměstském rynku v Praze. RR 15, 2013, 3, s. 25-27.
K domu čp. 480: Skočková, Hana: Pražské domy, kde žili mí předkové (4). [„U Kleů“ čp. 480]. RR 15, 2013, 3, s. 25.

 

Kysilka Karel

Pohádka o princezně, jíž se však nikdy nestala. Rozrod hrabat von Stockau a rodiny Baltazzi. RR 6, 2004, 1, s. 14-17.
K původu hrabat ze Stockau, majitelů napajedelského panství v polovině 19. století.
Tab.: Původ hrabat ze Stockau na Napajedlích. RR 7, 2005, 4, s. 19-23.
Příběh, který nikdy neskončil. [Z Prahy v Oklahomě, U. S. A.]. RR 8, 2006, 2, s. 24-25.

 

Kytka Josef
Háchové na Milevsku. Sborník Jihočech Emil Hácha, Č. Budějovice 1942.
Připojena tab. Předkové bratří Háchů, háchovská literatura 1932-2000. RR 4, 2002, 2, s. 12-13Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue

.....

.
.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.