..
.........
Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue
Rodopisná revue - hlavní stránka
..
 H - CH
..

.....

Hácha, Theodor Josef
Náš rod. Sborník Jihočech Emil Hácha, Č. Budějovice 1942. RR 4, 2002, 2, s. 8-11.
Předkové bratří Háchů (tab.), háchovská literatura 1932-2000. Red.: RR 4, 2002, 2, s. 12-13.
K rodu Háchů: Háchové na Milevsku. Napsal Josef  Kytka. Č. Budějovice 1942. RR 4, 2002, 2, s. 12-13.
O autorovi: Krajem já šel ... Ing. Theodor Hácha (1874-1957). M. Trnka, RR 8, 2006, 2, s. 27. 

Hánl, Jiří
Genealogická sbírka v poštovním muzeu. (Sbírka Václava Dragouna). RR 1, 1999, 1, s. 3-4. 

Hartmann Robert
Má vídeňská umělecká studia. Pro RR ed. Alena Vrbová. RR 8, 2006, 4, s. 16-18.
O autorovi: Vrbová, Alena: K pamětem profesora kreslení Roberta Hartmanna (1858-1952). RR 8, 2006, 4, s. 18.

Heyrovská, Eva
Českobudějovická léta rodiny JUDr. Leopolda Heyrovského. Rubrika Listujeme ... RR 10, 2008, 1, druhá s. obálky.

Hlavatý, Jan
Rodopisné úsměvy. RR 6, 2004, 1, s. 31. 

Hlinomaz, Milan
Ref.: Tomáš Krejčík, Peče v kultuře středověku. Ostrava 1998. RR 2, 2000, 4, s. 3.
Rukopisy v knihovně Kláštera premonstrátů Teplá. K soupisu F. Hoffmanna, Praha 1999. Autor zmiňuje genealogické a heraldické prameny ve fondu rukopisů. RR 3, 2001, 1, s. 23.
Klášter premonstrátů Teplá. RR 5, 2003, 3, s.  23.
Dobrá zpráva z klášterní knihovny. RR 6, 2004, 4, druhá stránka obálky. 

Hlupá, Marta
Povídání u Kollerů. [Obec Dolní Chr᚝any, okr. Prachatice]. RR 8, 2006, 1, s. 10.

Homolová, Marie
Lékařský rod Eiseltů. Lidové noviny 7. 7. 2001, s tabulkou rozrodu potomků v pěti generacích. Jana Tadeáše Eiselta (1805-1867). 
Ref. red. RR 3, 2001, 4, s. 31. 

Honzák František
O rejstříku ke všem svazkům berní ruly. Ref. k dílu Václava Červeného. RR 5, 2003, 4, s. 1.

Houfek, Václav
Vojenské dějiny Ústecka. Ústí nad Labem 2004. Ref. RR 6, 2004, 1, s.  27.
Průkopníci a pokračovatelé. Praha 2004. Ref. RR 6, 2004, 2, s. 19.
K cyklu Sudety ve filmu (NFA, kino Ponrepo, Praha. RR 10, 2008, 2, s. 26.

Hrdlička, Richard
Francouzští emigranti na Táborsku. RR 8, 2006, 1, s. 2-3.
Rodinné vztahy skladatele J. B. Foerstera k Táboru. RR 9, 2007, 1, s. 2. 

Hromada, Jan
Valašské kořeny rodu Hromada. (Obec Vidče, 1590). Historie a 1. setkání rodu 29. 5. 1999 v Janové u Vsetína. Ilustrace v textu, tab. přehled osmi generací rodu 1677-1954. RR 3, 2001, 1, s. 17-19.
Západní Česká Bratrská Jednota v Americe. RR 8, 2006, 4, s. 13-15.
Hromadové si dali dostaveníčko v Leskovci. [Naše Valašsko, 11. 6. 2002]. RR 4, 2002, 4, s. 20.
O autorovi: Genealoga z Opavy dovezl jeho koníček až do Ameriky.(Jitka Hrušková). Z Moravskoslezského deníku 12. 9. 2005, foto z archivu badatele Ing. Jana Hromady. RR 8, 2006, 3, s. 26.

Chromý, Mojmír
Mezi Konopištěm, Dachau a Arstettenem. 100 let od narození Maxe Hohenberga. RR 4, 2002, 4, s. 12-15.
Poslední cesta arcivévody Františka Ferdinanda. (Winder, Ludwig: Der Thronfolger, 1938). RR 6, 2004, 3, s. 7-8.

Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue

.....

.
.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.