..
.........
Zpět na stránku Autorský rejstřík
Rodopisná revue - hlavní stránka
..
 C - D
..

.....

Cikhart, Roman

Staré selské rody na Táborsku. [1944]. Připravil Alois Sassmann. RR 5, 2003, 3, s. 8-11.
Staré selské rody na Táborsku. [1944]. Dokončení. Pro RR připravil Alois Sassmann. RR 5, 2003, 4, s. 22-25.

 

Czernin, Karl-Eugen
Jak má vypadat czerninský erb. Obr. v textu. RR 2, 2000, 4, s. 1.
Vladař - dědic pánů z Růže. RR 4, 2002, 4, s. 2-5.

 

Čech, Michal
Rodokmen Tymlů, sedláků ze Svárkova na jižním Plzeňsku. RR 9, 2007, 2, s. 18.
Podivná setkání s Podivínem. RR 9, 2007, 3, s. 17.

 

Černý, Jaroslav
Zvony farního kostela Povýšení Svatého kříže ve Veselí nad Lužnicí. RR 5, 2003, 4, s. 20-21.
Kladrubský hřebčín neznámý. [Rody Vozáb a Schanz]. RR 6, 2004, 2, s. 20-21.
Dvě závěti z Veselí nad Lužnicí. RR 6, 2004, 3, s. 9.
Ševcovský rod Komrmajerů z Veselí nad Lužnicí. RR 10, 2008, 2, s. 14-15.
O autorovi: K publikaci MUDr. J. Černého „Moji svobodníci“ (Táborsko). Ref. M. Trnka. RR 4, 2002, 2, s. 27.

 

Červená, Radana
Rodina Trappů v Brně v kontextu doby a současníků. Výběr genealogických informací z autoreferátu disertační práce obhájené 27. 4. 2007.
Rubrika Ad fontes / K pramenům, RR 10, 2008, 4, s. 25-26.

 

Červený, Václav
Krátce z historie gruntu U Němců ve Velkém Boru čp. 14. Tab: Rod Němců v pokrevní otcovské linii pocházející
ze statku U Němců čp. 14 ve Velkém Boru. RR 3, 2001, 3, s. 11.
K malým historiím z Velkého Boru, okr. Klatovy. [Vynálezci Krnkové]. RR 17, 2015, 2, s. 5-12.
O autorovi: O rejstříku ke všem svazkům berní ruly. Ref. František Honzák. RR 5, 2003, 4, s. 1.

 

Čížek, Jan
F. A. Heber, první badatel českých hradů. In: Rodným krajem 20/2000, portrét a Richterovy rytiny dle Heberových kreseb  (Borotín, Kostomlaty) v textu. Otisk se svolením autora, náchodského archiváře. RR 2, 2000, 4, s. 18-19.

 

Davídek, Václav
Rod básníka Josefa Lindy v Nových Mitrovicích. RR 10, 2008, 4, s. 10-11.

 

Dědič, Miroslav
Z kroniky obce Chlumany. RR 5, 2003, 4, s. 26-27.

 

Degen, Milan
Coffee Table Books. RR 7, 2005, 1, s. 26.

 

Drozd, Arnošt - Horníčková, Eva
Z pamětí Olšanského dvorce. (Gütlingův dvorec, rody Eckhardt a Gütling, Praha). RR 4, 2002, 2, s. 2-3.

 

Drozdová, Věrka
Návrat do Íránu. [Českoslovenští stavbaři v Société Iranien Skoda 1935-1942 a u fy Lanna, 1942-1946]. RR 11, 2009, 1, s. 30-31.

....

Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue

.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.