..
.........

Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue

Rodopisná revue - hlavní stránka
..
A - B
..

.....


Aichelburg, Vladimír

Berthold hrabě z Aichelburgu. In: Krkonoše, měsíčník 6/1999, il. znak rodu a maršovský zámek na litografii V. Raua.
Otisk se svolením redakce. RR 2, 2000, 4, s. 20-21.


Aleš, Josef

Za čistotu českého jazyka. [K názvosloví v poštovní a telegrafní službě, 1925]. RR 13, 2011, 4, s. 15.


Assmann, Jan Nepomuk

Zapomenutý malíř - František B. Doubek (1865 - 1952). RR 5, 2003, 4, s. 17-19.


Balcar, Jan

Miroslav Tyrš a vznik sokolské tělocvičné jednoty v roce 1862. Reprofota portrétů manželů Tyršových a Heinricha Fügnera v textu,
tab.: Manželé Tyršovi a jejich rodiče. RR 2, 2000, 2, s. 14-17.


Bartošová, Jana

Sušický rod Rosaciů. (1.) RR 10, 2008, 2, s. 10-11. 
Sušický rod Rosaciů (2.). RR 10, 2008, 3. s. 4-5.
Sušický rod Rosaciů (3.)
RR 10, 2008, 4, s. 8-9.
Slečny Stögrovy - učitelky ručních prací v Sušici. RR 11, 2009, 1, s. 18-19.
Kněz Procopides a čarodějnice. [Velhartice 1588]. RR 11, 2009, 1, s. 38.
Rudolf  Kůs, učitel a národopisec ze Sušicka (1886-1966). RR 11, 2009, 2, s. 12-14.
Památnosti královského města Sušice. RR 12, 2010, 3-4, s. 10-13. 
Dětská ozdravovna Coe College Camp v Černovicích u Tábora. RR 12, 2010, 11-12, s. 14-15.
Jedličkův ústav v Sušici. RR 13, 2011, 3, s. 8-9. 
Sofoniáš Rosacius Sušický, RR 14, 2012, 3, s. 11-13.

Bártů, Marie
Z římovských letopisů: Josef  Havelský (1895 - 1953). Text doplnil M. Trnka. RR 7, 2005, 2, s. 1-2.

Bek, Augustin
Rodopis v praxi (1941). RR 5, 2003, 3, s. 18-25.

Beneš, Josef
Jak vykládat naše příjmení. RR 14, 2012, 3, s. 3-4.
O německých příjmeních Čechů. [1967]. RR 17, 2015, 1, s. 12.
O autorovi: Mager, J. A.: Prachatické portréty (1): Doc. PhDr. Josef Beneš CSc. (1902-1984). RR 9, 2007, 2, s. 8.

Berka, Rudolf
Rybářský rod Štípků z Myslíva na Klatovsku. RR 8, 2006, 3, s. 9.
Vodňanští Mokří. Tab. Rod Mokrých. Osm generací v přímé linii od Urbana k Teodorovi. RR 8, 2006, 4, s. 5-7.
O autorovi: K publikaci R. Berky Kdo byl kdo v českém a moravském rybářství. 2006 (M. Trnka). RR 8, 2006, 3, s. 9.
Jitka Velková:Novinka z městského muzea a galerie ve Vodňanech. Bibliografie díla Ing. Rudolfa Berky. RR 13, 2011, 3, s. 21.
Vodňanské fotoateliéry. Nahlédnutí do jejich historie. (J. Velková). RR 12, 2010, 2, s. 13.


Bezděková, Olga

Po stopách historie úpického okresu slovem i obrazem 1884 - 2004. K publikaci Dr. J. Vetešky. RR 6, 2004, 4, s. 28.

Birnbaumová, Alžběta
Portréty Branišovských v kostele Navštívení P. Marie, Vojnice na Strakonicku. [1947]. RR 13, 2011, 1,  s. 10-11.

Blodigová Alexandra - Kahuda, Jan
Archiv Školského spolku Komenský ve Vídni. RR 8, 2006, 1, s. 19-21.

Borovský, František Adolf
Hory Želnavské. O Volarech. Z Ottova nakladatelského projektu Čechy, Čechy I. Šumava [1883]. RR 16, 2014, 3, s. 15-16. 
O autorovi: M. Trnka, Kdo byl František Borovský? [1852-1933]. RR 16, 2014, 3, s. 17.

Bosák, František
Marie Kindlmannová (1903 - 1964). [Historiografka městyse Lhenic a okolí]. RR 7, 2005, 2, s. 13.

Brož, Josef
Kdo odpočívá v podzemním sklípku farního chrámu vlachobřezského? RR 12, 2010, 5-6, s. 15-17.

Brzoňovi, František a Milena
645 let hradu Helfenburk. RR 2, 2000, 1, s. 28.

Buben, Milan M.
Schwarzenbergové. 1. část - primogenitura. RR 3, 2001, 2, s. 5-16.
Schwarzenbergové. 2. část - sekundogenitura. Ilustrace v textu. RR 3, 2001, 3, s. 1-7.

Bukovský, Jindřich
Historie domu čp. 144 ve Lhenicích. RR 9, 2007, 4, s. 13.
Lhenický „kulový blesk“ v roce 1915. RR 10, 2008, 2, s. 9.
Odkaz P. Františka Xavera Pintera. [Lhenice]. RR 14, 2012, 2, s. 13-15.
Jak se ve Lhenicích našel poklad. RR 16, 2014, 3, s. 14.

Bumba, Jan
Ostrůvek v moři lesního stromoví. (Z historie hřbitova ve Lhenicích).
S poznámkou k tamnímu náhrobku Filipa rytíře Guolfingera a k jeho rodu. RR 3, 2001, 4, s. 21.

Buquoy, Margarete H.
Z dějin obce Pohoří na Šumavě. Dějiny založení osady Pohoří (Buchers) na Šumavě a evropská kolonizace 18. století. Zbudování kostela v Pohoří na Šumavě a jeho duchovně-historické pozadí. Pohoří na Šumavě a sociální reformy osvícenského století. Z pamětního spisu autorky (1991) přel. Jan Mareš. Tab. přímé linie předků autorky, dok. foto v textu. RR 4, 2002, 1, s. 8-15.

Burdová, Pavla
Zeehova matrika české šlechty (Acta onomastica XL., 1999). RR 6, 2004, 2, s. 27-28.

Bürger, Martin
Hledání společné minulosti. [Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek]. RR 11, 2009, 1, s. 10.

....

Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue

.....

.
.
.
..
.
.
..
..
.
.........

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
....
.
.
....


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.