Jihočeská genealogie - úvod ... Habří Hluboká nad Vltavou Horní Slověnice Hrdějovice
Haklovy Dvory Hluboká u Borovan Horní Stropnice Hroznějovice
Hamr Hněvkovice Horní Vesce Hrušov
Hartmanice Hojná Voda Horny Hrutov
Heřmaň Holašovice Hořejší Chalupy Humenice 
Hladná Holubovská Bašta Hosín Hůrka
Hlavatce Homole Hosty Hůrky
Hlincova Hora Horní Bukovsko Hradce Hůry
Hlínov Horní Kněžeklady Hrádek Hvozdec
Hlinsko Horní Miletín Hranice Hvozdno
Hartunkov  mapka

Holašovice mapka Chytilův adresář 1915

Holašovice (Holšovice).   První písemná zmínka 1292. Správní vývoj: 1850 - 1951 osada obce Záboří, 1951 samostaná obec, 1951 - 13. 6. 1964 osada obce Záboří, od 14. 6. 1964 osada obce Jankov.   Panství Vyšší Brod - cisterciácký klášter.  Fara Čakov.

Výběr z článků v novinách a časopisech
Vlastimil Votruba, Selské baroko naše pýcha. Maximagazín č. 42, 1994
Jan Schinko, Nad tajemnou holašovickou návsí žasne i UNESCO.  Na původně německé vesnici filmovali český klenot. Českobudějovické listy, 18. 6. 1998
Alena Schelová, Jak se jihočeské Holašovice dostaly na mapu pozoruhodností světa. Českobudějovické listy, 9. 1. 1999
Markéta Candrová, Cesty za krásami regionu - Holašovice. Českobudějovické listy 26. 6. 1999
Klára Chábová, Chtějí Američané baroko? Českobudějovické listy 1. 7. 1999
Klára Chábová, Klidná obec si bude muset zvyknout na příval turistů. Českobudějovické listy 1. 7. 1999
Marta Pawlicová, Fenomén Holašovic ocenilo UNESCO. Večerník Praha, 23. 7. 1999
Monografie
Vlastimil Kolda, Holašovice - selské baroko. Vydal OÚ Jankov ve spolupráci s Okr. úřadem Č. Budějovice, 1999
Výběr z literatury 
E. Fryšová, Jihočeská Blata. Praha 1913
K. Pinc, Kytička pověstí jihočeských. České Budějovice 1945
S. Voděra - J. Škabrada, Jihočeská lidová architektura. České Budějovice 1986
F. Matějka, Holašovice. Perla jihočeského selského baroka. České Budějovice 1993
Výběr z pramenů
K. A. Sedlmayer, Budweis - Budweiser und Stritschitzer Sprachinsel. Miesbach 1979
Soupis poddaných podle víry z roku 1651, Bechyňsko I. Praha 1997 


 Holubovská Bašta mapka  Chytilův adresář 1915

Holubovská Bašta (Baschten).  První písemná zmínka: bašta 1527, ves  1612.  Správní vývoj:  1850 - 13. 6. 1964 osada obce Čakov, 14. 6. 1964 - 23. 11. 1990 osada obce Jankov, od 24. 11. 1990 osada obce Čakov. Panství Český Krumlov (Jan Adolf kníže ze Schwarzenbergu).  Fara Čakov.

 Homole mapka  Chytilův adresář 1915

Homole (Homoly, Chomoly, Hummeln).  První písemná zmínka 1362.  Správní vývoj: od 1850 samostatná obec.  Panství České Budějovice - královské město. Fara Boršov nad Vltavou.

Články v novinách a časopisech
Jan Chmelík, Když černodubský švec pásl zajíce. Homole. Putování po městech a obcích ... Českobudějovické listy, 22. 4. 1994
Klára Chábová - Ivana Kerlesová, Jakpak je dnes u nás doma? Homole. Českobudějovické listy, 5. 11. 1998
Milan Daněk, Znaky obcí Včelná a Homole. Homole. Jihočeský Herold, prosinec 2001


Horní Bukovsko mapka   Chytilův adresář 1915

Horní Bukovsko (Horní, Horny, Horný).  První písemná zmínka 1354. Změny názvu: až do začátku 20. století se běžně užíval název Horný, pak Horní Bukovsko.  Správní vývoj: 1850 - po 1914 osada obce Zálší, 1914 - 30. 6. 1975 samostatná obec, od 1. 7. 1975 osada obce Dolní Bukovsko.  Panství Zálší - statek (František hrabě Vratislaw z Mitrowic).  Fara Dolní Bukovsko

Články v novinách a časopisech 
Josef Petrů, Zajímavý "kabřinec". K rodu Hubený v Hor. Bukovsku. Výběr, roč. 22, 4, 1985, s. 292.
Josef Dolák, Stručné dějiny a pověsti obce Horní Bukovsko. Jihočeský Herold, prosinec 2001
Josef Dolák, Rodinná hrobka Vratislavů z Mitrovic v Horním Bukovsku. Jihočeský Herold, prosinec 2001


 Horní Kněžeklady mapka Chytilův adresář 1915

Horní Kněžeklady (Horní Knížeklady, Ober-Knescheklada, Ober-Kniescheklad).  První písemná zmínka  1318. Správní vývoj: 1850 - 31. 12. 1975 osada obce Štipoklasy. 1. 1. 1976 - 23. 11. 1990 osada obce Žimutice, od 24. 11. 1990 samostatná obec.  Panství Třeboň (Jan Adolf kníže ze Schwarzenbergu). Fara Žimutice. Osady: Dolní Kněžeklady, Štipoklasy.  Stránky obce

Články v novinách a časopisech
Jan Chmelík, Tak dlouho štípali, až jim to zůstalo. Putování po městech a obcích .... Horní Kněžeklady. Českobudějovické listy, 29. 4. 1994
Klára Chábová - Veronika Rochová, Jakpak je dnes u nás doma? Horní Kněžeklady. Českobudějovické listy, 26.2. 1998
ks, V Kněžekladech se sejdou rodáci. Českobudějovické listy, 22. 5. 1998   


Horní Miletín mapka  Chytilův adresář 1915

Horní Miletín (Obermiletin). Správní vývoj: 1850  - před 1869 samostatná obec, 1869 - 1921 osada obce Dunajovice, 1921 - 1943 samostatná obec, 1943 - 1945 osada obce Dunajovice, 1945 - 11. 6. 1960 samostatná obec, 12. 6. 1960 - 13. 6. 1964 společně s Dolním Miletínem tvořil obec s názvem Miletín, od 14. 6. 1964 osada obce Lišov. Panství Třeboň (Jan Adolf kníže ze Schwarzenbergu). Fara Štěpánovice.

Články v novinách a časopisech
Josef Turinský, Horní Miletín (rody Turinský, Šafář). Výběr 3/1970, s. 38 - 39


 Horní Slověnice mapka   Chytilův adresář 1915

Horní Slověnice (Oberslowenitz).   První písemná zmínka  1359. Správní vývoj: 1850 - před 1869 samostaná obec, 1869 - 1913 osada obce Slověnice, 1913 - 1943 samostatná obec, 1943 - 1945 osada obce Slověnice, 1945 - 11. 6. 1960 samostatná obec, 12. 6. 1960 - 31. 3. 1976 společně s Dolními Slověnicemi tvořily samostanou obec Slověnice,  od 1. 4. 1976 osada obce Lišov. Panství Třeboň (Jan Adolf kníže ze Schwarzenbergu). Fara D. Slověnice.

Články v novinách a časopisech
JŠ, Horní Slověnice - malé selské muzeum ve staré tvrzi. Výběr 3/1969, s. 36 Celý článek (jpg)
Josef Turinský, Horní Slověnice. Výběr 4/1969. Celý článek  (jpg)
Jan Chmelík, Dům, v jehož blízkosti není květina ani strom, je domem pustým. Sadař Jan. Štěch, H. Slověnice čp.18. ČBL, 23. 8. 1999 .
Václav Davídek, Štěchové v Horních Slověnicích čp. 18. Rdp. tabulka. Rodopisná revue 3/1999, s. 19
Literatura
Václav Davídek, Staré usedlé rody selské v Čechách. Posloupnost hospodářů ve 128 usedlostech, s.72.  Praha 1941


Horní Stropnice mapka   Chytilův adresář 1915 

Horní Stropnice. První písemná zmínka 1259.  Změny názvu: vyhláškou ministerstva vnitra z 8. 8. 1950 změněn Stropnice na Horní Stropnice. Správní vývoj: od 1850 samostatná obec. Panství Nové Hrady (Jiří hrabě Buquoy).  Fara Horní Stropnice. Osady: Bedřichov, Dlouhá Stropnice, Dobrá Voda, Hojná Voda, Humenice, Chlupatá Ves, Konratice, Krčín, Mlýnský Vrch, Paseky, Rychnov u Nových Hradů, Staré Hutě, Střeziměřice, Svaryšov, Svébohy, Světví, Šejby, Vesce.  
Články v novinách a časopisech
František Kotek, Z historie Novohradských Hor (Horní Stropnice). Výběr, roč. 16, 1-4, 1979, od strany 22
Pavel Kroupa, Stavebně historický vývoj kostela sv. Mikuláše v Horní Stropnici. Výběr, roč. 19, 1, 1982, s. 8-11
Jan Sommer ml., Ke stavebnímu vývoji kostela sv. Mikuláše v Hor. Stropnici. Výběr, roč. 23, 2, 1986, s. 120 - 123
Jan Chmelík, Jak půvabná Kateřina zazdění ušla. Českobudějovické listy, 6. 5. 1994
Stanislav Kopecký, Horní Stropnice, historie - současnost. Českobudějovické listy, 22. 5. 1994
Jiří Frőhlich, K počátkům Hor. Stropnice. Výběr, roč. 32, 3, 1995, s. 153 - 156
klch, Kostel z 13. století zůstane zachován. Českobudějovické listy 24. 10. 1996
Jan Sommer, Pozdně gotické obranné patro kostela v Horní Stropnici. Výběr č. 1/1996, s. 46
Klára Chábová, Rekonstrukce kostela pokračuje. Občané přispěli na nové zvony. Českobudějovické listy 9. 4. 1997
Pavel Koblasa, Stropnický koryfej Franz Steinko. Českobudějovické listy, 23. 7. 1997 
Klára Chábová - Veronika Rochová, Jakpak je dnes u nás doma? Horní Stropnice. Českobudějovické listy, 5. 2. 1998
Petr Pavelec, I neúplné malby v Horní Stropnici vypovídají o lidech a událostech. Českobudějovické listy 16. 4. 1998
Jolana Fišerová, Řekni to, děkane, hned - kdo pšeničnou mouku sněd? (Úryvky ze starých kronik Horní Stropnice). Českobudějovické listy 26. 10. 1999
Pavel Koblasa, Stropnický koryfej Franz Steinko. Rodopisná revue 1, Jaro 2000. Plný text
Literatura
Daniel Kovář, Pavel Koblasa, Kraj trojí tváře : Borovany, Ledenice, Trhové Sviny, Horní Stropnice, Nové Hrady, Žár, Žumberk, Jílovice, Olešnice, Slavče. Překlad Helena Nechlebová, Paul A. Gribbin. Fotografie Petr Odložil. Vyd. Sdružení obcí a Okresní úřad České Budějovice, 1998, mapa
Prameny
Johann Sommer und Hans Plan, Pfarrchronik Strobnitz, Kreis Kaplitz, Böhmerwald, 1906 - 1946. Augsburg 1996.

 Horní Vesce mapka  Chytilův adresář 1915

Horní Vesce (Ober Wesce).    Správní vývoj: od 1850 osada obce Římov.  Panství a.) Český krumlov (Jan Adolf kníže ze Schwarzenbergu), b.) Římov - statek (Václav Lorenz).   Fara Římov.

Horny viz Horní Bukovsko


Hořejší Chalupy mapka (v Chytilově adresáři neuvedeno)

Hořejší Chalupy. Změny názvu: osada se původně nazývala Německé Chalupy, roku 1948 byla úředně stanovena změna názvu na Hořejší Chalupy, k rozlišení od Dolejších Chalup.  Správní vývoj: místní část Hranice u Nových Hradů.  Fara Nové Hrady.

Hosín mapka Chytilův adresář 1915

Hosín. První pís.zmínka 1330.  Správní vývoj: od 1850 samostatná obec.  Panství Hluboká nad Vltavou (Jan Adolf kníže ze Schwarzenbergu). Fara Hosín. 

Články v novinách a časopisech

Rudolf Kryl, Škola na Hosíně u Hluboké. Jihočeský sborník historický (dále jen JSH) 23, 1954, s. 127
Jan Chmelík, U Hosína je louka zelená. Putování po městech a obcích ..... Českobudějovické listy, 13,. 5. 1994
Jan Janů, Jak ruský car oral u Hosína brázdu. Českobudějovické listy, 21. 10. 1994
Daniel Kovář, Nejmonumentálnější jihočeský "novoromán". Novodobá heraldická výzdoba předsíně hosínského kostela. Českobudějovické listy, 25. 10. 1994
Daniel Kovář, Novodobá heraldická výzdoba v předsíni hosínského kostela (s kresbami autora). HRZ, časopis regionální historie.
Petr Pavelec, Nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla v Hosíně. Českobudějovické listy, 7. 4. 1995.
hh, Hosín se představuje ve zdařilé publikaci. Českobudějovické listy, 19. 12. 1997
Klára Chábová, Veronika Rochová, Jakpak je dnes u nás doma? Hosín. Chtěli zazdít dub, aby se dochoval ... Českobudějovické listy, 19. 3. 1998.
Alois Sassmann, Rodiny v Hosíně aneb Selští synkové panskými úředníky (1). Českobudějovické listy, 27. 7. 1998
Alois Sassmann, Rodiny v Hosíně aneb Selští synkové panskými úředníky (2). Českobudějovické listy, 28. 7. 1998
Alois Sassmann, Hosínské rodiny aneb Majitelé nejstarších usedlostí (1). Českobudějovické listy, 13. 8. 1998
Alois Sassmann, Hosínské rodiny aneb Majitelé nejstarších usedlostí (2). Českobudějovické listy, 18.8.1998
Monografie
Zdeňka Prokopová, Ševětín; Hosín; Dolní Bukovsko. Fotografie Petr Odložil ; [fotografie archivních materiálů Stanislav Loudát]. - 1. vyd.. - České Budějovice: Okresní úřad České Budějovice, 1997 - 121 s. : il. ISBN 80-238-1189-4
Zdeňka Prokopová, Hosín. Foto P. Odložil. - 1. vyd.. - České Budějovice: OÚ České Budějovice, 1997 - [42] s. : il. ISBN 80-238-1191-6
Literatura
Johann Trajer, Historisch - statistische Beschreibung der Diöcese Budweis. Budweis 1862.
Josef Braniš, Soupis památek historických a uměleckých v pol. okresu Česko-Budějovickém. Praha 1900.


Hosty mapka  Chytilův adresář 1915

Hosty (Hostí, Host).   První písemná zmínka 1268.  Správní vývoj: 1850 - 31. 3. 1976 samostatná obec, 1. 4. 1976 - 23. 11. 1990 osada obce Chrášťany, od 24. 11. 1990 samostatná obec.  Panství Týn nad Vltavou (pražské arcibiskupství).   Fara Chrášťany. Osady: Pašovice. 

Články v novinách a časopisech
Jan Chmelík. Jak si hostský ponocný ulehčoval noční službu. Putování po městech a obcích .... Českobudějovické listy, 20. 5. 1994
Václav Vondra, Ze starších dějin obcí Hosty a Pašovice. Výběr, : časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 1/1995
Václav Vondra, Rekatolizace v Hostech a Pašovicích. Výběr, roč. 34, 2, 1997, s. 129.
Václav Vondra - Miloslav Pecha, Maďaři v Hostech dali zbraně povstalcům. Českobudějovické listy, 24. 9. 1998


Hradce  mapka  Chytilův adresář 1915

Hradce (Hradec, Na Hradci, Hradzen).  První písemná zmínka 1375. Správní vývoj: 1850 - 11. 6. 1960 osada obce Vrábče, 12. 6. 1960 - 23. 11. 1990 osada obce Homole, od 24. 11. 1990 samostatná obec.  Panství  Český Krumlov(Jan Adolf kníže ze Schwarzenbergu). Fara Dubné. 

Články v novinách a časopisech
Jan Chmelík, Když si výměnkáři vymiňovali živobytí. Putování po městech a obcích .... Českobudějovické listy 27. 5. 1994
Klára Chábová - Magda Peterková, Jakpak je dnes u nás doma? Hradce. Českobudějovické listy, 25. 6. 1998.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.